/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/02/#ubuntu-vn.txt

=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor360các bạn cho hỏi tí nhé, trong mode ubuntu-desktop, muốn chuyển sang root user thì làm thế nào vậy02:18
vubuntor360mình đang luu file vào /var/www, mà nó báo ko có permission??? ------------------------ help me pls02:19
C4NoCsu02:25
C4NoCsudo02:25
C4NoCgksudo02:25
vubuntor360thanks02:31
vubuntor360tim ra roi, gksudo nautilus02:31
mrtyoffline:-D02:36
mrtyofflinevào được rồi này, chào mọi người, mong giúp đỡ cho lính mới nhìu02:37
C4NoC:302:37
n2iò, có gì thì chỉ chỉ đường thôi, còn đi ntn thì tự lủi nhá! :D02:38
mrtyoffline^^02:41
vubuntor360cho mình hỏi, lệnh list danh sách user là gì vậy02:42
vubuntor360cho mình hỏi, lệnh list danh sách user là gì vậy -------------------------------------------------02:43
vubuntor360cho mình hỏi, lệnh liệt kê danh sách user là gì vậy -------------------------------------------------02:43
n2i!spam02:44
ubot2`Đề nghị (các) bạn không spam kênh này, nếu ko (các) bạn sẽ bị đẩy ra ngay lập tức!02:44
n2ivubuntor360 vào lâu chưa nhỉ? xong thủ tục của màn chào hỏi chưa ta? :302:44
vubuntor360sorry02:45
vubuntor360tai cai màn hình bị frozen02:46
vubuntor360n2i, giúp mình cái lệnh list username cái nào02:47
=== favadi|away is now known as favadi
n2ivubuntor360: bạn muốn list tất cả user có trong hệ thống? :|02:47
vubuntor360uh02:47
n2icat /etc/passwd | cut -d ":" -f1 <-- :302:48
vubuntor360thansk02:52
vubuntor360lenh nay cung hay: lastlog02:52
=== vubuntor313 is now known as vimojnguoi
vubuntor022hell07:10
vubuntor022hello07:10
codai2810oh hell07:10
vubuntor022who are you?07:11
C4NoC:307:13
codai2810I am me07:13
=== zj3t|zzz is now known as zj3t3mju
=== zj3t3mju is now known as zj3t|zzz
=== favadi is now known as favadi|away
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor586minh cai wine tren ubuntu 11.10 nhung khong biet cach goi thu muc o C:, minh moi dung nen nhieu khi cung khong ro cac thu muc va app nam o dau13:16
vubuntor586minh muon goi o C: de tim va chay cac chuong trinh da cai bang wine13:18
CoconutCrabnó nằm trong .wine/drive_c13:18
vubuntor586co dung terminal de goi khong, hay co cach nao; may hom nay tham khao tai lieu ubuntu nhung van chua quen lam, tren win thi co thanh address con ubuntu thi chiu13:20
CoconutCrabbấm nút ctrl-h trong file manager là nó hiện ra mà13:20
Stanley00vubuntor586: bạn nhấn Ctrl L sẽ có cái addr13:21
vubuntor586a hieu roi, nhan CTRL+H de hien thu muc an; cam on cac ban nhe13:23
vubuntor586hi hi, tren thanh task bar vao view cung co :">13:23
vubuntor164mình dùng ubuntu 11.10 vào Software center thấy đã cài compiz nhưng trong app lại không tìm thấy15:14
Stanley00vubuntor164: ý bạn là compiz config?15:14
vubuntor164ừ đúng rồi cái compiz confing ấy,, có nên cai đặt lại ko vậy15:15
Stanley00bạn mở terminal lên, chạy lệnh "sudo apt-get instal compizconfig-settings-manager" xem15:16
vubuntor164trong terminal báo lỗi: Invalid operation íntal15:18
Stanley00xin lỗi, gõ thiếu chữ l, cái này mới đúng nè  "sudo apt-get install compizconfig-settings-manager"15:19
vubuntor164ra lỗi này :) E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?15:22
Stanley00....15:22
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
Stanley00bạn thử lệnh này xem nó nói gì?  "dpkg -s compizconfig-settings-manager"15:23
vubuntor164Package `compizconfig-settings-manager' is not installed and no info is available. Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files, and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.15:24
Stanley00cái đó có nghĩa là bạn chưa cài, khởi động lại máy, rồi chạy cái lệnh apt-get lúc nãy là xong à15:25
n2idpkg -s la tim kiem a?15:25
n2iac15:25
n2itai sao phai khoi dong lai vay?15:25
vubuntor164ra vậy, vậy mình sẽ thử lại sau, cảm ơn nhiều nhé15:26
Stanley00n2i: status15:26
Stanley00n2i: vậy cho nó gọn, /me ngại giải thích dài dòng lắm15:26
Stanley00n2i: tí nữa bảo đọc bg là xong à :))15:26
n2ihieu roi, tai chua doc line tiep do :D15:26
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!