/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/10/#ubuntu-il.txt

=== Nighthawk` is now known as Guest91600
irc_123?09:13
shtrbמחפשים אצלנו מתכנתים לאזור ירושלים ידע  מינמלי נדרש C + חייב להכיר את עולם הקוד הפתוח שימוש ב כלים סעולם הFOSS13:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!