/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/02/#ubuntu-cat.txt

jordisayoldpm: se sap alguna cosa d'aquella noia amb problemes en un netbook?10:21
dpmjordisayol, no ho se, aqui al xat no he vist ningu mes preguntant sobre el tema10:35
jordisayoldpm: d'acord, grĂ cies!11:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!