/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/08/#ubuntu-nl.txt

idefixhallo, hoe kan je een pps editen met linux?06:33
idefixhet lukt mij niet om deze ene te editen omdat om een bepaalde reden hij na de voorstelling niet in Presentation blijft staan06:34
idefixen er zit een foutje in, die wil ik eruit halen06:34
pjotterHallo allemaal. Even een vraag: Ik was Precise Pangolin (Alpha) aan het testen en sinds vandaag kan ik daarin niets meer installeren via de APT. Ligt dat eruit? Of is er iets anders aan de hand?09:44
imkes60hoi pjotter, ik weet het niet. maar als je nog een tijdje blijft hangen kan er best iemand langskomen die je dat wel kan vertellen09:46
pjotterHa imkes60. Ik vraag het anders straks wel. Ik moet zo weg. Gisteren deed alles het nog. Vandaag ineens niet meer.09:49
khildinik zal eens kijken of ik ook problemen ga krijgen. Ik ben ook het een en ander aan het testen voor precise09:49
khildin(zentyal 2.3 alpha packages op precise alpha.... is dat vragen om problemen?...lol)09:50
pjotterIk heb in ieder geval zojuist de Live-CD met 12.04 alpha-2 gebruikt. Ik wilde daarmee het pakket 'cheese' installeren. Maar kreeg een melding terug dat dat pakket niet te vinden was op de server. Toen nog wat andere paketten geprobeerd met allemaal hetzelfde resultaat.09:51
WubiIk wil graag weten hoelang een ubuntu installatie op een intel atom n570 @1.66ghz met 1 gb ram09:51
Wubivia wubi vergeten09:52
pjotterHa, had iemand toevallig nog gekeken naar de precise pangolin APT?10:16
=== timo^laptop is now known as timo^
markiejjhallo18:06
StefandeVries:)18:06
markiejjik heb een vraag18:07
markiejjover ubuntu18:07
markiejj?18:07
trijntjepff, mensen hebben geen geduld18:26
StefandeVriesKlopt.18:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!