/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/11/#ubuntu-rs.txt

=== dungodung is now known as dungodung|away
DimusPozdrav, Ja opet. Još uvek imam problem sa eksternim hard diskom, malo sam surfovao po netu, opet ništa. Meni su promenjene one perminissions da mi je samo read only, a ne i read and write.15:53
LjubuntuDimus: jel đsi tu16:01
Ddpbfкоји16:04
DimusDa.16:15
Ljubuntuotvori terminal i odi na taj hardisk i pokereni komandu: echo "volim ubuntu" > volim.txt16:16
Ljubuntui reci mi da li je napravio taj fajl16:16
DimusKako da odem na hard, početnik sam.16:18
Ljubuntudaj ispis od: df16:19
Ljubuntuali samo liniju vezano za hard16:19
Dimusdf: `/root/.gvfs': Permission denied /dev/sdb1            976521568 627723168 348798400  65% /media/TREKSTOR16:20
Ljubuntuda li je to sve iz te linije? da nisi pokupio i još nešto od predhodne?16:21
DimusJesam, treba od /dev/sdb1            976521568 627723168 348798400  65% /media/TREKSTOR16:23
Ljubuntuhajde onda pokreni ovu komandu: cd /media/TREKSTOR;echo "volim ubuntu" > volim.txt16:24
Dimusbash: volim.txt: Read-only file system16:24
Ljubuntudaj ispis od: ls -ld /media/TREKSTOR16:25
Atlantic777Dimus: ali ne kopiraj ovde!16:26
Atlantic777koristi paste.ubuntu.com16:26
Ljubuntumože ovo ovde, jedna je linija16:26
Atlantic777aha, onda ok16:26
Atlantic777ja video ls pa odma' skočio :D16:26
Dimushttp://paste.ubuntu.com/837998/16:26
Atlantic777btv, Ljubuntu, pre neki dan smo isti problem rešili tako što smo tutnuli u fstab da koristi ntfs-3g i to je to16:26
Atlantic777samo što je tamo bila sda1 particija u pitanju16:27
Atlantic777za ext hdd je to malo...16:27
Ljubuntuovo je spoljni hard16:27
Atlantic777da, video sam16:27
Ljubuntudrwx------ 8 dimus dimus 32768 1970-01-01 01:00 /media/TREKSTOR16:27
Ljubuntupa brate ja ne znam onda koji mu je16:27
Atlantic777nemam pojma, ali sve mi se čini da to čudo ne koristi više ntfs-3g već samo ntfs16:27
Atlantic777do drajvera je16:27
Ljubuntuako je mount point tvoj onda valjda je i sve tvoje16:28
Atlantic777ne16:28
Atlantic777afaik16:28
DimusProverio sam imam instaliran taj ntfs-3g.16:28
Atlantic777ok, ali ga ubuntu ne koristim16:28
Ljubuntua Dimus šta se dešava sa drugim uređajuma tog tipa?16:28
Atlantic777gde je to u dev? sdb1?16:28
Atlantic777sudo umount /dev/sdb116:28
Atlantic777sudo mkdir /mnt/trekstor16:29
Atlantic777sudo mount.ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/trekstor16:29
Atlantic777echo "volim ubuntu" > /mnt/trekstor/volim.txt16:29
Atlantic777ubeđen sam da će hteti16:29
DimusKad stavim moj usb flsh od 8GB sve radi normalno.16:30
Atlantic777Dimus: isto ntfs particija?16:30
Ljubuntukoji je fajl sistem na njemu?16:30
DimusNa tom hardu su mi muzika, filmovi slike utd.16:31
Atlantic777fajl sistem je „način upisivanja“ podataka u memoriju16:31
Ljubuntuna flešu sine, koji je fajl sistem16:31
Atlantic777Ljubuntu: ti treba da imaš beneficiran staž ovde. :D16:32
Ljubuntuhehe, da16:32
Ljubuntumoraću da tražim invalidsku od Kanonikala16:32
DimusFlash mi je fat3216:32
Ljubuntudobro, hajde sada probaj što je Atlantic777 rekao16:33
Ljubuntuodmontiraj i montirak kako je on rekao16:33
DimusMount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened. The volume may be already mounted, or another software may use it which could be identified for example by the help of the 'fuser' command.16:33
Ljubuntuna kojoj komandi ti je ovo napisao?16:34
Dimussudo mount.ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/trekstor16:34
Ljubuntua jel si pre toga išao umount?16:34
DimusIšao sam redom kako si napisao.16:35
Atlantic777možda ga nije otkačio16:35
Ljubuntuproveri sa: df da li je i dalje zakačen16:35
Atlantic777u terminalu upiši cd16:35
Atlantic777i izađi iz nautilusa, ako je otvoren hdd16:35
Atlantic777pa opet16:35
Ljubuntua da, bio je na njemu16:35
Ljubuntupromeni mesto sa: cd ~16:36
Atlantic777može i bez tilde, da je ne tražiš po tastaturi :D16:36
Ljubuntupaz' stvarno, nisam znao16:36
Ljubuntuto neki alias16:37
DimusOvo mi izbaci kad ukucam df http://paste.ubuntu.com/838011/16:37
Atlantic777ok, jesi li kucao sve ono što sam napisao ?16:38
LjubuntuHe, kad smo kod "tilde". Pre neki dan sam davao neke komande sa ` znakom. I čovek nije mogao da ga nađe, dok mu nisam poslao fotografiju dugmeta.16:38
Atlantic777hehe16:38
DimusKoje? ono za volim ubuntu ili?16:39
Atlantic77717:33 < Atlantic777> sudo umount /dev/sdb116:39
Atlantic77717:33 < Atlantic777> sudo mkdir /mnt/trekstor16:39
Atlantic77717:33 < Atlantic777> sudo mount.ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/trekstor16:39
Atlantic77717:34 < Atlantic777> echo "volim ubuntu" > /mnt/trekstor/volim.txt16:39
Atlantic777ovo16:39
Ljubuntune znam odakle mu ovaj: /root/.gvfs16:39
Atlantic777ne obazirite se na vreme kod mene, ja sam čovek ispred svojeg vremena i uvek kasnim :D16:39
Atlantic777e ne znam šta je to /root/.gvfs16:40
Dimushttp://paste.ubuntu.com/838016/16:41
Atlantic777Dimus: tebi je ta particija nešto skrljana.16:42
Atlantic777Mislim, hdd. Verovatno je nepravilno otkačen.16:43
Atlantic777Znaš ono na smopuiM „safely remove device“?16:43
DimusKako? Radila je normalno do prenedelju dana, a onda ondjednom samo mogu read only, a ne read and write.16:43
Atlantic777ili eject ili nešto tako16:43
Atlantic777to nije odrađeno16:43
DimusPa kako da popravim, neću da formatiram.16:44
Atlantic777samo da nađem, ima neka komana16:44
Atlantic777fschk ili nešto tako16:44
Atlantic777sudo ntfsfix /dev/sdb116:46
Atlantic777valjda16:46
Atlantic777samo ga otkači prvo sa16:46
Atlantic777sudo umount /dev/sdb116:46
Atlantic777ili možda16:47
Dimusumount: /dev/sdb1: not mounted16:48
Atlantic777ok16:48
Atlantic777sudo fsck /dev/sdb116:48
Dimusfsck from util-linux 2.19.1 dosfsck 3.0.9, 31 Jan 2010, FAT32, LFN /Filmovi/Anonymous   Contains a free cluster (540800). Assuming EOF. Reclaimed 11177 unused clusters (366247936 bytes). Free cluster summary wrong (10899950 vs. really 10922295) 1) Correct 2) Don't correct16:49
DimusDa idem correct?16:49
Ljubuntudaj ispis na paste.ubuntu.com od: sudo fdisk -l16:50
Dimushttp://paste.ubuntu.com/838027/16:50
Atlantic777Dimus: ma da, correct16:50
Atlantic777samo upiši 116:51
Dimushttp://paste.ubuntu.com/838029/16:51
Ljubuntudaj ispis što sam tražio16:52
Dimushttp://paste.ubuntu.com/838035/16:53
Ljubuntupa tebi je on fat3316:55
Ljubuntu3216:55
Atlantic777:facepalm:16:56
Ljubuntutreba da se promeni komanda za montiranje16:56
Ljubuntučoveče 1TB na fat3216:57
Ljubuntuzar to može16:57
Atlantic777ne može16:57
DimusPa takav je odkako sam ga kupio.16:57
Atlantic777ja mislim da ne može16:57
Ljubuntudobro Atlantic777 daj mi komandu za fat16:58
Ljubuntusudo mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/trekstor16:59
DimusTo da kucam sada?16:59
LjubuntuDimus: probaj sa ovom16:59
Atlantic777force rw bi možda pomoglo17:00
Ljubuntuneka ovako pa da vidimo17:00
Atlantic777ali particija nije bila dobro demontirana, siguran sam17:00
DimusUkucah ovo i šta sad?17:01
Ljubuntuako nije bilo grešaka onda uradi poslednju komandu echo17:01
Ljubuntuecho "volim ubuntu" > /mnt/trekstor/volim.txt17:01
DimusAtlantic777: U pravu si.17:02
Dimusbash: /mnt/trekstor/volim.txt: Permission denied17:02
Ljubuntudobro, idminturaj ga17:02
Ljubuntuodmontiraj ga17:02
DimusBih, ali ga sada nema nigde.17:03
Ljubuntuprva komanda17:03
DimusKoja prva?17:03
Ljubuntusudo umount /dev/sdb117:04
DimusUrađeno.17:04
DimusŠta sada?17:05
Ljubuntusudo fsck.vfat -n /dev/sdb117:08
Dimus?17:11
Ljubuntujel is izvršio ovo što sam dao17:12
DimusUkucao sam to unmount17:12
Ljubuntusudo fsck.vfat -n /dev/sdb117:13
Dimushttp://paste.ubuntu.com/838061/17:14
Ljubuntusudo fsck.vfat -r /dev/sdb117:15
Atlantic777idi begaj, fat 32 može to 2 TB, pa čak i 16 TB sa većim sektorima17:15
Dimushttp://paste.ubuntu.com/838067/17:17
Ljubuntuu redu, aj sad montiraj17:19
Ljubuntui reci mu da ga voliš17:19
DimusKako komanda.17:19
Dimus?17:19
Ljubuntuhaha, Atlantic777 nisi rekao pogrešno za beneficirani17:20
Atlantic777:)17:20
Ljubuntusudo mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/trekstor17:20
Ljubuntuecho "volim ubuntu" > /mnt/trekstor/volim.txt17:21
LjubuntuDimus: ako pritisneš strelicu na gore, on će ispisati sve predhodne komande17:21
Ljubuntupa tako možeš da biraš, ako i meniju17:21
Dimusbash: /mnt/trekstor/volim.txt: Permission denied17:22
DimusNeće, ne pojavljuje mi se nigde.17:23
Ljubuntuto što se ne pojavljuje, to nema veze17:23
DimusAli opet mi izbacuje ovo: bash: /mnt/trekstor/volim.txt: Permission denied17:23
Ljubuntusudo echo "volim ubuntu" > /mnt/trekstor/volim.txt17:24
Icy_blueto i dalje onaj externi?17:24
Ljubuntuaxa17:24
DimusNeće: bash: /mnt/trekstor/volim.txt: Permission denied17:24
Ljubuntudakle ni sa sudo neće?17:24
DimusNe.17:25
Ljubuntudajem poslednji predlog za večeras.17:25
Ljubuntusudo umount /dev/sdb117:25
Ljubuntudakle, odmontiraj ga, isključi sa kompa, pa ga ponovo uključi17:25
Icy_bluei restartuj mašinu, moguće da se od silnog podešavanja malo zakucala..17:26
Icy_bluedešava se17:26
Ljubuntuako one promene, ako ih uopšte uradio fsck, nisu pomogle onda ja ne znam šta i dalje. odnesi ga kod nekog sa windozom pa neka ga tamo pregledaju i poprave fajl sistem17:26
Ljubuntunemora da restartuje17:27
Icy_bluea neke sporije mašine tako reaguju17:27
Icy_blueneće nikog da boli restart :)17:27
Ljubuntune vidim logiku17:27
Atlantic777lol17:27
Atlantic777reboot se radi samo kad stigne novi kernel :D17:28
Icy_blueja sam se mučila ceo dan da mountujem SATA particije17:28
DimusOLE RADI!!! Hvala vam!!!17:28
Icy_blueposle restarta, sve je radilo :)17:28
Ljubuntuznači, pomogao je fsck17:28
Icy_bluee al si ga opravio, svaka ti čast :)17:28
LjubuntuIcy_blue: ne verujem da je restartovao računar, samo hard17:29
DimusSamo hard.17:29
Atlantic777Icy_blue: SATA particije?17:29
DimusSam restartovao.17:29
Icy_blueparticije na SATA disku :)17:29
Ljubuntuhaha Atlantic777 tek sam sad skontao17:29
Icy_blueskraćeno - SATA particije :)17:29
Icy_blueih što ste džangrizavi, sve mora da vam se piše po PS-u :)17:30
LjubuntuDimus: kuul onda. Dakle fsck zna poso.17:30
Atlantic77717:47 < Atlantic777> Dimus: tebi je ta particija nešto skrljana.17:30
DimusDa, sada kad hoću da ga isključim da idem ono saftly remove ili unmount?17:30
Atlantic777kažem ja...17:31
LjubuntuIcy_blue: apstrahuje se mnogo toga. samo oslušni svakodnevni govor17:31
Atlantic777Dimus: da, safely remove.17:31
* Icy_blue osluškuje :)17:31
Atlantic777Dimus: ili u terminalu: sync && umount /dev/sdb117:31
LjubuntuIcy_blue: imaš problema sa kodiranjem slova17:31
Icy_bluene, muči me što u C-u ima toliko matematike :)17:32
Icy_bluesvako malo kao da pišem program za digitron :S17:32
Atlantic777Icy_blue: a u kojem to programskom jeziku nema matematike? :)17:33
Icy_bluee taj bih volela da naučim! :)))17:33
Ljubuntune bih znao, ne koristim začine17:33
Atlantic777praviš nešto korisno ili učiš c++?17:33
Atlantic777ili c17:33
Atlantic777nebitno17:33
Icy_blueučim, pa videćemo..17:33
Icy_blueC, C++.. pa redom..17:33
Ljubuntuposlednji sam koristio bio začin, C nikad17:33
Icy_blueVegeta rules! :))17:34
Atlantic777Icy_blue: http://lugons.org/Members/gbranko/vesti/virtuelna-ucionica17:34
LjubuntuOdoh, narode. Ako nešto treba cimajte promisa. ;)17:34
Icy_blueAtlantic777, e hvala hvala17:34
Atlantic777inače, python je jako fin jezik i može se lagano praviti i objavljivati aplikacije za ubuntu17:35
Atlantic777vidi http://developer.ubuntu.com17:35
Icy_blueznaš li ti koliko toga ima na netu, dobila sam preporuke za bar 20 kurseva :)17:35
Icy_bluepyton, java, svašta nešto :)17:35
Atlantic777python i c17:36
Atlantic777nekima ne zatreba ništa osim pythona17:36
Icy_blueda, to je tačno17:36
Icy_bluea php ?17:36
Atlantic777a eto neki se ne vade iz C-a i asemblera pošto im ostalo smeta17:36
Atlantic777hm, mene lično ne zanima web programiranje17:36
Atlantic777a i php nešto ne volim17:36
Atlantic777uvek bih izabrao python i za to17:36
Icy_bluea kažu za to najviše ima posla..17:36
Atlantic777mada... php je standard17:36
Icy_blueda, standard17:37
Atlantic777jeste, traži se php17:37
Icy_bluenašla sam Harwardom kurs za C17:37
Icy_blueodličan je za one koji znaju engleski17:37
Icy_blueups, ala grešim :)17:37
Icy_blueHarwardov17:37
promisJel koristio neko AIMP?17:42
Atlantic777promis: onaj ruski plejer?17:42
promisDa17:42
Atlantic777Icy_blue: može link do tog kursa?17:42
Atlantic777promis: jesam ja, nešto malo i znam ljude koji ga koriste. Zašto?17:43
Icy_bluemože može17:43
Icy_bluehttps://www.cs50.net/17:43
Atlantic777hvala :)17:43
Icy_blueimaš sa strane Seminars, poslednji je završen jesenas, imaju sva predavanja, sections i ostalo17:44
Icy_bluemolim i drugi put :)17:44
promisAtlantic777: šta ima kao zamena. Ali mislim baš zamena, sa skoro svim featuresima?17:44
Atlantic777promis: verovatno je audacious najbolje rešenje.17:44
Icy_bluemeni je audacious odličan, sad zavisi šta čoveku sve treba..17:45
Atlantic777ja sam na mpd i ne mrdam17:45
DdpbfАмарок17:46
Atlantic777Ddpbf: pa sad, ne verujem da je amarok zamena za aimp. :D17:46
Atlantic777aimp je jednostavan plejer, bez biblioteka i čuda17:46
promisma ima i on čuda17:46
Atlantic777praktično kopija matorog winampa17:46
promiszato i pitam17:46
Atlantic777pa ima, ali ga malo ko koristi17:47
Atlantic777ako treba teška kategorija, onda amarok17:47
Icy_bluepravo da ti kažem, meni audacious služi da slušam radio :)17:47
promispošto moj drug kao hoće da predže na ubuntu, ali voli AIMP17:47
Atlantic777Icy_blue: postoji neki radio aplet, mislim da olujicz to koristi.17:47
Icy_bluema reci mu da na ubuntu ima sve ali još i bolje :)17:47
Atlantic777promis: mislim da će mu se audacious svideti. Ako zafali opcija, daj mu amarok.17:47
promisevo puštio sam ga u wine, i prvo je bio loš zvuk, ali sad sam podesio i čuje se nomrlano17:48
Atlantic777šta kaže winehq?17:48
Icy_blueAtlantic777, ma ne izvoljevam ja, ono što mi treba odradi mi audacious :)17:48
Atlantic777Icy_blue: ok, ali za slušanje radia može i jednostavniji program da posluži :)17:48
Icy_bluea malo li je što sam prešla na gnu linux? :)))17:48
olujiczpostoji radio tray17:49
Icy_blueprobala sam, nije mi bio user friendly17:50
olujiczmeni je super što je malecki17:50
Icy_blueolakšala sam hdd za gomilu muziku da bih imala mesta za razne kurseve, tako da mi je ostalo samo da slušam radio :))17:51
Icy_bluemuzikE17:51
Icy_bluepih, umor čini svoje :)17:51
Icy_blueAtlantic777, koliko sam videla, obaveštenja o predavanjima će biti i na kanalu?17:52
Icy_bluetamo na kanalu?17:52
promisLepši mi je zvuk u Audaciosu17:53
Atlantic777Icy_blue: da17:53
Icy_bluesuper, hvala puno za info.17:53
olujicza qmmp?17:54
fb0xqmmp ima dobar zvuk18:15
fb0xsamo sto kod mene nesto nece da radi kako treba18:15
fb0xpocepa mi procesor xD18:15
olujiczne znam koliko qmmp cepa, ja koristim ili radio tray ili mpd18:16
fb0xmpd :D18:17
Atlantic777mpd rulz18:19
olujiczo da18:20
Anpusajt , forum i ostalo je ponovo dostupno23:20
Icy_bluea samo što ne otkucah "laku noć" :)23:21
Anpu:)23:21
Icy_bluelepa vest, "gledamo" se ionako već koliko sutra ;)23:21
Anpuvazi, laku noc!23:21
Icy_blue:)))23:22
Icy_blueq noć :)23:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!