/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/10/#ubuntu-vn.txt

=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== favadi|away is now known as favadi
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor980phần mềm nào xem phim .vob được vậy ? ( mình đang dùng ubuntu 11.10)06:13
chinsuvubuntor980, VLC media player06:25
chinsucai j cug choi tuot06:25
vubuntor993chao moi nguoi, to moi cai ubuntu09:13
vubuntor993no bao  la ket noi roi09:13
vubuntor993ma van khong vao duoc mang09:13
_Tux_vubuntor993: bạn dùng wifi hay ethernet09:13
vubuntor993co ai ranh khong cho to xin mot ti giup do09:13
vubuntor993ethernet09:13
vubuntor993cai song song voi win xp09:13
vubuntor993da vao win chinh lai theo huong dan09:14
vubuntor993nhung van ko dc09:14
vubuntor993to chinh lai cai cho wake up onLan ay roi09:16
vubuntor993nhung vao lai ubuntu van ko dc09:16
_Tux_vubuntor993: bạn dùng desktop à ?09:17
_Tux_ubuntu 11.10 hay phiên bản nào hả bạn09:17
vubuntor99311.1009:17
n0bawkifconfig -a09:18
_Tux_vubuntor993: bạn thử cấu hình ip tĩnh chưa09:18
_Tux_n0bawk: em tưởng /a =))09:18
vubuntor993to khong biet vao tu dau nhu the nao ay09:18
vubuntor993:D09:18
n0bawkipconfig /all09:18
_Tux_vubuntor993: bạn nhấn phím Windows09:18
_Tux_rồi gõ terminal09:19
vubuntor993ok]09:19
_Tux_chọn cái terminal bật ra09:19
_Tux_gõ lệnh ifconfig -a như n0bawk bảo kìa09:19
vubuntor993ok09:19
vubuntor993ifcongig-a hay la ipcpnfig/all ?09:19
_Tux_ifconfig -a09:21
_Tux_có dấu cách ở giữa nhá09:21
vubuntor993cam on ban nhe09:21
vubuntor993de to thu lai09:21
xcodehello09:28
* _Tux_ tát vỡ mỏ xcode 09:29
xcode:|09:29
vubuntor827ban oi09:34
xcodeoi09:34
vubuntor827nObawk09:35
xcode:|09:35
vubuntor827to vao terminal lam roi nhung ko thay co tin hieu tot dep j09:35
vubuntor827no bao la to go sai lenh09:35
firewalln0bawk: oa'c09:35
vubuntor827:d09:35
firewalltha'y nick quen quen09:36
=== n0bawk` is now known as n0bawk
xcodehello guys :D09:47
vubuntor238Live USB Ubuntu 11.10 co save cai dat khong may ban?11:04
=== xcode is now known as xcode|AW
=== favadi is now known as favadi|away
xcodehello guys,14:46
xcode:D14:46
n2i999 :314:46
vubuntor611alo17:00
vubuntor611co ai con thuc ko ????17:00
_Tux_ngủ hết rồi17:00
vubuntor611co bac nao biet thiet lap radeon enable modeset17:01
vubuntor611xin chi giup17:01
vubuntor611may e cai driver cho card ATI/AMD thi co van de17:02
vubuntor801anh em oi18:12
vubuntor801cho minh hoi18:12
vubuntor801minh moi cai ubuntu 11.10 xong18:12
vubuntor801sao loa no cu xet xet18:13
vubuntor801chinh o dau nhi jup minh voi18:13
vubuntor801ke ca tat het am luong di cung co tieng keu xet xet18:13
=== CoconutCrab is now known as IdleCrab

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!