/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/04/#ubuntu-no.txt

cjokeamaurea, du kan slå på : enable deadkeys i xorg.conf00:09
=== sKew is now known as Guest2220
=== Guest2220 is now known as sKew^_-
jo-erlendheh «informasjon som kan hjelpe utviklerne med å reparere problemet du rapporterer samles inn». God norsk :)11:38
hjdFor de som er interesserte: videostream fra FOSDEM (konferanse med fokus på åpen kildekode/fri programvare) http://fosdem.org/2012/news/video-streaming-urls . Se dagens program her http://fosdem.org/2012/schedule/days/sat :)11:53
jo-erlendah! Takker :)12:03
jo-erlendhjd, vet du om det blir lagt ut opptak av det som har vært?12:07
hjdjo-erlend: Ser ut som de har noe tilgjengelig for nedlasting og en del på youtube fra tidligere år iallefall http://archive.fosdem.org/2011/media/video.html12:10
malinjo-erlend: skal jeg heller spørre på ubuntu-unity om den unity-linsa?12:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!