/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/08/#ubuntu-cat.txt

=== sik is now known as siknus
marc83bones, soc nou a l'ubuntu i des de fa tres dies que estic intentant instalar el wifi, he mirat manuals, forumus,... en definitiva desenses de pagines i no hi ha manera,.22:30
marc83no sabia si publicar al forum o primer provar al xat però no se si algun de vosaltres em podra ajudar22:30
marc83el wifi que falla és un Intel Pro/wireless 3945 ABG i el driver que falla en principi és el iwl394522:31
RainCThola marc8323:00
marc83bones23:01
RainCTmarc83: millor pregunta-ho al fòrum, allà ho veuràs més ent23:01
RainCT*més gent23:01
marc83ok, ara ho faré, estic mirant una nova web haviam si hi ha sort23:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!