/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/07/#ubuntu-no.txt

malinhm, jeg forstår ikke hva som skjer med min server for tiden. Plutselig så virker det å komme inn på den, andre ganger ikke. I natt satte jeg på port-triggering og det virket, nå virker det visst ikke lengere13:12
malindet som er pussig er at jeg får innlogginga til transmission-webinterfacen her: malinkb.dyndns.org:909113:37
malinmen skriver jeg: http://malinkb.dyndns.org13:37
malinda kommer ikke noe :(13:37
malinnå virket det liksom etter jeg satte opp port-triggering for ente gang :S13:54
geirhaDa må du videreføre port 80 til 909113:56
malingeirha: hvorfor må je det?15:54
malinfungerer det foresten enda?15:54
malinmalinkb.dyndns.org15:54
malinah, nei, jeg fant jo en nettside jeg kan sjekke det fra :)15:55
malinog det virker visst enda15:55
geirhaÅja, jeg trodde du ville at transmission skulle svare på port 8015:56
malinneida :)15:57
malinjeg er ikke sikker på hva problemet var, men noe med port80 må det jo ha vært ,for jeg fikk logget meg inn med domenet til 9091 + ssh som er 2215:57
malinspent på hvor lenge det varer nå da15:57
dagerikHar en treg minipc med 10.04 på. Hvordan kan jeg gjøre den så rask som mulig?16:40
dagerikVil gjøre den så lettvekts som mulig, men likevel ha gui som funker og jeg kan gjøre mine vanlige ting.16:40
malinprøv lxde :)16:43
malintror ikke det finnes noe mer lettvekt enn det for tiden :)16:43
Kageeprøv lxde.16:43
malinlxde ser ganske ålright ut også16:46
geirhaeventuelt kun bruke en vindushåndterer. F.eks. fluxbox16:55
malindagerik: jonta bruker jo awesome, men hvor lettvekt den er kontra lxde og fluxbox, det veit jeg ikke17:01
dagerikVil disabling av antialiasing gjøre os raskere?17:11
dagerikhehe17:21
dageriknå prøver jeg alt for å få opp ytelse17:21
dagerikI am having this problem: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1248999 Solutions?17:24
dagerik(identisk symptom på tre systemer)17:25
dagerikadblock og flashblock drar sikkert greit på17:30
hjdEndringer for Kubuntu. Se http://blog.lydiapintscher.de/2012/02/07/changes-in-kubuntu/  og http://blogs.kde.org/node/453118:25
jo-erlend<malin> hm.. jeg får visst ikke opp docken når jeg flytter musa mot venstre side av skjermen <-- du må dytte musa "ut av skjermen". Altså fortsette å dytte mot kanten. Det er for å forhindre at man åpner den når man bruker kontroller nære venstre kant i vinduer, som for eksempel tilbakeknappen i Firefox.19:10
hjdAh, høres ut som en bra forbedring. :)19:14
jo-erlendmhm, det hjelper veldig mye.19:17
hjdDukker den fortsatt opp hvis man drar ting rundt, forøvrig?19:18
malinjo-erlend: ja, jeg fant det ut etterhvert, og egentlig var det jo smart, forda slipperj eg at den dukker opp når den ikke sla dukke opp19:30
RoyKjo-erlend: detter den ikke ut da_21:03
RoyK?21:03
* RoyK kaster en musepeker i retning jo-erlend 21:04
malindagerik: adblock og flashblock, burde vel gjøre maskina raskere? om den hindrer flash-greier å kjøre :)21:11
malinprøvde du lxde?21:11
dagerikkjørte på med xfce21:12
jo-erlendRoyK :)21:43
jo-erlendhender at _jeg_ faller ut.21:46
RoyKmusepekerskred er skumle greier21:48
jo-erlendja, de er jo veldig spisse.22:53
malindagerik: dette kunne jo vært noe å testet ut? http://blog.sudobits.com/2010/06/13/optimize-ubuntu-10-04-performance/ jeg har ikke testet det selv, og om noen her mener det utgjør minimalt med forskjell så er det jo bare å si i fra22:54
Kagee10.04?23:01
malinKagee: jeg tror han sa han kjørte ubuntu 10.04, men ser at prelink ligger i pakkearkivet her også 12.0423:02
dagerikKagee: jeg har 10.0423:02
dagerikjeg prøvde ut preload23:03
malinjeg skal teste preink her nå, for å se om det funker fint eller ei23:03
malinah23:03
dagerikhar ikke gjort nok testing til å se etter merkbar forskjell23:03
malinokey23:05
malinspørsmålet er jo hvor stor forskjell det egentlig blir av sånne greier23:06
malinen annen ting en kan gjøre, er jo å slå av alle deamons man ikke bruker osv også23:06
dagerikyeah23:06
dageriktror jeg gjorde det meste som kan gjøres23:06
dagerikadblock, flashblock, preload programmet, fjernet unødvendige oppstartsprogrammet, fjernet bakgrunnsbilde, fjernet oppstartslyd, fjernet ikoner i menyene, byttet til xfce,23:07
malinja, siste da måtte vært lxde som er enda mer lettvekt, men xfce er da vel ikke langt unna. Siste en kan gjøre da måtte være å satt inn ssd, så spørs det vel hvor rask diskkontroller det er osv23:08
dagerikbetalte 2500 for den23:09
dagerikangrer egentlig23:09
dageriksiden den er så svak mener jeg23:10
dagerikhar aldri brukt den noe særlig23:10
dagerikfikk aldri til å utnytte gma500 gpuen23:10
malinah23:11
malinkan være problemet er at det er treg diskkontroller og sånt, men jeg skal ikke påstå for mye her23:11
malinbruker den ikke gpuen i ubuntu?23:11
malinhvilket pc-merke er det?23:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!