/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/04/#ubuntu-tr.txt

AlgoWhy do Turkish people look so different? There is so much variance05:16
Algois there an explanation for this?05:16
AlgoKartagis mehmetali thiras05:18
mehmetaliKartagis: senin niye gözün gara?06:47
mehmetaligibi bir soru olmuş bu :)06:47
mustafaerhanselam23:23
mustafaerhaniyi akşamlar.23:23
mustafaerhanubuntuda kullandığınız faydalı yazılımlar ile ilgili bilgi almak istiyorum. nelerdir ne işe yararlar.23:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!