/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/11/#ubuntu-vn.txt

vimojnguoi!fix grub201:37
ubot2http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=58&t=6389&p=71352#p7135201:38
vimojnguoiàk há01:39
vimojnguoirất hay01:39
n2i!help02:10
ubot2We are here to help you!02:10
n2iubot2: help02:11
ubot2n2i: (help [<plugin>] [<command>]) -- This command gives a useful description of what <command> does. <plugin> is only necessary if the command is in more than one plugin.02:11
ubot2We are here to help you!02:11
n2ihelp all02:12
=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor513minh muon cai plash player phien ban moi danh cho ubutu thi phai sao04:14
vubuntor513minh muon cau plash player de xem phim ban ho tro cho minh voi04:18
n0bawkdown ve`04:20
kid___04:20
n0bawkcopy vao` .mozilla/firefox/plugins04:20
n0bawksomething like that :304:21
vubuntor513ban cho minh duong link de dow ve di04:22
n0bawkvubuntor513: lên trang của adobe04:23
vubuntor513nhung dow file nao  moi used duoc04:25
n0bawknếu có file .deb04:26
n0bawkthì down về cờ lích -> done04:26
n0bawkcòn ko thì kiếm tar.gz, rpm về giải nén ra chép file iso04:27
n0bawkmà thường cũng chả cần bản m ới nhất làm gì04:27
vubuntor513vay ban co ban nao sai dc cho minh di04:33
vubuntor513bay gio cai ubutu ma ko xem phim dc chan wa04:35
* MeiMei cài ubuntu vẫn xem phim ok nè :D04:36
vubuntor513ban chi minh cach cai de xem phim di04:39
MeiMeidùng Mplayer để xem04:43
vubuntor513len software center cai vao ha ban04:44
MeiMeiuhm04:45
kid___04:45
kid___ẹc04:45
vubuntor513de minh thu xem04:45
kid___toàn type nhầm chỗ04:45
MeiMeik thì choi VLC04:46
vubuntor513vlc minh caì rồi vẫn xem phim ko đượ04:51
MeiMei!ure04:57
ubot2ubuntu-restricted-extras: đây là một gói sẽ cài đặt codec cho các định dạng nhạc và phim, một số font của Microsoft,unrar, Java, flash Plugin, và gói để chơi DVD v.v... Để cài đặt, bạn vào synaptic, tìm gói này và đánh dấu để cài đặt(xem !synaptic). Xem thêm: https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats/PlayingDVDs04:57
=== favadi is now known as favadi|away
vubuntor859em download trên mạng về file “AdbeRdr9.4.7-1_i486linux_enu.bin” và cài đặt, vậy bây giờ em phải làm gì để gỡ nó ạ?08:22
vubuntor766m download trên mạng về file “AdbeRdr9.4.7-1_i486linux_enu.bin” và cài đặt, vậy bây giờ em phải làm gì để gỡ nó ạ?09:09
CoconutCrabcài acrobat reader vào làm gì?09:10
vubuntor766để đọc file pdf có hightlight thôi09:15
vubuntor766để hightlight file pdf09:16
n2ivubuntor766: thử app-text/xournal09:16
n2ixem09:16
n2ipaste một cái nó phụt ra luôn09:16
vubuntor766cái gì phụt ạ?09:17
n2ihem có gì, ý mình nói là bạn thử xoural thử xem.09:18
vubuntor766uh. Vậy có cách nào gỡ cái acrobat ra không ạ?09:19
vubuntor534Tôi dùng ubuntu 10.04, OpenOffice 3.3, IBus 1.2.0.20091215, Uniley v0.3gõ tiếng việt trong OpenOffice 3.3 bị lỗi sau:09:22
vubuntor534gõ chữ bất kì rồi ấn phím Ctrl thì tự chền thêm chữ đó. Ví dụ như gõ chữ u rồi ấn phím Ctrl thì thành uu09:23
vubuntor534Ai biết cách khắc phục làm ơn giúp tôi với.09:23
vubuntor534Ai biết cách khắc phục làm ơn giúp tôi với.09:26
n2ihmm09:27
CoconutCrabmáy in không đọc đúng trang là sao?09:34
=== CoconutCrab is now known as Ancarra
vubuntor276no chi doc dc trang chan u doc trang le09:34
Ancarraa`09:35
Ancarrachỉnh lại lúc in là all page09:35
Ancarrađừng để odd/even09:35
vubuntor276hong me phai in 2 mat mo09:35
Ancarrathế in 1 lượt lẻ (odd) rồi in chẵn (even)09:36
Ancarravà lúc in lượt lẻ thì nó không in ra?09:36
vubuntor276đánh in trang lẻ thì nó đọc trang chẵn và ngược lại09:37
vubuntor276cuối cùng in nó ứ đúng09:38
Ancarrachọn odd/even hay là điền số thứ tự trang ra?09:38
vubuntor276à quên09:38
Ancarra:-09:39
vubuntor276éo nói đc09:39
Ancarraokay09:39
* Ancarra thua, khoong dung windows D:09:40
vubuntor276:P09:41
vubuntor276lâu òi k dùng win09:41
=== favadi|away is now known as favadi
codai28101làm tnào bh @@10:46
=== favadi is now known as favadi|away
=== n2i is now known as n2i|away
=== n2i|away is now known as n2i
=== GeekComp is now known as Geek|google
=== Geek|google is now known as GeekComp
=== n2i is now known as n2i|away
=== n2i|away is now known as n2i
=== n2i is now known as n2i|away
=== n2i|away is now known as n2i
CoconutCrabokay16:04
CoconutCrabchanserv die rooif16:04
CoconutCrabla`m loa.n de16:04
n2iủa, nếu chanserv đi thì mình có thể làm được gì quái gở sao? :316:06
n0bawkko có chanserv cũng đâu grand quyền đc nhỉ :316:07
kid__16:07
kid__chanserv mà cũng die được16:07
kid__lolz16:08
n2iChanServ đi thì còn channel founder mà :D16:09
CoconutCrabkhong co no thi change /topic duoc16:10
vubuntor393có bác nào biết radeon enable modeset ko16:13
vubuntor393xin chỉ giúp với16:13
_Tux_.g Ubuntu wiki radeon mode set on16:13
_Tux_fsck16:13
_Tux_vubuntor393: trên wiki ubuntu ấy16:13
_Tux_mà mặc định không cài fglrx là nó enable rồi mà16:14
=== n2i is now known as n2i|away
=== n2i|away is now known as n2i
vubuntor393em active cái card rời trên U đã cài Gnome, thì bị dính gnome classic16:18
vubuntor393ko biết cách nào để cho nó trở về lúc mới cài gnome16:18
vubuntor393mà gỡ thằng fglrx bằng apt-get à16:20
vubuntor340lệnh gì để xem các máy trên mạng LAN các bác nhỉ16:20
vubuntor340giống như lệnh " net view" bên windows ấy16:29
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!