/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/03/#ubuntu-vn.txt

vubuntor144hix02:05
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor866chay mot chuong trinh bang terminal thi cau lenh nhu the nao cac ban, vi du muon mo chuong trinh compiz config manager?02:28
GeekCompvubuntor866: bạn đang dùng U bản mấy?02:28
=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor866ubuntu 11.1002:29
GeekCompvubuntor866: bạn nhấn phím Super ( Windows)02:30
GeekCompgõ vô terminal ở khung dashboard02:30
vubuntor866vay chay mot ung dung bang terminal nhu the nao, cu the trong truong hop nay la compiz config manager. Minh co the dung phim tat de mo terminal nhung ko biet cau lenh de mo compiz. ko hieu minh tuy chinh the nao ma desktop an thanh laucher, nhan Super cung ko ra :P02:33
GeekComp:-s02:34
GeekCompvậy thì bạn nhấn thử Alt+F2, rồi gõ câu lệnh vô02:34
GeekCompcâu lệnh thì bạn có thể search trên google02:34
vubuntor393cho minh hoi lệnh ALT + F2 bên UBUNTU 10.04 qua UBUNTU 11. này sao gọi được khung lệnh đó vậy?02:47
C4NoC:302:47
C4NoCchịu lun02:47
C4NoChem xài U02:47
C4NoC:]]02:48
GeekCompvubuntor393: hình như là Alt+F102:49
GeekCompà rồi02:50
vubuntor393không được.02:50
GeekCompvubuntor393: Ctrl+Alt-+T02:50
GeekCompgiờ mới nhớ ra02:50
vubuntor393không phải Teminal khung để gõ smb://192.168.x.x đó02:50
n0bawkctrl + L02:51
vubuntor393không được luôn!02:51
GeekCompvubuntor393: Alt+F2 giống như của 10.04 thì ko đk, nó chuyển sang Unity hết nen bạn cứ nhấn Alt+F2 rồi gõ lệnh vô là đk02:53
n0bawkvubuntor393: trong nautilus an' Ctrl +L02:55
n0bawkno' ra cai' location02:55
n0bawkgo vao smb://xxx.xxx.xxx.xxx02:55
vubuntor393go no không chạy no đứng im nè.02:55
n0bawkthì ko phải samba share02:56
n0bawkhoặc địa chỉ mạng có vấn đề nó tìm ko ra02:56
n0bawknó đứng im02:56
n0bawkcòn mặc định thế kia mà ngon thì nó chạy phe phé rồi02:56
n0bawkvậy thôi02:56
vubuntor393may in may đó mình in được là định truy xuất dữ liệu chia sẻ không được02:57
n0bawkthì bên kia phải share cái gì đó cho bạn02:58
n0bawkrồi cho bạn quyền truy cập02:58
n0bawkthế rồi gõ vào là nó ra thôi02:58
vubuntor393minh share sẵn rồi. Cài 10.04 vo được qua cái 11.1 này không biết làm sao truy cập. hix hix03:00
n0bawkthì vẫn thế thôi03:04
n0bawkbạn check lại xem cài mấy gói cho samba chưa03:04
n0bawkrồi xem nếu ko vào được thì nó báo lỗi gì03:04
vubuntor393go vào nó chạy bằng trình duyệt WEB không biết đường tính luôn03:06
vubuntor393Cám ơn bạn nhiều để mình gở Samba cài lại xem sao.03:11
n0bawkhơ hơ03:13
n0bawksao lại chạy bằng trình duyệt web03:13
n0bawkcó biết cái nautilus là cái gì ko vậy03:13
n0bawkấn alt + f203:13
n0bawkgõ nautilus enter03:14
n0bawkrồi ctrl + l03:14
n0bawkgõ vào smb://192.168.1.23/03:14
vubuntor393vẫn chưa chạy. Mình nãy gõ ALT + F2 --> smb://x.x.x.x nó chạy ra chrom03:15
vubuntor393ALT + F2 --> CLT + L --> smb://192.168.1.9 nó im re03:16
GeekCompgì vậy ta?03:16
GeekComp:-ss03:16
GeekCompchịu ca này, mời sn n0bawk típ tục03:16
n0bawklolz03:17
n0bawkbó chiếu với bạn vubuntor39303:17
n0bawkmở cái file browser lên03:17
n0bawkấn ctrl + l03:17
n0bawkđể nó ra cái thanh gõ location03:17
vubuntor393để gở samba cài lại thử xem. hihi03:17
n0bawkgõ vào smb://fff.fff.fff03:17
vubuntor393ALT + F2 --> CLT + L --> smb://192.168.1.9 nó im re03:17
n0bawkhô hô03:17
n0bawkhe he03:18
n0bawkthế chắc làm ko đúng03:18
n0bawkhoặc chưa cài samba client03:18
favadithôi chung quy bợn vubuntor393 bật cái nautilus lên chưa?03:18
n0bawkvậy thôi03:18
vubuntor393uhm. để cài samba lai thử xem. Cám ơn nghe03:19
=== GeekComp is now known as Geek|zzz
vubuntor993hi07:09
codai2810!hi07:09
ubot2`Chào bạn!07:09
vubuntor993em cần hỏi 1 chút07:09
codai2810!ask07:09
ubot2`Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!07:09
vubuntor993technical07:09
vubuntor993em muốn forward pỏt07:09
vubuntor993từ eth0 sang ham0 (hamachi)07:09
vubuntor993mà làm mãi ko đc07:10
codai2810!support | C4NoC07:10
ubot2`Factoid 'support' not found07:10
vubuntor993!support | C4NoC07:10
vubuntor993hi07:10
C4NoC:307:10
vubuntor993có ai giúp ko07:10
vubuntor993:(07:11
C4NoCforward sao?07:11
vubuntor993forward port ấy anh07:11
C4NoCcoi iptables á07:11
vubuntor993http://community.logmein.com/t5/Hamachi/Forwarding-port-though-hamachi-using-iptables/td-p/7581707:11
vubuntor993đay07:11
vubuntor993em thử rồi07:11
vubuntor993nhưng ko đc07:11
vubuntor993chắc do cái hamachi07:11
vubuntor993chứ bình thường em forward đc07:11
C4NoCờm07:12
C4NoCchắc thế07:12
vubuntor993hự07:12
vubuntor993giúp fat anh zai07:12
vubuntor993:|07:12
C4NoCđang pùn ngụ07:13
C4NoChỏi n0bawk07:13
vubuntor993hự07:13
vubuntor993nốt em fat07:13
vubuntor993cho em cái nick07:13
codai2810=))07:13
vubuntor993em add07:13
vubuntor993:(07:13
vubuntor993dang học iptables07:13
vubuntor993ko có ai chỉ07:13
vubuntor993làm suốt 2 ngày07:13
vubuntor993ko đc07:13
vubuntor993bùn07:13
vubuntor993search tùm lum07:14
codai2810vubuntor993: 4h chiều quay lại sn C4NoC support cho ;))07:14
vubuntor993:(07:14
vubuntor993sao lại thế07:14
vubuntor993em có tinh thần học hỏi07:14
vubuntor993mà các anh zai ko giúp07:14
vubuntor993ươm mầm non :|07:14
vubuntor993hơi bùn đấy07:14
vubuntor993http://community.logmein.com/t5/Hamachi/Forwarding-port-though-hamachi-using-iptables/td-p/7581707:15
codai2810vubuntor993: bạn google xong chỉ mình với, mình ko biết hamachi là gì :(07:15
vubuntor993xem hộ em fat07:15
C4NoChamachi là cái gì07:15
vubuntor993hamachi là 1 kiểu VPN đó anh07:15
vubuntor993tạo mạng riêng ảo07:16
C4NoCgiờ muốn forward sao?07:16
vubuntor993giờ thế này anh07:16
vubuntor993em có hamachi trên máy em nhé07:16
vubuntor993em có 1 cái ip tĩnh luôn07:16
vubuntor993giờ 1 cái máy khác cùng mạng hamachi07:16
vubuntor993đang mở port 808007:16
vubuntor993em muốn máy em mở port 8080 ở ip tĩnh07:17
vubuntor993và forward thằng này qua máy bên kia07:17
vubuntor993anh thử xem có khả thi ko07:17
C4NoCgõ ip + interface ra cho dễ nhớ đi07:17
vubuntor596alo07:17
vubuntor993vâng07:17
vubuntor596có ai giúp mình với07:17
C4NoCtả thế kia nhức đầu quá07:17
vubuntor993vâng07:17
vubuntor9931.1.1.1 là ip tĩnh của máy em07:17
vubuntor596mình muốn cài silicon empire thì ntn nhỉ?07:17
codai2810vubuntor596: xếp hàng chờ sn C4NoC support :D07:17
vubuntor9935.1.1.1 là ip hamachi của máy em07:18
vubuntor9935.1.1.2 là ip hamachi của thằng bạn em07:18
vubuntor9935.1.1.2 mở 808007:18
vubuntor993giờ em muốn mọi người access 1.1.1.1:8080 là lòi vào thằng 5.1.1.2:808007:18
vubuntor993mà forward ko nổi07:18
vubuntor993interface tĩnh: eth007:19
vubuntor993hamachi: ham007:19
vubuntor993em thử dùng cả shorewall07:19
vubuntor993nhưng phức tạp vãi07:19
vubuntor993ngâm 1 hồi ko đc07:19
vubuntor993em còn hỏi cả lên trên này http://community.logmein.com/t5/Hamachi/Forwarding-port-though-hamachi-using-iptables/td-p/7581707:20
C4NoCiptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 --dport 8080 -j DNAT --to-destination 5.1.1.2:800007:21
C4NoCecho 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward07:22
vubuntor993em làm cái này rùi echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward07:22
vubuntor993cái trên thì giống http://community.logmein.com/t5/Hamachi/Forwarding-port-though-hamachi-using-iptables/td-p/7581707:22
C4NoCmodprobe ip_conntrack07:23
vubuntor993cai nay chua lam` >___M nhưng ko hiểu07:23
vubuntor993tracking hả anh07:27
vubuntor993:)07:27
C4NoCmuốn nhanh gọn, thì xài ssh07:28
vubuntor993ssh thì nó bị encrypted07:29
vubuntor993chắc chậm đi07:29
C4NoCD:07:29
vubuntor993:P07:29
vubuntor993anh ơi nick em07:29
vubuntor993add07:30
vubuntor993sau này có ji` em hỏi nha07:30
vubuntor993:P07:30
vubuntor993:))07:30
vubuntor993tracnghiem_banglaixe@yahoo.com :">07:30
C4NoChem07:30
C4NoChem có gì hết07:30
vubuntor993:(07:30
C4NoChỏi ở đây07:31
vubuntor993hự07:31
vubuntor993nnhwung em làm thế ko đc07:31
vubuntor993:(07:31
vubuntor993hay anh team chỉ cho em 1 lần07:31
vubuntor9932 ngày hì hục07:31
vubuntor993ko đc07:31
vubuntor993:((07:31
C4NoCđang buồn ngủ lắm07:31
C4NoC:(07:31
vubuntor993thôi07:31
vubuntor993thanks anh07:32
vubuntor993anh ngủ ngon07:32
vubuntor993:(07:32
vubuntor993dậy em bắt đc07:32
vubuntor993em hỏi tiếp :))07:32
vubuntor743chào cả nhà !08:30
codai2810!hi08:31
ubot2`Chào bạn!08:31
vubuntor743em muốn thực thi một đoạn code sh trước khi Ubuntu 10.04 shutdown thì phải làm thế nào ?08:32
vubuntor743bác nào chỉ giáo giúp :)08:32
codai2810init 0 vào cuối file đc ko sn rmrf? (đừng chửi em ngu nhé :()08:33
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
rmrfvubuntor743: thêm script của bạn vào /etc/rc0.d/09:54
rmrfcodai2810: hiểu sai câu hỏi rồi09:55
_Tux_mplayer: relocation error: mplayer: symbol ff_codec_bmp_tags, version LIBAVFORMAT_53 not defined in file libavformat.so.53 with link time reference09:55
_Tux_đang có hứng xem phim bị bugs trên09:56
_Tux_bực vãi09:56
_Tux_:(09:56
codai2810rmrf: ok =)09:56
rmrfchắc dùng prelink à09:56
rmrf(đoán bừa, sai đừng chửi :( )09:56
_Tux_rmrf: bugs mà09:56
_Tux_không phải tại prelink09:56
rmrfừa :D10:04
=== zj3t|zzz is now known as zj3t3mju
=== zj3t3mju is now known as zj3t|zzz
=== favadi is now known as favadi|away
=== nobawk` is now known as nobawk
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor823co the dung lenh apt-get install voi nhieu goi cai dat duoc ko, vd nhu la: apt-get install goi1 goi2 ...?12:57
GeekCompđược12:57
Stanley00được12:57
GeekComphự12:57
GeekCompta nhanh hơn ;))12:57
vubuntor823:))12:57
vubuntor823cam on nhe12:57
GeekCompno prob!12:57
* n2i tại sao không thử rồi nếu không được thì hỏi sau :|13:02
GeekCompn2i: bợn ấy thuộc tuýp người chắc chắn 100% mới làm13:13
_Tux_ếu tin13:15
GeekComphoặc bợn ấy là 1 điệp dzụ nằm dzùng13:16
GeekCompđủ chưa?13:16
_Tux_ếu care =)13:17
GeekComp@.@13:18
GeekCompxoáy rồi đới!13:18
vubuntor957ubuntu 11.10 cua minh nhin tro^ng tho^ kech nhu Windows o che do Safe mode vay, ngoai ra ko the keo tha cac icon trong thanh launcher duoc, co phai trong qua trinh cai xay ra loi ko. Minh minh dang  tai cac goi update hi vong la se giai quyet duoc :(13:35
GeekCompờ bạn bị lỗi rồi13:38
GeekComptheme góc cạnh lắm hả?13:38
* n2i thay màn hình đi bạn :313:39
GeekCompn2i: dạo này ít nói thế13:39
GeekCompnhư con người khác ế13:40
n2ihết calo rồi, nên tiết kiệm lời :313:40
GeekCompem Gumiho nào ăn tươi nuốt sống n2i để rồi ra cái nông nỗi này13:41
vubuntor957cam giac nhin ko duoc muot ma lam, hoi mo mo. Vao trong phan display de chon man hinh khac thi chi co duy nhat mot lua chon la 1024x768 (4:3), kieu man hinh cung la unknown luon :(13:41
GeekCompvubuntor957: cấu hình máy bạn?13:41
vubuntor957dual core, ram 1gb13:41
vubuntor957lan truoc cai van chay tot, vua cai upgrade lai cung mot phien ban thi bi vay13:42
n2ivubuntor957: res của màn hình bạn là bao nhiêu?13:42
vubuntor957trong luc cai co doi luc bi mat mang, co le nguyen nhan do day?13:42
GeekCompcd có vấn đề13:42
GeekComp:-s13:42
n2irés kia đã đúng chưa?13:42
vubuntor957laptop man hinh 16:913:43
vubuntor957res kia chua dung dau13:43
n2ivậy thì phải là 1366x768 chứ nhỉ13:43
vubuntor957res man hinh minh lon hon, ko nho ro lam nhung lon hon 102413:43
GeekCompchắc là 1366:76813:43
vubuntor957dung roi, chi nho 13.. gi do13:43
* n2i mình ghét 16:9, thích 16:10 :313:43
n2icơ mà cũng đang xài 16:9 :P13:44
GeekComp@.@13:44
GeekCompfsck n2i13:44
n2ivubuntor957: bạn thay đổi res rồi thay đổi themes xem thế nào?13:44
nobawkthế là nó đọc thông tin màn hình ko đúng13:45
nobawkbỏ kernel modesetting đi13:45
nobawkvào terminal gõ13:45
nobawkxrandr13:45
nobawkđể xem thông tin về màn hình13:45
vubuntor957xrandr: Failed to get size of gamma for output default Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768 default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm    1024x768        0.0*13:46
vubuntor957bo kernel modesetting nhu nao ban oi?13:47
nobawk!nomodeset13:47
ubot2`Xem: http://ubuntu-tutorials.com/2010/05/06/ubuntu-10-04-lucid-blank-screen-at-startup-workaround/13:47
vubuntor957ko the doi res duoc vi chi co mot tuy chon 1024 thoi13:47
_Tux_virus siêu đa hình rồi13:48
_Tux_sao không cài BKAV để diệt ?13:48
vubuntor957a ma day moi chi la van de ve res, the con icon ko keo tha duoc tren laucher thi the nao? Nhung thu con lai ko biet con dinh loi gi nua ko, moi thay 2 cai dau tien :p13:48
nobawkvubuntor957: làm theo cái hướng dẫn ở trên13:48
nobawkrồi reboot13:48
nobawkxem lại xem nó đọc thông tin màn hình đúng chưa13:49
_Tux_VGA ATI hả?13:49
_Tux_thôi mịa nay viettel khuyến mãi13:55
_Tux_:(13:55
* n2i vừa bấm xong *100*xyz# :3 20k thôi.13:56
n2itrả nợ 2000d :P13:56
* codai2810 nạp tiền ngay trước ngày khuyến mãi 13:56
n2icodai2810: thầy có thấy cay cay sống mũi không? :313:57
codai2810tất nhiên laf ko13:57
n2isao thầy không bấm tay vài cái rồi hẵng cào lớp bạc :P13:57
* codai2810 chưa bao giờ chờ khuyến mãi 13:58
codai2810và hôm đó đã đc lũ bạn cảnh báo ngay lúc sắp mua thẻ :-?13:58
* _Tux_ nhiều lúc cả tháng có tốn $ nào đâu13:59
codai2810yup13:59
_Tux_có lúc 2-3 hôm mà hết veo lol13:59
codai2810mỗi tháng đc 25k mà khối lần bỏ phí13:59
codai2810hi`hi`13:59
vubuntor957!nomodeset la sao, dung nhu nao vay?14:15
ubot2`vubuntor957: Error: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)14:15
rmrfbật máy ảo lên treo xừ máy14:20
rmrfhôm nay khuyến mãi viettel à14:20
rmrfphải nạp thôi…14:20
nobawkhaha14:21
_Tux_rmrf: vừa nạp xong nè14:21
nobawkmai đi mua sim d-com về cắm vào dt :D14:21
rmrfbọn vtc paygate chán ghê14:22
rmrfhết mã thẻ viettel :|14:22
rmrfai biết trang nào nạp thẻ đt giá rẻ hem14:22
rmrftin cậy tí14:22
_Tux_rmrf: hem biết là có services đó14:24
rmrfnhư bọn vtc paygate này14:25
_Tux_mà có dịch vụ nào nạp tiền điện thoại qua thẻ Vietinbank không nhỉ ?14:25
rmrfmua mã thẻ của nó thì14:25
rmrf100k mất 95k thôi14:25
nobawkrmrf: trường trả tiền qua bidv?14:25
rmrf_Tux_: vietin topup14:25
rmrfngân hàng nào chả có14:25
rmrfnobawk: vâng14:25
nobawkko biết cái dịch vụ topup của nó chạy lại chưa14:25
nobawktrước nạp bằng lệnh ban số dt số tiền14:26
nobawkcũng mất có 95k14:26
rmrftopup của techcombank chán vãi14:26
rmrfchả giảm giá gì ಠ_ಠ14:26
nobawknhưng mà dạo này nó toàn báo bảo chì :314:26
nobawk14:26
rmrflàm em phải nạp tiền sang vtc paygate14:26
nobawktự nạp cho mình thì ko được giảm giá :D14:26
nobawkmà thôi 5k cũng đưọc mấy đâu14:26
nobawk:D14:27
rmrfồ được chứ14:27
rmrf1 hộp tăm14:27
rmrf:314:27
_Tux_.g Vietinbank topup14:27
* nobawk toàn dùng tăm ngoài quán :314:27
n2i1 vé gửi xe :314:27
rmrfchỗ nào gửi xe như chém nhau vậy14:27
nobawkchỗ vnu chứ đâu14:27
rmrftrường mình 3k/phát cũng thấy xót ghê14:27
rmrf~.~14:28
nobawk9h về 4k từ lâu lắm rồi14:28
nobawkrmrf: chưa có thẻ cán bộ hả?14:28
rmrfchưa có anh14:28
nobawkcó thẻ cán bộ có kèm luôn thẻ gửi xe mà :314:28
nobawkmà 6h ko về nó cũng thu tiền :-s14:28
rmrfಠ_ಠ14:29
rmrfnobawk: thẻ thì mình phải đi xin à sn?14:30
_Tux_chỗ mình vẫn 1k/phát xe máy14:31
_Tux_500đ xe đạp :))14:31
nobawkrmrf: để qua bên kia14:31
n2icái cheese là bên gnome. bên kde có cái nào xài được tương tự không nhỉ? nhớ là có đôi cái thì phải, nhưng sao giờ moi không ra :315:11
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!