/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/10/#ubuntu-no.txt

RoyKer det noen her med LTS på desktoppen? jeg trodde alle her var på 12.04alpha2pre1rc3 eller noe00:18
=== geirha_ is now known as geirha
=== dagerik_ is now known as dagerik
Kageeg12:38
geirhah13:55
Kageenei, e13:56
Kageegeirha: det var en avbrutt tabcomplete av nicket ditt13:56
jo-erlenddagerik, det gjør programmet selv ved å sette urgency når noe skjer. I Gnome Panel vil vindusknappen pulsere. I Unity kommer det en launcher ut av venstre kant og rister. Unity har jo også meldingindikatorer for akkurat det.13:57
KageeJeg skulle si at xargs-magien du gav meg for noen dager (uker?) sida funka, men så gjorde den ikke det allikeveld :-P13:57
Kageedagerik: bruk et eller annet script til clienten din som kjører notify-bin ?13:57
geirhaxargs er brukket "by design", så det skal ikke mye til før det feiler.13:58
geirhaMen jeg husker ikke hva det gikk ut på.13:58
geirhaKagee: Denne? awk 'NF{printf "%s\0",$NF}' /etc/hosts | xargs -0 -I{} "$@"14:09
geirhaVirker her14:09
Kageemm14:10
Kageeproblemet er vel at jeg trenger å pipe....14:10
Kageeså om du slenger den der i et script.bash14:10
geirhaAh, ja. Fungerer kun for enkle kommandoer14:10
Kageeog kjører en av disse to ./bash 'echo -e "list\nquit" | nc {} 4949'14:11
KageeDen forrige linjen jeg skrev var helt fubar, men du skjønner sikkert hva jeg mente.14:12
geirharead -rd '' input; while read -r _ host _; do "${@/{\}/$host}" <<< "$input"; done < <(getent hosts) # ./script nc {} 4949 <<< $'list\nquit'14:16
Kageeden den der føles som et korthus14:17
dagerikKagee: jeg kjøre irssi i en screen på en server som jeg ssh'er til.14:48
dagerikprøvde denne: http://code.google.com/p/irssi-libnotify/source/browse/trunk/notify.pl men den antar at jeg kjører irssi klienten lokalt14:48
* RoyK kjører også irssi i en screen-sesjon på en server han ssh-er til14:59
dagerikDet går fint å skrive notify-send test, i bash skallet i ssh. Men hvis jeg bruker et irssi script som fyrer av samme kommando kommer det feilmelding: /bin/dbus-launch terminated abnormally with the following error: Autolaunch error: X11 initialization failed.15:15
dagerikX er forwardet til meg. Noen forslag til løsning?15:15
* RoyK mumler noe om HELG15:15
Kageedagerik: set DISPLAY for du kjører notify-send15:16
geirhamen irssi har jo ingen måte å vite hva DISPLAY skal være.15:19
geirhaKan kanskje skrive DISPLAY-variablene til en fil når du logger inn med ssh, og kjøre et skript som leser den fila og deretter notify-send. Hacky hacky15:20
dagerikSatte DISPLAY manuelt. Funket veldig fint da.15:21
geirhaMen DISPLAY-variablene endrer seg jo for hver gang du logger inn med ssh...15:21
geirhas/variablene/variabelen/15:21
dagerikJeg fikk med meg det.15:22
dagerikJeg går for hacken du nettopp presenterte :P15:22
dagerikexport DISPLAY=`cat DISPLAY` && notify-send yeah15:31
dagerikTakk!15:31
geirhadeclare -p >~/.current-display15:33
geirhaerr.  declare -p DISPLAY > ~/.current-display15:33
geirhasource ~/.current-display && notify-send yeah15:33
geirhaSånn jeg ville gjort det, men fungerer jo sånn du gjør det også.15:34
dagerikhar echo $DISPLAY > DISPLAY, i .bashrc15:35
Sakariasmalin: http://www.geeksailor.com/android-ics-ported-on-the-nokia-n9/16:42
RoyKdagerik: neineinei - logg inn med ssh -X eller skru på x11 forward i ssh-konfig18:30
RoyKdagerik: direkte x11-tilkobling er så 90-talls at det er til å få magaknip av18:31
malinSakarias: det er jo nice18:40
malinom man skriver: ssh -y brukernavn@domene  så kan man kjøre enkeltprogrammer med gui18:41
malinSakarias: men fine hadde vært en mulighet for å kjøre android-programmer i MeeGo/Maemo18:42
jo-erlendEndgame:singularity var jo skikkelig morsomt :)19:01
jo-erlendQuantum Entanglement Module! Da begynner vi å snakke nettverk :)19:01
jo-erlend29,432,000 hits fra Ubuntu i Desember, sier Wikimedia. Må jo nesten anta at det er unike treff. Det er jo i såfall nokså positive tall, synes jeg.20:25
hjdhva tilsvarer det i %?20:35
jo-erlenddet sto det ingenting om. Det spiller ingen rolle heller, synes jeg.20:40
jo-erlenddet er ikke markedsandel som avgjør om folk begynner å investere eller ikke. Det er antallet brukere. Spørsmålet er hva det magiske tallet er, hvis det finnes et.20:41
hjdGreit nok det. Akkurat nå var jeg mest interessert i hvor mange treff Wikimedia har på en måned. :)20:44
Sakariashjd: noe slikt http://www.nedworks.org/~mark/reqstats//reqstats-monthly.png ? :P20:45
Sakariashttp://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Statistics for mer20:46
jo-erlendhjd, Wikimedia har alltid 100% treff per måned. :)21:14
malinhvor stor markedsandell hadde apple på desktop-fronten for si 10 - 12år sida kontra hva som er totalen for Ubuntu (evt. linux totalt sett) i daG?21:47
malindet var jo en del komersielle progarmmer for mac den gang, som photoshop såvidt jeg kan huske21:48
malinfor om den ligner hva som var markedsandelen for os-x den gang, så burde en kunne forvente at noen ville utvikle, eller i alle fall prote noe så det gikk å kjøre på f.eks. ubuntu21:49
malinmin erfaring med komersielle programmer på linux er vel blandet. acrobat reader er jo gratis, men kan ikke si jeg syntes det kjører spesielt godt i Ubuntu. Vedig tungt osv21:49
Sakariasacrobat reader er tungt uansett OS21:54
malinja22:03
malindet er det jo22:03
malinlitt frusterende når folk som sender ut pdf-er nærmest reklamerer for at en må ha adobe reader for å vise dem..:S22:03
Sakariasliker å få ting i pdf22:06
Sakariasmye bedre enn å få ting i .doc eller .docx22:06
malindet liker jeg også :)22:06
Kageeevince?22:06
malinmen jeg liker ikke at noen skal ha det til at det er bare en pdf-leser22:06
malinKagee: ja, evince er fin, men jeg savner en mulighet til å navngi bokmerkene mine22:06
malinsidetall er ikke helt ideelt nødvendigvis22:07
Sakariashvem skal ha det til å bare være en pdf-leser?22:07
RoyK 22:44
maliner det flere enn meg, som etter oppgradering til Ubuntu 12.04 og bruk av Opera 11.61.1250 opplever at hele nettleseren (opera) henger når man prøver å spille av flash-videoer på youtube? jeg prøvde å kjøre opera -debugplugin  men fikk ingen output relatert til plugin-handlinga. Og ja, dette er ikke noe Opera-kanal, men kan jo spørre læl :)22:48
malinsåvidt jeg kjenner til er flash-versjonen som er installert installert sammen med restricted-extras-pakken22:49
malinjeg får ikke sjekket (eller veit ikke hvordan jeg finner ut) om den installerer 32-bit eller 64-bit-versjonen av flash der22:50
hjdMulig det står under opera:plugins , men jeg tviler egentlig...22:56
malindet står ikke under opera:plugins23:07
jo-erlendmalin, opplever det noen ganger med flash generelt.23:39
jo-erlendjeg bruker ikke opera.23:39
malinja, nå prøvde jeg å installere 64-bit-versjonen som ligger på adobe.com Ser ut som det fungerte bedre23:49
malinskulle likt å vite om restricted-extras installerer 32 eller 64-bit-versjonen23:49
malinnår man kjører 64-bits ubntu23:49
malin*UBuntu23:50
jo-erlendFlash er vel typisk en sånn ting som helst bør kjøres som 32bit.23:50
malinmulig, men nå har adobe lansert stabile 64-bit-versjoner av flash23:51
malinmen jeg har opplevd at 32-bitsversjonene har vært tregere, etc23:52
malinmen husker hvor grusom flash var i f.eks. Ubuntu 6.10 og 7.04 og sånt :S23:52
malinmåtte jo kjøre 32-bits versjon av nettleseren husker jeg23:52
jo-erlendmhm. Flash har endelig fått støtte for 64bit og Linux har endelig fått støtte for multiarch :)23:52
malintror det endte med at jeg kjørte 32-bits Ubuntu for å slippe å ha 100% bruk av cpu for å dra flash + nettelser :S23:52
malinhar ikke linux hatt støtte for multiarch tidligere?23:53
malinmen ja, det er positivt at det er en fungernde flash-spiller for Ubuntu 64-bit. Det sier jeg til tross for at jeg ikke er glad i flash.23:53
jo-erlendganske nytt.23:53
malinbaserer du det på at 12.04 blir første som har 64-bit som anbefalt ?23:55
malineller tenker du på linux, som i linux-kjerna?23:55
malinhar da vært støtte for 32 + 64 bit en stund + arm + powerPC osv en stund?23:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!