/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/08/#ubuntu-no.txt

RoyK 07:40
RoyKhar visst ikke lest xkcd på ei stund… først http://xkcd.org/1010/ og så http://xkcd.org/1012/ :D08:24
dagerikmalin: http://www.linuxjournal.com/content/how-kick-your-friends-face-gma50010:13
malindagerik: ah.. det var leit å lese :S10:17
malinnesten så jeg vil si: kondolerer10:17
malinjeg aner ikke hvor oppdatert denne lista her er, og jeg har aldri brukt den selv, men jeg ser for meg at den kan være nyttig i valg av ny pc? http://www.ubuntu.com/certification/10:18
malinprøve å ta med noe mat i alle fall10:30
maliningentin frister liksom10:30
=== pejj is now known as pej
malinåj, jeg har visst postet i feil kanal i går17:51
malineller i dag17:51
malinja, ja17:51
malinjo-erlend: har du fått sånne sorte felter i evolution? Jeg kunne tatt screenshot for å forklare bedre23:49
malinjo-erlend: jeg tror det er en bug, for nå så evolution normal ut igjen :23:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!