/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/04/#ubuntu-nl.txt

lord4163Hallo10:29
lord4163Weet iemand hoe je het automatisch inloggen kan uitschakelen?10:29
lord4163Ik bedoel vanuit de CLI?10:31
Oergeen idee, gewoon via "gebruikers" kan je dit uitzetten10:34
Oergui10:34
lord4163Ja maar ik kan niet inloggen10:36
lord4163Daarom wil ik het uitschakelen en proberen in Unity 2D in te loggen10:37
Oerje kan jezelf toch gewoon afmelden, dan kom je ook bij het inlogscherm10:37
Oerow zo, tja, daar weet ik niets op :(10:38
lord4163Nee hij logt niet in, een fout met de drivers10:39
trijntjelord4163: als er iets fout gaat bij het inloggen zal automatisch inloggen niet helpen10:42
CasWKunnen eigenlijk twee linuxinstallaties dezelfde partitie voor swap gebruiken?11:45
misnixja11:46
CasWMooi, dat scheelt :)11:46
misnixhet lange antwoord: jazeker11:46
misnixnatuurlijk niet te gebruiken bij hibernation en zo ;-)11:47
CasWAchja, nouja, da's niet erg.11:48
siempiekan ik hier terecht met vragen?17:29
timo^ja, dat kun je :)17:30
siempiefijn :d17:30
siempieik heb ubuntu draaien op mijn hobby pc stamt uit de tijd van de gulden maar draai nu weer prima17:30
siempiealleen nu wil ik mijn berijfspc ook om toveren alleen heb een software pakket voor windows er op draaien17:31
siempieben er achter dat die firebird gebruikt kan dat ook op ubuntu??17:31
timo^Firebird?17:32
timo^moment17:32
timo^Ja, als het goed is wel17:33
timo^zie ook bijvoorbeeld http://www.firebirdsql.org/manual/ubusetup.html17:34
siempieja had ik ook gevonden alleen ben nog niet zo bekent met ubuntu of linux17:35
siempieben groot gebracht met ms ;(17:35
timo^het is an sich best makkelijk te installeren, maar over de werking kan ik je niets vertellen...17:35
siempieals ik het maar kan instaleren17:35
siempieheb nog nooit iets buiten de sofware vcentrum gebruikt17:36
timo^Je kan het via Software Centrum installerem17:37
timo^*installeren17:37
timo^Ik kan je echter wel aanraden een Dual boot te maken, voor als het toch niet helemaal lekker werkt.17:39
siempieoke ga ik proberen :D17:39
siempieja nee was ook mijn bedoeling17:39
siempieen probeer nu eerst ff via een gedeelde map17:40
siempiemaar bedankt voor de info alvast17:40
timo^:)17:42
* trijntje installeert nooit iets van buiten het softwarecentrum, nergens voor nodig17:58
siempiehet lukt al17:58
siempiehet pakket draait wel onde wine17:59
* timo^ ook niet, behalve als het om beproefde .debs en ppa's gaat. Maar ik doe er vrij weinig mee17:59
timo^siempie: je kan het ook uit het softwarecenter installeren hoor, linksonder klikken op '*Xaantal* technische items weergeven'18:00
siempieja klopt het ik gezien18:00
siempieen dat is gelukt18:00
siempiemaar het is een techniesch software pakket voor de instaltie branche18:01
siempieen hij gebruikt ook fire beurt maar het programma zelf is helaas voor MS18:01
siempiezat zelf te denken ff een ander hdd in de pc voor ubuntu ff kijken hoe dat draait en dan kijken als ik hem via wine kan pakken18:03
CasWHoe vraag ik in de command line op wat voor partitie iets is? (ext2/3/4, NTFS, etc.)19:38
CasWHoe hij geformatteerd is19:38
Gotiniensals hij al gemount is met mount19:39
CasWDat is 'ie19:39
CasWLaat maar, ik ben er al achter, toch bedankt :)19:47
szalmss weet hier iemand iets..  'k heb op Lucid een vaste IP opgezet in /etc/network/interfaces, maar 'ifconfig -a' vertelt mij dat de betreffende netwerkadapter geen IP heeft19:47
StefandeVriesszal: post eens de inhoud van /etc/network/interfaces op pastebin.com en link ernaar.19:48
StefandeVriesDan kijken we even.19:48
szalStefandeVries: http://paste.ubuntu.com/829245/19:55
StefandeVriesNetworking is inmiddels al herstart?19:56
szalja, 2x reboot19:57
StefandeVriesDan houdt mijn kennis hier op. Iemand anders? :)19:57
=== StefandeVries2 is now known as D-Deck
szalStefandeVries: voor jouw informatie, het was een conflict tussen ifup en NetworkManager, blijkbaar een bug in Lucid20:40
StefandeVriesAh, die kende ik inderdaad niet.20:42
StefandeVriesMooi dat het opgelost is. :)20:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!