/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/01/#ubuntu-se-mote.txt

christofferHej scarleo19:30
christofferInte många andra här...jag antar att du är här för medlemsmötet19:31
scarleohej, tänkte mest kola vad det skulle handla om19:31
scarleokolla*19:31
christofferok...trevligt att du ville komma tyvärr tror jag inte det blir något möte eftersom det bara är du och jag19:32
scarleo:)19:32
scarleook19:32
christofferväldigt svalt intresse har det varit de senaste 2 månaderna19:32
scarleotrist med så dålig uppslutning19:32
christofferså syftet med de verkar ha försvunnit =/19:32
christofferhur kom fick du information om detta möte förresten?19:32
scarleohur är ubuntu-se i övrigt, är det några engagerade?19:32
christoffer*- kom19:32
christofferJodå, det är mycket fart i forumet och i IRC-kanalen19:33
christoffer#ubuntu-se19:33
scarleofrån hemsidan19:33
christoffermen tyvärr har vi inte så många gemensamma projekt igång för tillfället19:33
scarleotänkte mer på de projekt som drivs, jag kan nog vara intresserad av att engagera mig lite19:33
scarleook19:33
christofferjag har många projekt som ligger och väntar19:33
christoffermen just nu är det primära att komma igång med "Videoguider"19:34
scarleook, finns det någon handlingsplan?19:34
scarleojag kan nog göra ett par guider19:34
christofferhttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Videoguider19:34
christofferDär är det vi har idag19:34
christofferframsidan är tyvärr inte uppdaterad nyligen19:34
christoffervi hade en handlingsplan i höstas mer eller mindre19:35
christoffertyvärr sprack den och sedan har det varit lite dött19:35
christofferJag ska spela in några filmer i helgen tänkte jag19:35
christofferlördag och söndag19:35
christofferkomma igång igen19:35
christofferjag spelade inte 2 förra våren sedan 2 i september19:35
scarleook, så hur går vi tillväga? Är det bara att sätta igång? Hur vet man vilka som ingen börjat på?19:36
christoffernu under hösten har vi försökt komma fram till hur vi kan göra det mer professionellt19:36
christofferDet är ingen annan som har något igång nu19:36
christofferUnder hösten har vi letat program19:36
christoffersom man kan använda för inspelning19:36
christofferoch det bästa som finns nu är desktoprecorder19:36
scarleoOk, vad har du använt tidigare?19:37
scarleook19:37
scarleoja det har jag använt också19:37
christofferbara för video då19:37
scarleoja19:37
christoffersedan audacity bredvid för ljud19:37
christofferoch sedan synkat ihop med OpenShot19:37
scarleook19:37
scarleohur långa ska de vara?19:37
christofferunder hösten har vi tagit fram lite planer på att använda Blender för att sätta ihop snyggare övergångar och en sjysst layout på mellansekvenser19:38
christofferalltifrån några minuter till så länge som krävs19:38
christofferär det ett kort tips så räcker oftast 1 - 3 minuter19:38
christofferär det lite mer avancerat så krävs oftast 10 - 20 minuter19:38
scarleook, men det är en film per ämne på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Videoguider/F%C3%B6rslag ?19:38
christofferjag ställer alltid frågan "hur länge skulle jag vilja lyssna på detta"19:39
scarleosant :)19:39
christoffernej det är det inte19:39
christofferhar du något favoritprogram du använder?19:39
scarleotil inspelning menar du eller allmänt?19:39
christofferdå kan ju en serie inom det programmet vara en start19:39
christofferallmänt19:39
christofferalltså...om du gillar att rita i Inkscape så kanske en kom-igång serie för nybörjar på 10 * 10 minuter kan vara en start där19:40
scarleook, ja det är en hel del, eclipse, bluefish mycket för javaprogrammering och webb19:40
christofferperfekt19:40
christofferjag ser inget hinder att man under detta projekt även gör filmer om programmering19:41
christofferär du aktiv inom Ubuntu och utvecklar skickar in buggrapporter?19:41
christofferanvänder launchpad?19:41
scarleobuggrapporter har det blivit en del men ingen utveckling för Ubuntu än19:41
christofferok19:41
christofferDå kan ju en film om hur man skickar in en buggrapport vara en film19:41
scarleoabsolut19:42
scarleovad gör jag med filmerna när de är klara?19:42
christofferJag har så satans många filmer jag vill spela in så jag vet inte vart jag ska börja19:42
scarleoskickar till dig?19:42
christofferjag har använt youtube tidigare19:42
scarleo:)19:42
christoffernej19:42
scarleook, youtube19:42
christoffervi har inte publicerat någon film än "från projektet" så vi har inte satt ihop några rutiner för det19:42
scarleook19:43
christoffermen det viktiga jag känner är att alla som är med och skapar får sitt namn tydligt med(om man vill det)...19:43
christoffertidigare tänkte jag mig att alla publicera under eget konto på19:43
christofferyoutube/vimeo19:43
christoffersedan har vi en samlingssida där vi publicerar allting19:43
christofferhttp://screencasts.ubuntu.com/19:43
christofferlite som den19:43
scarleook19:44
scarleohar ni någon marknadsföringsplan också? VErkar t.ex. lite dött från Twitter-kontot19:44
scarleohttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Marknadsforing är helt tom också19:44
christofferJo, det mesta är nere nu ...jag försökte få igång hemsidan och lägga fokus på den19:45
christoffermen Håkan S som är Team leader och ansvarig för hemsidan19:45
christofferhar förlorat sitt jobb och har varit väldigt frånvarande senaste månaden19:45
christoffermålet med hemsidan är att få dit mer användarmaterial19:45
scarleokänns som en ganska viktig bit, att det fins ordentligt med info och inte ser dött ut19:45
christoffertyp svenska bloggar om Ubuntu19:45
christoffermmm19:45
christofferverkligen19:45
christofferdet är det första jag tänker på19:46
christoffernär jag hittar nya projekt19:46
scarleodet kan jag också hjälpa till med, läser en del programmeringskurser på distans och de är ganska enkla så jag får en hel del tid över19:46
scarleomåste ha bevis för det jag har lärt mig på egen hand :)19:46
* christoffer pratar i telefon ...upptagen en sväng19:48
scarleook19:48
christoffersådär nu är jag tillbaka scarleo19:56
scarleojag är här19:56
christofferJag är en av få som har tidig läggdags och tidig uppstigning så det börjar bli dags för mig att sova. Men om du är intresserad av att spela in någon videoguide så är det bara att komma online på IRC19:57
christoffertill helgen19:57
scarleook, då gör jag så19:57
christofferPrel. 11:00 på lördag tänkte jag starta19:57
scarleook, det blir bra19:58
christofferfram till 15:00 ungefär sedan ska jag iväg på andra projekt19:58
christofferHa det bra!19:58
scarleodu med, vi hörs19:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!