/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/08/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Idroyey oh14:22
leoquant!dualboot15:19
Oerhoi leoquant :-)15:19
Oerwil je echt dualboot ?15:19
leoquantola oer15:19
leoquantop mijn lap heb ik dat ja....:/15:20
Oerdat mag hoor :-D het is geen vies woord, ik heb tripple boot15:21
leoquantenkel linux?15:21
Oer2 x Kubuntu op hdd en 1x ubuntu op ssd15:21
Oerja, ik bezit geen windows.15:22
leoquantdas mooi, ook die ssd ツ15:22
Oereen SSD is bijna echt nodig met een zwaare ubuntu-desktop15:22
Oerniet de leessnelheid, maar de lage accestime15:23
leoquantbere mooi spul15:23
leoquantik ben bezig met keepasx op meerdere platform werkend te krijgen15:24
leoquants15:24
leoquantblijkt dat windows keepass nodig heeft, die de kdb's aan, als op linux keepassx15:24
leoquantkan15:25
leoquantduurde weer een uur voordat ik dat door had...lol15:25
Oerkeepassx i.c.m. yubikey ?15:26
leoquanthttp://sourceforge.net/projects/keepass/15:26
leoquantuh ja hardware pass en gewone15:26
leoquanttoch blij met yubikey15:27
Oerik ook, ik gebruik het niet actief, wel mee gespeeld.15:28
Oerik heb een oude en een recente.15:28
leoquanthet werkt gewoon. straks kijken of de linux key op windows werkt. zal wel denk ik15:29
leoquant(met een linux database)15:30
leoquanteens proberen nu ツ15:30
leoquantlater15:30
Oer;-)15:30
=== timo^laptop is now known as timo^
=== Ronnie2 is now known as Ronnie

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!