/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/07/#ubuntu-tr.txt

varaderoslm11:05
Kartagisselam varadero11:12
ysrbdlgnselam :)11:36
ysrbdlgnyardımcı olabilecek biri var mı??11:37
ysrbdlgnkavurt ??11:40
kavurt?11:41
ysrbdlgnyardım alabilir miyim :)11:41
kavurtsorun ne?11:41
ysrbdlgnuygulama ekle/kaldır'da listeyi güncellerken "tüm depo kataloğu alınamadı" hatası veriyor..11:42
kavurtbir uçbirim açıp, sudo apt-get update yazarsan, daha çok açıklama verebilir sorunun ne olduğuyla ilgili11:44
ysrbdlgnbazı paketleri bulamıyor sanırım.11:46
ysrbdlgn_depo kataloğu alınamadı hatası alıyorum...12:02
ysrbdlgn_depo kataloğu alınamdı hatası almaktayım..12:08
yalinupdate et12:11
ysrbdlgn_update i denedim ancak hata verdi onda da. ekran görüntüsünü göndereyim??12:13
ysrbdlgnselam :) depo kataloğu alınamadı hatası alıyorum..14:34
decafana17:12
decafn'oldu buraya?17:12
gencslm19:23
=== genc is now known as genc24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!