/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/01/#ubuntu-cym.txt

brobostigongood morning everyone,10:24
KaiaShwmae brob15:19
cgriff_Helo i'ch dau15:29
=== cgriff_ is now known as cgriff
markjonesshwma'15:34
cgriffGwael :p15:36
cgriffKaia: Do you write many essays with CS?15:37
brobostigonhelo Kaia and cgriff and markjones :)16:37
markjonescgriff: wyt ti'n wybod be sy'n mynd ymlaen penwythnos nesa'?16:39
cgriffmarkjones: Dim ond y bydda i'n wneud cyfweliad am 1 o'r gloch dydd Sadwrn i helpu rhywun efo'i radd16:42
markjoneso, oce, Pryd wyt ti'n mynd 'nol i Aber?16:43
cgriffmarkjones: Dydd Llun17:06
markjonesella mi fyddai Natalie a fi yn dod draw Dydd/Nos Sadwrn17:08
Kaiacgriff: a few, depends on the modules why?17:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!