/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/04/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger8? hvordan får jeg Java installeret harhentet filen17:37
Ubuntubruger6? Ups der røg jeg ud. Hvordan får jeg installeret Jave har hentet filen17:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!