/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/09/#ubuntu-vn.txt

=== favadi|away is now known as favadi
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== vubuntor285 is now known as yen-thao
vubuntor133Trong OpenOffice 3.3 dùng Unikey gõ tiếng Việt bị lỗi như sau: gõ "hoa học trò" rồi Enter xuống dòng thì biến thành: "hoa học tròò". Ai biết cách khắc phục lỗi này làm ơn giúp tôi với. Xin cảm ơn !05:42
Stanley00vubuntor133: bạn thử nhấn nút ctrl trước khi enter thử xem05:42
vubuntor133Nếu nhấn phím Ctrl thì bị lỗi như vậy luôn, chưa kịp nhấn Enter05:44
Stanley00thế bạn dùng unikey và ibus phiên bản mấy thế?05:45
vubuntor133Mình dùng phiên bản này: IBus 1.2.0.2009121505:46
Stanley00vubuntor133: thế còn unikey, và phiên bản ubuntu bạn đang dùng nữa05:47
vubuntor133phiên bản ubuntu 10.0405:49
vubuntor133unikey không thấy thông tin phiên bản đâu cả. Xem thế nào nhỉ ?05:50
vubuntor133Hình như là phiên bản 4.005:50
Stanley00chắc phải thử upgrade cho ibus và ibus unikey thôi, bạn xem trong kho có phiên bản mới hơn không? không thì có thể dùng kho của ubuntu-vn hoặc ppa05:50
vubuntor133ok. cảm ơn bạn đã hướng dẫn.05:52
vubuntor133Chúc vui vẻ.05:53
vubuntor328xin chao06:30
n0bawk!hi06:30
ubot2Chào bạn!06:30
vubuntor328cac ban cho toi hoi06:30
vubuntor328toi muon share may in tren ubuntu cho 1 may ubuntu khac thi lam cach nao vay06:31
vubuntor328may ubuntu kia khong tim thay may in da share06:31
vubuntor328alo06:33
vubuntor328toi muon share may in tren ubuntu cho 1 may ubuntu khac thi lam cach nao vay06:34
Stanley00vubuntor328: không cần phải lặp lại nhiều lần đâu bạn à, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi.06:35
vubuntor328ok, thanks ban06:36
n0bawkvubuntor328: bạn vào chỗ máy in có option share cho các máy khác đó06:36
n0bawkvubuntor328: system >> preference >> printing06:36
n0bawkgì đó06:36
n0bawk:D06:36
vubuntor328có share rồi nhưng máy bên kia không tìm thấy máy in đâu06:37
n0bawknếu ko tìm thấy thì bạn có thể điền đường dẫn trực tiếp vào luôn06:37
n0bawkvubuntor328: bạn sang máy bên kia xem có ping đc máy bạn ko06:38
vubuntor328có ping th06:38
vubuntor328ấy06:38
vubuntor328ipp://192.168.1.40/printers/Canon-MP27006:39
vubuntor328mình nhập đường dẫn như v06:39
vubuntor328ậy06:39
n0bawkvubuntor328: đầu tiên bạn thử vào phần search06:40
n0bawkđể nó tự search xem có thấy ko06:40
n0bawknếu ko thấy thì tiến hành tiếp06:40
n0bawkvubuntor328: ở máy bên kia bạn cũng phải cài driver cho máy in06:41
n0bawksau đó gõ đường dẫn vào06:41
n0bawkipp hoặc http gì đó06:41
n0bawkrồi chọn thử rồi in thử xem sao :D06:41
n0bawkvubuntor328: còn 1 cách khác là share printer qua samba06:41
vubuntor328samba la cho windows m06:42
vubuntor328à06:42
vubuntor328nó search không thấy06:42
n0bawkvubuntor328: cả win lẫn linux06:42
n0bawkvubuntor328: uh, search ko thấy thì điền đường dẫn vào06:42
n0bawkvubuntor328: thử http xem06:42
n0bawkvubuntor328: đã tích vào share this printer chưa06:43
Stanley00ipp dùng port 631 mà, thử 192.168.1.40:631 xem06:46
vubuntor328bên máy windows in được rồi06:46
vubuntor328chỉ còn từ máy ubuntu chưa in được06:47
vubuntor328để mình thử tiếp có gì thông báo sau06:47
n0bawkuh06:49
n0bawknếu bạn share samba rồi thì vào samba06:49
n0bawkhttp://10.10.128.33:631/printers/HP_LJ_P2015_SISLAB06:50
n0bawkđườgn dẫn printer của mình06:50
n0bawkphần HP_LJ_P... là mình copy từ bên máy cắm printer vào sang06:51
n0bawkbạn có thể truy cập phần quản trị qua giao diện web06:51
n0bawkví dụ xem printer start chưa, cancel job, restart printer, set options v.v...06:51
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
vubuntor328bạn có thể truy cập phần quản trị qua giao diện web ??06:52
vubuntor328là thế nào vậy06:52
vubuntor328mình vừa add pr06:52
vubuntor328inter06:52
vubuntor328vào samba06:52
vubuntor328smb//192.168.1.40 => Browse06:53
vubuntor328tìm đường dẫn đến máy in đã shảre06:53
_Tux_samba có web configuration mà06:53
vubuntor328nhưng cung  khong in duoc06:54
Stanley00vubuntor328: hỏi ngoài lề một tí, bạn là pc18tb?06:55
vubuntor328uhm06:56
Stanley00vubuntor328: trên diễn đàn có sẵn trình gõ tiếng việt rồi, bạn nên gõ tiếng việt khi hỏi trên diễn đàn nha, và nếu hỏi trên đó thì cũng không nên vào đây hỏi lại. thân06:57
Stanley00_Tux_: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=55&t=18778 < thịt bài này đi :D06:57
vubuntor328mình k hỏi tiếng việt06:57
vubuntor328đang hỏi share máy in trên ubuntu cho ubuntu06:57
vubuntor328từ windóws in qua ubuntu thi ok rồi06:58
n0bawkvubuntor328: bạn vào trình duyệt trên máy cài máy in gõ vào localhost:63106:59
vubuntor328Firefox can't establish a connection to the server at 192.168.1.40:63107:01
vubuntor328máy cài máy in là máy nào vậy ?07:02
vubuntor328máy làm priner servẻr hay máy cài printer để in qua LAN07:06
vubuntor210minh đang hỏi về máy in07:19
vubuntor210có ai giúp mình với07:19
vubuntor425xin chao07:20
vubuntor425em co van de can hoi la "linux mint 12 moi cai rat hay treo, dac biet la khi dang su dung netbeans + nghe nhac hoac luot web" Moi nguoi ai co the giai quyet giup em van de nay ko07:22
vubuntor425ban linux mint 12 gnome 32bit07:22
vubuntor279khong bac nao giup em vu wireless ah07:27
vubuntor279gio may e nhu 1 cai may ban khong co wifi07:27
vubuntor279chan qua07:27
vubuntor279e mua cuc ship wifi ve ma khong dung duoc07:27
vubuntor279bac nao lam on giup e di07:30
vubuntor279please07:31
vubuntor279help me07:31
vubuntor279help me07:34
vubuntor279help me07:34
vubuntor279help me07:34
n0bawksao?07:39
n0bawkvẫn cái bạn ko biết nút bật wireless ở đâu à?07:39
n0bawkvubuntor210: máy in sao?07:39
n0bawkvẫn chưa đc hả?07:39
n0bawkvubuntor210: bạn phải vào cái máy kia07:39
n0bawkvubuntor279: gõ localhost:63107:39
n0bawkrồi bật cái remote administration lên07:40
n0bawkthì nó mới cho remote vào từ máy khác07:40
n0bawkhoặc vào printing bật cái remote administration lên07:40
vubuntor210Firefox can't establish a connection to the server at localhost:631.07:43
vubuntor210no bao nhu vay do07:43
n0bawkvubuntor210: bật cái cups lên chưa thế07:44
n0bawkvubuntor210: vào phần printing, coi xem bật mấy cái administration lên chưa07:44
vubuntor210sudo /etc/init.d/cups restart07:45
vubuntor210rồi07:45
n0bawkvubuntor210: phải bật lên á, có thể mặc định nó chưa đc bật đâu07:46
n0bawkvubuntor210: paste thử nội dung của file cupsd.conf trong /etc/cups lên xem07:47
n0bawkvubuntor210: bật cái web interface lên07:47
vubuntor210# # # Sample configuration file for the CUPS scheduler.  See "man cupsd.conf" for a # complete description of this file. #  # Log general information in error_log - change "warn" to "debug" # for troubleshooting... LogLevel warn  # Deactivate CUPS' internal logrotating, as we provide a better one, especially # LogLevel debug2 gets usable now MaxLogSize 0  # Administrator user group... SystemGroup lpadmin   # Only listen for c07:48
vubuntor210# Only listen for connections from the local machine. Listen port:631 Listen /var/run/cups/cups.sock07:49
_Tux_!paste07:52
ubot2Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.07:52
vubuntor210http://paste.ubuntu.com/834915/07:53
vubuntor279khong bac nao tra loi giup em ah07:55
vubuntor279?07:55
n0bawkvubuntor279: đấy là ở máy server hả?08:00
n0bawkvubuntor279: vào máy đó gõ localhost:631 có đc ko?08:01
vubuntor210Firefox can't establish a connection to the server at localhost:631.08:01
vubuntor279da hkong mphai may sever08:04
vubuntor279cua e la laptop ma08:04
vubuntor279lap dell08:04
vubuntor279e go nhu baC noi tren termina08:04
vubuntor279no bao08:04
vubuntor279khong tim thay08:04
vubuntor210localhost :631 ở máy priner servẻr k08:05
vubuntor210đc08:05
n0bawkthế check lại đi08:08
n0bawkvubuntor210: vào cái máy cắm máy in08:08
n0bawkvubuntor210: /etc/init.d/cupsd status08:08
n0bawkvubuntor279: ko vào đc wifi?08:09
n0bawkvubuntor279: lspci -v08:09
n0bawk!paste | vubuntor27908:09
ubot2vubuntor279: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.08:09
vubuntor210http://paste.ubuntu.com/834926/08:12
n0bawkvubuntor210: chạy lại lệnh này,08:16
n0bawkvubuntor210: service cups status08:16
vubuntor210cups start/running, process 500008:17
n0bawkờ thế chắc là cấu hình rồi :D08:19
n0bawkvubuntor210: vô lại cái printing xem còn option nào chưa chỉnh ko08:19
n0bawkvubuntor210: mà nhớ là vào cái máy cắm máy in nhá08:20
vubuntor279http://paste.ubuntu.com/834933/08:22
vubuntor279day bac nobank oi08:22
vubuntor279ba co gang giup e giai quyet dut diem08:22
vubuntor279voi08:22
n0bawkhaiz08:23
n0bawkvào /etc/modprobe.d08:23
n0bawksudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist08:24
n0bawktìm dòng nào có chữ blacklist b43 thì xoá đi08:24
vubuntor279pham@pham-Inspiron-1545:~$ sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist [sudo] password for pham:  1Sorry, try again. [sudo] password for pham:  1 (gedit:7470): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Failed to create file '/root/.local/share/recently-used.xbel.1NBP9V': No such file or directory  (gedit:7470): Gtk-WARNING **: Attempting to set the permissions of `/root/.l08:25
n0bawkoh shit08:25
n0bawkvubuntor279: có biết dùng vim ko?08:25
vubuntor279e khong bac ah08:25
n0bawkvubuntor279: sudo su -08:25
n0bawkvubuntor279: gedit /etc/modprobe.d/blacklist08:26
n0bawknó có ra cái gì ko?08:26
n0bawkvubuntor279: cat /etc/modprobe.d/blacklist08:26
n0bawkvubuntor279: nó ra gì?08:26
vubuntor279no hien len 1 file08:26
vubuntor279blaclist nhuyng traNG XOA08:27
vubuntor279ko cogi08:27
vubuntor279ten file la blaclist08:27
vubuntor279nhung ben trong trang xoa08:27
vubuntor279pham@pham-Inspiron-1545:~$ cat /etc/modprobe.d/blacklist cat: /etc/modprobe.d/blacklist: No such file or directory pham@pham-Inspiron-1545:~$08:28
n0bawkvubuntor279: ờ thế tắt đi08:28
n0bawkko phải :D08:28
vubuntor210ô lại cái printing xem còn option nào chưa chỉnh ko08:28
n0bawkvubuntor279: ls /etc/modprobe.d/08:28
vubuntor210là chỉnh cái nào v08:28
vubuntor210ậy08:28
n0bawkvubuntor279: nhanh chuẩn bị đi cà phê08:28
vubuntor210mình chỉ share nó08:29
vubuntor210k chỉnh cái gì khác08:29
n0bawkvubuntor210: bật cái remote administration lên chưa08:29
n0bawkvubuntor210: ko dùng gui nên ko biết08:29
vubuntor210từ windows vẫn in bt08:29
n0bawkthôi đi cà phê đã08:29
vubuntor279pham@pham-Inspiron-1545:~$ ls /etc/modprobe.d/ acer_wmi.conf               blacklist-local.conf alsa-base.conf              blacklist-modem.conf blacklist-ath_pci.conf      blacklist-oss.conf blacklist.conf              blacklist-rare-network.conf blacklist-cups-usblp.conf   blacklist-watchdog.conf blacklist-firewire.conf     broadcom-sta-common.conf blacklist-framebuffer.conf pham@pham-Inspiron-1545:~$08:29
vubuntor210ật cái remote administration08:30
vubuntor279day bac oi08:30
n0bawkvubuntor210: uh, thế bên linux thử add cái đường dẫn như trên xem08:30
vubuntor210vào đâu để bật08:30
vubuntor210remote administration08:30
n0bawkvubuntor279: sudo su -08:30
n0bawkvubuntor279: gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf08:30
n0bawkvubuntor210: vào cái chỗ printing ấy08:30
n0bawkthôi đi cà phê tí đã08:31
n0bawktẹo về08:31
vubuntor279bac oi ko mo c08:31
vubuntor279ko mo dc08:31
vubuntor279sudo su -08:31
n0bawkvubuntor279: thôi để tối08:31
n0bawktối về chỉ tiết haha08:31
n0bawktiéep :))08:31
n0bawkbạn này dai ghê08:32
n0bawkh đi cà phê08:32
vubuntor279tai e ko the nao08:32
vubuntor279lam dc08:32
n0bawkvubuntor210: coi lại xem08:32
vubuntor279e chan qua08:32
vubuntor210không thấy cái remote administration trong printing đâu08:34
vubuntor210tìm các kiểu k thấy08:34
vubuntor210mở lệnh in trên máy clinet thấy: processing Notconected?08:43
n0bawkvubuntor210: haha09:19
n0bawkthế thì chơi sửa thẳng file cấu hình09:19
n0bawkvubuntor210: đang dùng ubuntu version nào?09:19
n0bawkvubuntor210: vào sửa file cupsd.conf trong /etc/cups khỏi phải gui gì :D09:29
vubuntor871alo10:10
vubuntor871N0bawk co do k10:10
vubuntor871cai may in qua LAN k co cach nao ha ban10:10
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor826ban cho hỏi tại sao mình dùng lệnh sudo và nhập pass của user mình đang dùng nhưng hệ thống cứ báo sai?10:46
Stanley00vubuntor826: kiểm tra lại pass cẩn thận, xem lại keyboard layiut và bộ gõ10:47
vubuntor826mình đã chỉnh key layout thành tiêngs anh và ghõ pass đi ghõ lại nhiều lần nhưng vẫn báo ko đúng10:48
favadigõ thử ra ngoài xem có đúng ko là biết10:48
vubuntor826vấn đề là mình đảm bảo mình ghõ chính xác pass rồi10:49
n0bawkhmm10:50
vubuntor826bạn có thể cho biết còn có thể nguyên do khác không ah10:51
* Stanley00 chỉ biết 3 nguyên do đó thôi10:52
vubuntor826nếu mình thực hiện 1 lệnh có sudo đằng trước thì khi nhập pass xong nó có thực hiện chức năng của lệnh mình cần làm chứ bạn10:54
Stanley00dĩ nhiên10:54
vubuntor826thanks10:55
vubuntor826Nếu bạn có ý kiến nào giúp mình về vấn đề trên mong comment lại giúp nha10:55
=== favadi is now known as favadi|away
vubuntor665may cua minh moi mua duoc 1 thang ma tu hom qua  khi khoi dong may may bi do khoang 5 den 10 phut minh ko hieu tai sao co ai biet chi minh voi12:43
codai28101vubuntor665: bạn cho mình biết một vài thông số của máy của bạn được ko?12:44
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
n2i}ping13:38
=== ^arky^ is now known as arky
vubuntor246hi20:47
vubuntor246con ai thuc ko vayj20:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!