/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/02/#ubuntu-se-mote.txt

christofferHej HakanS18:50
christofferHur är det?18:50
HakanSHåller på att natta barnen.19:00
christofferok19:00
christofferVerkar inte bli så mkt möte endå så.19:00
HakanSLite hysteriskt just nu.19:00
christofferok19:01
HakanSHär hemma, alltså ;)19:01
HakanSHur är det med dig då?19:01
christofferJo det förstod jag =)19:01
christofferJodå bara bra...den vecka är det mycket som ska hinnas med men då gäller det bara att planera lite mer i detalj så ordnar det sig19:02
christoffermen känns konstigt när det är saker inplanerat från 06:15 till 20:00/21:00 varje dag19:02
christoffersedan blir det helt tomt i kalendern nästa vecka19:02
HakanSLite ojämn planering.19:03
christofferjo =)19:03
HakanSJag får be om ursäkt att jag inte var med på medlemsmöte. Det kom saker emellan.19:06
christofferIngen fara19:06
christofferdet är ju inte bara du som inte har varit här =)19:06
christofferLite det jag känner att vi kanske inte behöver mötena föräns vi faktiskt har något ordentligt att diskutera?19:06
christofferRent praktiska saker som att få tillgång till att fixa med hemsida eller forum kan man ju ta utanför mötestid19:07
HakanSJag tycker ändå att vi ska ha mötena. Inte minst som ett sätt att träffas.19:08
HakanSDet behöver ju inte vara något som ska beslutas.19:08
christofferledningsgruppsmötena håller jag med om att vi ska fortsätta med för det är vi som behöver kommer igång med några små/stora gemensamma projekt "över gränserna" mellan IRC, forum, hemsida osv19:08
christoffer*komma19:09
christofferom sådan aktivitet kommer igång som fler engagerar sig i så tror jag att fler dyker upp på mötena19:09
christoffernågra gemensamma mål19:09
christofferså det inte är så luddigt vad vi i ledningsgruppen strävar efter....självklart vill vi att alla medlemmar ska visa vägen och starta nya projekt men detta händer inte just nu19:10
christofferså du behöver vi kickstarta gemenskapen på något sätt19:10
christoffer*så då19:10
* christoffer skriver riktigt knasigt idag...tänker en sak...skriver en annan19:10
christofferOm du har tid så kanske vi ska starta skype?19:11
christoffereller annan VoIP19:11
HakanSJa, det kan nog behövas en nystart efter juluppehållet.19:11
HakanSJag har inte tillgång till skype just nu.19:12
christofferok19:12
christofferdå fortsätter vi här =)19:12
HakanSskupe-datorn är upptagen.19:13
christofferingen fara19:13
christofferDock är det svårt att sätta upp gemensamma mål i ledningsgruppen när det bara är vi 219:14
christofferförresten du har ju väldigt mycket att göra nu19:14
christofferär det någon mer än dig som tar hand om hemsidan?19:14
christofferfick kommentar från en ny medlem igår att den verkligen behöver fixas till eftersom det var första intrycket som han/hon hade fått19:15
christofferoch det var inte speciellt bra19:15
HakanSJo, jag har ju en del annat att göra. Startade på en högskolekurs i C++ igår.19:15
christofferjaha19:15
HakanSNej, det är bara jag som fixar med hemsidan.19:16
christofferok19:16
HakanSJag är pinsamt medveten om att den inte ser bra ut.19:16
HakanSSka ta tag i det snarast.19:17
christofferFörresten är det något sagt om det rent tekniska kring val av Drupal?19:17
HakanSNej.19:17
christofferDet kanske är fler som har möjlighet att hjälpa till om något annat system används (wordpress, joomla)19:17
christoffermen tidskrävande att byta19:17
HakanSVi har alltid haft det.19:17
christofferok19:18
HakanSJo, det är nog en del jobb med att byta.19:18
christofferTror du vi kan del våran kod med något versionshanteringssystem?19:20
christofferså kan fler arbeta med den och förbättra kanske19:20
christofferdrupal är ju open source så själva grunden lär ju fungera lika stabilt iaf19:21
HakanSDet är egentligen inget fel på drupal eller temat. Det är mest innehållet på förstasidan som brister.19:22
christofferDet är sant19:23
christoffermen sidan känns som ett axplock av flera olika delar som inte riktigt fungerar ihop19:23
christofferkänner jag19:23
christofferöversta FOSS-nätet till exempel kanske ska tas bort eller flyttas till bättre plats?19:23
christofferär det nätverket igång fortfarande19:23
christofferdet är ju kul att ha om det verkligen fungerar19:23
christoffermen såg någon sida för några veckor sedan som hade tagit bort sin läkning19:24
christoffersedan skulle jag vilja fylla ut hela bredden med information19:24
christoffer...19:24
christoffermen tillsist är det som du säger19:24
christofferegentligen är det bara innehållet som behöver fixas19:24
HakanSHåller med om att foss-länkarna kan tas bort.19:25
christofferoch små detaljer i designen19:25
HakanSJag ska sätta mig i helgen och titta på det.19:25
christofferDen största möjligheten till förbättring förutom själva innehållet är just att utnyttja mer utrymme19:26
christofferSkulle vara intressant att testa någon form av 3-kolumns layout19:26
christoffert.ex. längst till vänster alla nyheter/bloggar ...sedan två kolumner med twitter/rss och andra flöden kanske19:27
christofferlite annorlunda från de flesta andra sidor19:27
christofferjag det skulle vara sjysst men du ska inte tvinga dig till detta om du måste göra något annat19:27
christofferJag kommer sitta mellan 11:00 och 15:00 på lördag ungefär och spela inte lite test-filmer19:27
christoffervideoguider19:28
christoffersamt större delen av söndagen19:28
HakanSAngående bredden så är det en "standard" att ha 980 pixlar19:28
christofferstandard inom Ubuntu?19:29
christofferhttp://freehtml5templates.com/downloads/free/wingtipjewels/19:30
christofferEn sådan layout skulle vara nice19:30
christofferom man nyttjar hela bredden på en 1280 skärm19:31
christofferfast kanske fortfarande 1024 som är mer vanligt?19:31
HakanSJag tror det blir svårläst med så stor bredd. Dessutom blir det svårt med mindre skärmar. T.ex på surfplattor.19:36
christofferNja, fast man behåller fortfarande själva "text" kolumnen vid ungefär 80 till 100 tecken bred...sedan är det sido spalterna som fyller ut med mer information19:37
christofferMen vi nöjer oss med två tillsvidare19:37
christofferså ska jag få igång med egna hemsida så kan jag visa mer praktiskt hur jag tänker mig det =)19:37
HakanS960 pixlar var det visst. http://960.gs/19:42
HakanSJag skulle behöva göra lite annat nu.19:44
christofferOk19:44
christoffermen då hörs vi kanske till helgen via IRC19:44
christofferdu får ha det så bra19:44
HakanSJag hör av mig i helgen.19:45
HakanSHa det så bra.19:45
christofferGör så!19:45
christofferdetsamma19:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!