/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/10/#ubuntu-nl.txt

=== cafuego_ is now known as cafuego
=== cafuego_ is now known as cafuego
=== Dykam` is now known as Dykam
=== szal_ is now known as szal
=== Doorn_ is now known as Doorn
the^usergoeden middag mede ubuntu gebruikers11:02
timo^goedemiddag (middag alweer) the^user11:02
the^userhet zonnetje schijnt de vogels vriezen dood de tanden klapperen in de wind ik vraag mij af wanneer komt de sint.11:02
timo^In december weer he11:03
the^userja timo^  het is alweer middag, december jeeetje11:03
timo^(gelieve offtopic in het hiernavolgende channel te houden)11:04
timo^!#ubuntu-nl11:04
MwanzoBot#ubuntu-nl is het Ubuntu-ondersteuningskanaal voor alle Ubuntu-gerelateerde ondersteuningsvragen. Voor alle andere onderwerpen, gebruik dan alstublieft #ubuntu-nl-offtopic, waar dezelfde richtlijnenen gelden. Bedankt!11:04
the^userals daar de zelfde richtlijnen gelden, wordt ik straks weer hierna toeverwezen11:04
timo^heb je een hulpvraag dan?11:05
the^userja11:05
timo^vertel11:05
the^userik heb een slotje op mijn map11:05
timo^je persoonlijke map?11:05
the^usermet chmod -777 etc etc gedoe kan ik dat veranderen11:05
the^usernee op een map die ik van een oude laptop heb gecopieerd naar mijn ubuntu11:06
the^userik kan de rechten niet veranderen in eigenschappen rechten11:06
the^userdan krijg ik de melding u bent geen eigenaar11:06
timo^Doe het eens met een live cd11:06
the^usereen live cd ?11:07
timo^ja11:08
the^userwaarvoor heb ik een live cd nodig11:11
timo^om de rechten te verandere11:12
timo^n11:12
the^userik zal even google rechten veranderen met live cd11:12
trijntjethe^user: waarschijnlijk is het probleem dat je geen eigenaar van die map bent11:17
trijntjeje kan dat ook gewoon zonder live cd aanpassen,  als je tenminste beheerders-rechten op jouw computer hebt11:18
the^userja maar ik ben beheerder11:20
the^useralleen niet van de map die ik van een laptop heb gecopieerd11:21
the^userik zag wel een chmod -r 777 oplossing maar ik wil gewoon dat als ik een map van een laptop copieert dat ik niet telkens dat gedoe heb11:22
trijntjesudo chown user:user mapnaam -R11:22
trijntjeuser moet je door je gebruikersnaam vervangen, en mapnaam door de map die je wilt overzetten11:22
the^userik vraag mij af waar de fout dan zit11:22
trijntjeis geen fout, onder linux hebben mappen en bestanden nu eenmaal een eigenaar, en andere mogen daar niet zomaar aan zitten11:23
the^userdat begrijp ik trijntje11:23
trijntjeals je bestanden via een FAT of NTFS usb-stick kopieert heb je dat probleem als het goed is niet, want die houden de eigenaar van een bestand niet bij11:24
trijntjeFAT sowieso niet iig11:24
the^usermjaar ik bergrijp niet dat al mijn mappen geen slotjes hebben alleen de mappen die ik via het werk naar mijn ubuntu copieert11:24
trijntjede meeste mappen zijn gewoon van jouw als gebruiker, dus dan staat er geen slotje op11:24
the^user\maar waarom kan ik dat niet bij eigenschappen veranderen van de map, want ik log altijd in als beheerder van deze ubuntu11:26
trijntjethe^user: als het goed is log je niet als beheerder in onder ubuntu11:27
trijntjede beheerder is 'root', en dat account staat standaard uit11:27
trijntjede standaard gebruiker heeft niet 'root' rechten maar 'sudo' rechten, dwz die kan als beheerder optreden, maar is het standaard niet11:27
the^userals gebruiker met alle rechten als ik iets verander via synaptic dan vooer ik mijn beheerders code in11:28
trijntjedaarom moest er voor dat commando dat ik gaf ook 'sudo' staan, dat betekend 'voor uit als beheerder'11:28
the^userals ik dus via terminal als sudo inlog dan kan ik de eigenschappen van die map wel veranderen11:28
trijntjedeze manier is een stuk veiliger, omdat je standaard als gewone gebruiker aan het werk bent11:28
trijntjethe^user: dan zou je als 'root' in moeten loggen ja, maar dat account staat standaard uit, omdat dat veel veiliger is11:29
the^userhmm11:29
trijntjemet alt+f2 -> gksu nautilus11:29
trijntjekan je een bestandsbeheerder openen die met root-rechten draait11:30
trijntjedat is echter op eigen risico, als je iets fout doet kan je je hele systeem om zeep helpen. Maar als je daarmee naar de map gaat kan je wel de eigenaar aanpassen11:30
the^userik wil alleen de map goed zetten11:31
trijntjeis dat nog niet gelukt met het commando dat ik gaf?11:32
the^userblijft het zelfde11:34
the^userik doe dat sudo chown11:36
the^usermaar er gebeurdt niets11:36
the^userik ga maar even wandelen met de hond voor deze pc het raam uitvlieg11:38
trijntjethe^user: wat bedoel je dat er niks gebeurt? krijg je een foutmelding?11:51
xubuntuhallo13:46
xubuntuiemand hier?13:47
oCeanxubuntu: ja, maar wel een stuk rustiger dan in #ubuntu, dus... geduld!13:47
xubuntuOK13:47
xubuntuok13:48
xubuntuik heb dus dit probleem, ik installeerde gnome-panel (sudo apt-get install gnome-panel) in xubuntu en ik kreeg dit: W: GPG-fout: http://nl.archive.ubuntu.com oneiric-backports Release: De volgende handtekeningen waren ongeldig: BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>13:48
xubuntuwat is het beste wat ik nu moet doen?13:49
xubuntubrb reboot13:50
idefixwaarom zijn er in mijn mailprogramma soms mails waarvan de plaatjes niet zichtbaar zijn? weet iemand dat? hoe kan je dat goed krijgen?15:27
JanCidefix: de meeste mailprogramma's laden standaard geen afbeeldingen van het internet15:28
JanCvanwege privacy / anti-spam / etc.15:29
JanCnormaal kan je die dan wel laten tonen op aanvraag...15:29
idefixhoe werkt dat dan, JanC? hoe vraag je dat aan?15:32
JanCkan verschillen per mail client vziw, rechtermuisknopmenu, andere menu optie, ...?15:33
idefixligt er bij jullie sneeuw?15:50
Guido1even eerst groeten van MonkeyDust1817:50
Guido1een paar films zijn verdwenen en ik kan de films niet terug vinden. Ik kan de films ook niet in de prullenbak vinden.17:51
Guido1vervolgens heb ik testdisk en scalpel geinstarlied, maar ik kan de programma's niet vinden.17:52
trijntjehey Guido118:01
Guido1trijntje: heb je een idee hoe de programma's werken en hoe ik de programma's opstart?18:03
trijntjeGuido1: ik ken die programma's niet, waarom heb je die nodig en wat probeer je te doen?18:04
Guido1ik probeer films terug te krijgen18:05
trijntjedie je hebt weggegooid?18:05
koanGuido1: typ eens which testdisk of whereis testdisk in een terminal in om te zien waar de programma's staan?18:06
Guido1omdat ik de films niet meer kan vinden - volgens mij heb ik de films niet weggegooid - en de Verwijzing ook niet werkt ben ik bang, dat ik de films misschien toch verwijderd heb18:06
koantestdisk is een commandline-programma, dus is na installatie niet in de menu's van ubuntu te vinden18:06
trijntjeGuido1: testdisk is niet voor het vinden van missende bestanden18:07
trijntjeom te beginnen moet je de computer NU uitzetten en vanaf een USB-stick/live cd opstarten18:07
trijntjehoe langer je de pc aan laat staan, hoe groter de kans dat de films overschreven worden18:07
Guido1de films zijn op een ander partition, dan linux enz.18:08
Guido1(op een externe harde schrijf)18:08
Guido1misschien heb ik iets terug gevonden, maar wat betekend de ending *.wsrt?18:11
trijntjeje zou photorec kunnen gebruiken om die films te proberen te vinden18:11
trijntjemaar dan moet je wel evenveel schijfruimte hebben als je op die externe harddisk hebt18:11
trijntjehet heeft natuurlijk alleen zin als je zeker weet dat ze kwijt zijn ;)18:14
trijntjeik heb geen idee wat .wsrt is, google weet het vast wel18:14
Guido1ik ben bang, dat ik niet zo veel ruimte op een locatie heb.18:15
Guido1de wsrt bestanden zijn maar een paar bytes groot, dus dat zijn vast geen films18:15
trijntjeje kan de harddisk met 'schijfgebruik' scannen, om de grootste bestanden te vinden18:17
Guido1bedoel je "schrijfgereedschap"?18:20
trijntje nee, schijfgebruik18:23
trijntjebaobab18:23
Guido1okee, maar hoe doe ik dat? werkt dat alleen, als het niet verwijderd is?18:25
trijntjeja, dat programma laat per map zien hoeveel er in zit18:26
trijntjefilms zijn groot, dus die zou je zo moeten kunnen vinden18:26
Guido1ik weet ook nog de nam, dus ik had de films eigenlijk met de zoekfunctie moeten vinden ...18:27
Guido1maar zo heb ik de films niet gevonden18:31
trijntjetja, ik weet niet of die recovery zin heeft18:33
trijntjehoe lang geleden heb je die films weggegooid?18:33
Guido1ik kwam er vandaag achter, maar met de partition doe ik niet zo veel18:33
trijntjeje kan photorec gebruiken om weggegooide bestanden terug te vinden.18:36
trijntjemaar alle bestanden die gevonden worden moeten ergen staan, dus als je een HD van 1TB hebt kan het zijn dat je nog een keer 1TB nodig hebt om alle gevonden bestanden in op te slaan18:37
Guido1je bedoelt als ik 1TB aan bestanden wil terughalen. het is minder.18:38
trijntjeok, je moet genoeg schijfruimte hebben om alle bestanden die ooit op die HD hebben gestaan op te slaan18:39
trijntjewant in theorie kunnen die nog allemaal in de 'lege ruimte' aanwezig zijn18:39
Guido1alle, niet alleen die ik wil hebben?18:39
trijntjenee, want hoe kan het recovery-programma dat herkennen?18:40
Guido1m dacht het ziet18:40
trijntjede naam, extensie etc van die bestanden zijn allemaal verloren gegaan toen je ze verwijderde18:40
Guido1ik dahct het ziet wat er op staat en ik kan dan bepalen wat ik terug wil hebben18:40
trijntjenee, het programma gaat zoeken en alles wat gevonden wordt kopieert i naar een andere locatie18:41
Guido1okee, even het programma vinden18:41
trijntjeman photorec18:41
trijntjein een terminal uitvoeren18:42
Guido1okee, Linux is nog vrij nieuw voor mij18:42
Guido1dus ik weet niet welk programma's met en welk zonder terminal werken18:43
trijntjeals je het niet in het menu ziet is het meestal terminal18:44
Guido1"select partition table type" het is met windows compatiebel. Hoe kan ik meer informaties verkrijgen?18:46
Guido1ik denk, dat het intel is18:47
trijntjeGuido1: intel is geen partitietype18:54
Guido1het wordt wel van het programma intel genomd18:55
trijntjeje moet dan in bestandsbeheer met de rechtermuisknop op de externe HD klikken, en bij eigenschappen kijken wat het bestandssyteem is18:55
trijntjehmm, daar zie ik het niet, dan moet je maar in gparted kijken18:57
trijntjeGuido1: of 'schijfgebruik'19:01
Guido1okee, ik hoop het gaat lukken - vrije ruimte waar de bestanden kunnen zijn - meer dan 100 GB, grootste vrije ruimte om op te slaan - minder dan 80 GB19:05
Guido1eigenlijk heb ik genoeg vrije ruimte, maar niet in een stuk19:13
trijntjewat bedoel je met 'niet in een stuk'?19:14
Guido1op een partition 80 Gb vrij, op een ander partition 20 Gb vrij enz.19:21
Guido1maar niet 100 op een partition19:22
trijntjenee, dan zal het niet werken ben ik bang19:22
trijntjeals die 80 gb niet de root partitie is zou je het kunnen proberen en hopen dat er niet teveel op staat19:23
Guido1het doet iets19:23
trijntjevast, maar als de root partitie vol raakt crasht je pc ;)19:25
Guido1en alleen nog maar drie minuten. sneller als windows :-). gelukkig is het niet de root, maar ook een externe19:25
Guido1net de derde externe harde schrijf aangesloten :-D19:26
Guido1ik had natuurlijk jpg enz niet nodig :-S19:31
hugo_koopmanshallo, heeft hier iemand ervaring met de gnome networkmanager openvpn plugin?21:24
hugo_koopmansik probeer vpn aan de praat te krijgen maar zonder succes21:24
OerHekswat lukt er niet ? kan je geen vpn toevoegen ?21:30
Guido1trijntje: huh, ik heb bestanden "terug" gevonden waarvan ik niet wiest, dat ik de bestanden heb. moet ik linux extra tegen toegang vanuit buiten \ lokalen netwerken beschermen?21:38
hugo_koopmansik probeer meest simple eerst. ik heb een fritzbox met freets openvpn package21:39
hugo_koopmansen nu probeer ik te verbinden aan de lan kant21:39
trijntjeGuido1: neehoor. De computer is altijd bezig met bestanden aanmaken en verwijderen, dus het kan best zijn dat jij ze nooit hebt gezien21:39
hugo_koopmansik heb UDP portforwarding aangezet21:39
Guido1trijntje: alleen zijn het ook films resp. music video's21:40
hugo_koopmanslijkt erop dat de security settings in de plugin worden gereset of niet worden opgeslagen...21:40
Guido1ik heb het wel virtual vrij gegeven, maar volgens mij heeft dat er niets mee te maken.21:41
OerHeksdie worden in je keyring opgeslagen, dacht ik?21:41
trijntjewat is virtual vrijgegeven?21:41
Guido1voor een virtuale machine21:42
Guido1(virtualbox)21:42
trijntjedan snap ik nogsteeds niet wat je bedoeld ben ik bang21:43
Guido1als je b.v. XP virtual gebruikt en je wilt mappen van linux kunnen openen21:49
OerHeksik zie een nvidia driver bugje > http://picpaste.com/compiz2-R8Y6eu6j.png && http://picpaste.com/compiz-sZXFUhaT.png21:50
OerHeksin focus (oranje lijn) en out focus, is de lucht links onder nie rood nie.21:50
Guido1dan moet je de map in het netwerk van de virtuele box vrijgeven21:50
OerHekshoe heb je die vrijgegeven, 0777 ?21:51
Guido1dat doet het programma21:51
Guido1dat makt ook dit extra netwerk aan21:52
Brilhoi21:54
OerHeksBril :-)21:55
BrilIk heb een xubuntu vraag, maar daar is het erg stilletjes. Iemand met Xubuntu die mij wellicht opweg kan helpen?21:55
BrilZit in suriname :) met rete traag internet21:55
Brilen het xubuntu laptopje doet niet op alle knopjes meer reageren, maar ik denk software21:56
BrilOmdat bijv. de n en r niet reageren, maar ook de @ niet en de 2 wel.21:56
BrilIk denk dus de toetsenbord indeling21:56
Brilmaar onder xubuntu kan ik het niet vinden.21:56
BrilDie iso downloaden opnieuw installeren duurt uren21:56
jcfpBril: in het menu, settings -> settings manager -> keyboard -> layout tab (of de nederlandse vertaling daarvan)21:58
BrilIk ga hem even halen21:59
BrilDat menu had ik nog niet gevonden, lijkt niet zo te werken maar ff rommele22:01
jcfpik weet niet of dat gelijk overgenomen wordt of pas na uit- en inloggen22:02
BrilDie eee desktops gebruiken ze hier overigens wel eens.22:04
Brilwel tof22:04
BrilLijkt niet te werken, toch even geduld op de iso hebben om te kijken of het hard of software is.22:07
jcfphet internet werkt net zo traag als de rest van suriname?22:08
BrilAlleen hier22:08
BrilIk zat gister in Berg en dal, soort centerparcs idee22:08
BrilDat ging als een trein22:08
BrilMaar hier in Parimaribo is het zoals hoe ze werken22:09
BrilAlles dat later kan doen ze later22:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!