/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/09/#ubuntu-nl.txt

=== Viper is now known as Out`Of`Control
=== timo^laptop is now known as timo^
Nickovraag: ik heb een dualbooth gedaan met ubuntu 11.10 op mijn windows pc en wil graag dat windows als default wordt opgestart, suggesties?12:25
Annemiekgrub12:26
Nickogeprobeerd, hij zet recovery als eerste12:26
Nickowaar ik dus niks mee ben..12:26
JapyDoogeNicko: http://www.troublefixers.com/set-windows-as-default-booting-os-with-ubuntu-10-04-or-higher-in-dual-boot/12:26
JapyDoogeje moet GRUB_DEFAULT aanpassen12:27
Nickois kijken12:28
Nickogrub default aangepast, testen12:31
JapyDoogesucces :)12:32
=== timo^ is now known as Jaap-Willem
=== Jaap-Willem is now known as timo^
=== burn__ is now known as burn
=== timo_ is now known as Guest94344
eddyHoi, ik heb mijn pc geupgrade naar ubuntu 11.10, maar nu is mijn systeem trager dan 11.04 ... kan ik daar iets aan doen?18:13
=== timo_ is now known as Guest1551
Skald_9_iemand ervaring met kde desktop ?19:28
Oerjups KDE is cool19:28
Skald_9_pakketbeheerprogramma laat me niets downloaden, geen privelege19:29
StefandeVriesVraagt het om een wachtwoord?19:29
Skald_9_enkel ubuntu softwarecenter werkt19:30
Skald_9_nee vraagt geen wachtwoord19:30
Skald_9_via ubuntu software center synaptic gedownload19:30
Skald_9_daar heb ik ook geen toelating19:30
OerKDE gebruikt muon, toch ?19:30
Skald_9_ja19:30
Skald_9_muon geeft een foutmelding19:31
Skald_9_via terminal al update gedaan19:31
Oerwelke foutmelding ?19:31
Oerje moet wat beter omschrijven, we kunnen niets met vage meldingen.19:32
Skald_9_this operation can not continue since proper authorization was not provided19:32
Skald_9_sorry moest het overtippen is niet op deze pc19:33
Oerje hebt ook de vraag gekregen om je passwoord in te tiepen ?19:33
Oeren daarna ging het mis ?19:33
Skald_9_nee geen vraag gekregen19:33
Skald_9_das net het probleem19:34
Oerje hebt KDE gewoon gestart, of in recoverymode ?19:34
Skald_9_afgemeld van andere desktop en kde gekozen19:34
Oervreemd19:36
Skald_9_ubuntu software center dan maar ...19:44
Skald_9_of xfce proberen19:45
Skald_9_ah synaptics gaat wel :)19:47
Oerjeuj, FullCircle #57 is uit http://fullcirclemagazine.org/issue-57/20:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!