/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/01/27/#ubuntu-tr.txt

hakans.a.14:08
mahmut_342354iyi akşamlar!16:33
mahmut_342354Ubuntu 11.10 kullanıyorum.16:33
mahmut_342354Acaba hangi komutla herkesin (quest, ağdan bağlanan herkes, ... herkes!) erişip yazma yetkisi olabilecek şekilde bir NTFS bölüm mount edebilirim?16:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!