/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/01/11/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquanthee LostSouls15:02
leoquantgoedemiddag15:02
leoquantmcbaine1, ook welkom hier15:04
Idroyhey leoquant15:08
MrChrisDruifAloha leoquant15:09
leoquanthee!15:20
Idroyey oh17:31
MrChrisDruifAloha Idroy17:32
Idroyhey MrChrisDruif17:33
MrChrisDruifAlles lekker?17:33
IdroyJa hoor, bij jou? :P17:33
timo^hoi Idroy17:34
Idroyhey Ronnie117:35
timo^ha Ronnie117:37
MrChrisDruifUitgeput, vanavond er maar vroeg in17:37
leoquantcommandoline, heeft openteacher de planet gehaald via sense of anderszins?19:03
commandolinejustforlearning bedoel je? ;)19:03
commandolinenog niet, ik heb het wel naar sense gemaild19:03
leoquantuh ja....\:/19:04
commandolineopenteacher trouwens wel, via onze packager :P19:04
leoquantgreat19:04
leoquantmaar ik bedoelde FFL19:04
leoquantj19:04
StefandeVriesJa.19:04
leoquantdusss ik schiet sense aan wanneer hij online is19:04
StefandeVriesIk heb de vertaling nagezien, voglens mij.19:04
leoquantklopt19:05
commandolineja. Twee opties: of we wachten nog even op Sense, of ik zet zelf een blog op en meld me aan op de planet19:05
commandolinemaar dat laatste gaat op z'n vroegst het weekend worden, dus we wachten nog even af voorlopig :)19:05
leoquantja dat kan nu als member19:05
leoquant19:05
commandoline:)19:05
leoquantwe wachten ff, deal19:06
* leoquant raakt alle mwanzo-ers kwijt19:06
leoquantaan de ubuntu-nl teams lol19:06
StefandeVriesAan de ene kant is dat exact het doen.19:07
leoquanta self-killing project...:P19:07
StefandeVriesAan de andere kant zie je hen met pijn in je hart gaan. ;)19:07
StefandeVriesHaha :p19:07
leoquanthaha19:07
leoquantlonely me...19:07
leoquantah......zielig19:07
leoquantde groeten! morgen weer een dag19:08
Idroyhey Raymundo :P22:07
Raymundoyo22:07
RaymundoXD22:07
MrChrisDruifme_gusta; leuke naam ^_^22:08
MrChrisDruif*ME GUSTA*22:08
OerMe Gusta Tu http://www.youtube.com/watch?v=mzgjiPBCsss22:10
Raymundozeer goed idd22:13
Raymundoxd22:13
MrChrisDruifME GUSTA : http://www.youtube.com/watch?v=rxdDIwVWrxI22:15
MrChrisDruifhttp://www.youtube.com/watch?v=igud0cq8DBU&feature=related Full version22:15
Raymundohell yeah22:20
MrChrisDruifFamily Guy Trololo song: http://www.youtube.com/watch?v=jU7VMbZ2_QM22:21
Raymundodas eigenlijk... best geniaal22:22
MrChrisDruifDe hele sketch: http://www.youtube.com/watch?v=oT5En14A5Cc&feature=related22:22
Raymundoyeah ok22:24
me_gustahaha22:33
Idroyik ga cya later22:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!