/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/03/#ubuntu-tr.txt

subay^^laptop ları wireless olarak kullanamk için gerekli programın adını hatırlayan var mı?07:00
subay^^laptop ları wireless verici olarak kullanamk için gerekli programın adını hatırlayan var mı?07:00
Paspanukasselamun aleyküm15:23
Paspanukas:D15:23
Paspanukasssaasas15:24
Paspanukasas15:24
Paspanukasdasd15:24
Paspanukasa15:24
Paspanukassd15:24
Paspanukasa15:24
Paspanukassd15:24
Paspanukasa15:24
Paspanukassd15:25
Paspanukasa15:25
Paspanukasd15:25
Paspanukasa15:25
Paspanukassd15:25
gsezens.a.20:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!