/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/10/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Ronnieping commandoline19:06
commandolinepong Ronnie19:31
commandolinehmm, JFL is weg zie ik nu :(...19:33
Ronniecommandoline: ik dacht  even dat jij in het nieuwsteam, maar dat was niet zo19:37
Ronnieis JFL niet meer online?19:37
commandolinehet lijkt erop...19:37
commandolinehij heeft het tot week of twee geleden iig gedaan, toen heb ik voor het laatst even gecheckt.19:38
commandolineGeen idee wie aanspreekpunt voor het nieuwsteam is, trouwens. Ik zou Dooitze proberen maar sinds hij in Zuid-Afrika zit heb ik niets meer van hem gehoord Ubuntu-gerelateerd.19:39
Ronniecommandoline: jfl lijkt nu gewoon te werken20:00
Ronniehttp://communityserver.ubuntu-nl.org/justforlearning20:00
Ronniecommandoline: heb je nog updates die op de server toegepast moeten worden?20:00
commandolineDe verbinding werd gesloten. Probeer de pagina te herladen. -> websocketserver draait niet (of de flash policy server, kan ook)20:00
commandolineen de bot is er ook niet20:00
commandolineehm, ik heb geloof ik wel nog een paar kleine wijzigingen gemaakt.20:01
commandolineniets echt belangrijks, maar updaten kan geen kwaad.20:01
Ronniedan wacht ik nog wel even...20:01
commandolineis goed20:01
Ronnieik zal de sevice anders eens restarten20:02
Ronniekijken of de bot dan weer online komt20:02
commandolinevast wel20:02
commandolineik vermoed dat er een hapering in de netwerkverbinding was die JFL niet kon opvangen20:02
commandoline(hij probeert normaal opnieuw verbinding te maken)20:02
commandolinemisschien staat er iets in de logs?20:03
commandoline:)20:03
Ronniecommandoline: in welke logs zou ik wat terug moeten kunnen vinden?20:03
commandolineRonnie: ik geloof dat je in het config.py bestandje een log-locatie had aangegeven.20:04
Ronniehmm, die string is leeg :(20:04
commandolinedan gaat 'ie gewoon naar stdout -> geen log20:04
commandolinenou ja, 't draait weer...20:05
Ronnieoke, kan ik daar gewoon een bestandsnaam opgeven van een relatief pad?20:05
commandolinerelatief t.o.v. server.py moet denk ik wel kunnen20:06
commandolineof nee, t.o.v. de current working directory van het script20:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!