/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/01/#ubuntu-cat.txt

=== tsdgeos_ is now known as tsdgeos
josepgallartbona nit20:54
wagafoHola Josep, freda nit!20:55
josepgallarta  casa no ;)20:55
josepgallartpero apropja neva20:56
wagafoPer aquí a la costa fan 7 graus així que de moment no sembla que vagi a nevar....20:57
rafael_carrerasuf, arribo un minut tard21:01
rafael_carreras######################################################21:01
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:01
wagafoBon vespre rafael_carreras21:02
josepgallartbon vespre21:02
rafael_carrerasbé, avui hem de parlar de la propera ugj21:03
rafael_carrerasUbuntu Global Jam21:03
tsdgeospels q no tenim ni idea, data?21:03
rafael_carrerasara ho miro, que acabo d'arribar a casa21:04
wagafoS'ha d'entrar a la wiki, acabo de mirar i no hi és, em sembla que és el 3 de març, és la mateixa data a tot el món.21:04
josepgallart3 de març21:05
josepgallarthttps://wiki.ubuntu.com/UbuntuGlobalJam21:05
wagafoQuin cap de setmana és el de Carnaval? L'anterior, oi?21:05
rafael_carrerasdissabte 3 de març21:05
rafael_carrerasoh, ja hi era :)21:06
rafael_carrerasbé, la cosa és que probablement ens dedicarem a fer traduccions21:06
rafael_carrerasi que hem de decidir on la fem21:06
alexmhi ha alguna oferta?21:07
wagafoJo si puc anar i a algú l'interessa puc parlar i podem treballar una mica en "bug triaging": podria traduir-se com tractament inicial d'errors21:07
josepgallartcaldra wifi suposo21:08
rafael_carrerasno hi ha cap oferta21:08
alexmwagafo: crec que triatge d'errors pot ser una millor descripció21:08
wagafoExisteix la paraula triatge?21:08
tsdgeoshttp://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=013727321:09
alexmte m'has avançat, tsdgeos :)21:09
rafael_carreraswagafo: això m'agradaria, però penso que hauríem de tenir una "massa crítica"21:09
tsdgeosalexm: és el q té fer servir el konqueror, que puc escriure grec:triatge ;-)21:09
wagafoSí, clar, per aixo dic "si interessa"...21:09
alexmah, podrit :D21:09
alexmrafael_carreras: jo encara no sé si estaré disponible per la ugj21:10
josepgallartsi no cal conexio podem anar "al tros" i fem una costellada21:10
alexmperò si ho estic i no hi ha cap oferta, podríem fer-ho a la upc21:10
tsdgeosjo si es a prop de bcn21:10
rafael_carrerassí que cal connexió, josepgallart21:10
tsdgeossi voleu us puc parlar de ubuntu-tv o d'unity-2d21:10
rafael_carrerastambé podríem preguntar els de la Mina21:11
josepgallartaixi res, encare no e consegit solucionaro21:11
wagafo@tdgeos, es tracta de treballar no de fer presentacions21:11
alexmtsdgeos: ja em pensava que estaves amb ubuntu-tv ;)21:11
alexmoh, bona pensada rafael_carreras21:11
alexmfer-ho a la Mina seria un punt21:11
tsdgeoswagafo: doncs us puc dir com fer pedaços per ubuntu-tv, aixi treballeu :D21:11
rafael_carrerastsdgeos: ja t'apuntem per Terrassa, al maig :-)21:12
wagafotsdgeos: ah, això sí...21:12
alexmm'agrada la idea d'anar a la Mina, així veiem el lloc, coneixem el personal, etc.21:12
alexmels hauríem de preguntar si els va bé, però per mi endavant21:13
alexmquè en penseu la resta?21:13
wagaforafael_carreras: la Mina és una bona idea21:13
tsdgeosrafael_carreras: de fet si he de parlar, prefereixo parlar de KDE...21:13
rafael_carrerastsdgeos: a mi també em sembla bé ;-)21:13
rafael_carrerassembla que atres de nosaltres ens sembla bé anar a la Mina21:15
alexmtsdgeos: així no ens duràs una tv per sortejar a terrassa???21:15
tsdgeosalexm: no puc comentar ;-)21:16
alexmxD21:16
rafael_carrerassi no hi ha cap més proposta, ens quedem a la Mina (si poden, clar)21:17
josepgallartperfecta21:17
wagafo+121:17
alexmgenial21:18
rafael_carrerasbé, contactaré amb ells per veure què21:18
rafael_carrerasi amb això ja estem per avui, au21:19
rafael_carrerasbona nit21:19
rafael_carreras##########################################################21:19
wagafobona nit!21:19
alexmbona nit21:19
josepgallartbona nit21:19
alexmtsdgeos: com és que la uds-o es va altre cop als eua? normalment les de primavera eren a europa21:25
tsdgeossip21:33
tsdgeosnu se21:33
tsdgeoscrec q han decidit canviar21:34
tsdgeospero no se perque21:34
RainCTei tsdgeos22:00
tsdgeosRainCT: wassup22:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!