/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/11/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo | Eerstvolgende teammeeting: Woensdag 07 maart 2012: 19.30-20.00. te #Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com | Workshop: nadere info volgt.
=== OerHeks is now known as Oer
StefandeVriesHé Idroy :)16:51
timo^hallo Idroy16:51
Idroyhey StefandeVries en timo^16:54
Idroyik ga eten17:16
Idroycya later17:16
StefandeVriesHallo leoquant :)17:19
leoquanthe StefandeVries17:26
=== StefandeVries2 is now known as StefandeVries
StefandeVriesIk zie dat MwanzoBot er niet meer is; Tele2 heeft last van storingen. Ik praat momenteel via de 3G-verbinding van m'n telefoon. Excuses voor het ongemak.20:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!