/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/12/#kubuntu-se.txt

Philip5hej hej17:34
swecarphejhej17:34
Kurdistanhej alla glada kubuntu användare17:34
swecarp'nu ligger den som auto start17:34
Kurdistanfan är vi så få kubuntu användare för i kanalen?17:34
Kurdistanswecarp, samma här.17:34
Philip5alla hänger i #ubuntu-se ändå så de har väl inte tagit sig här direkt17:35
Kurdistanhär kan vi åtminstone vara mer kubuntu specifika17:35
Kurdistanför det finns en del saker vi kan göra härifrån17:36
Philip5ja17:36
Kurdistandet kommer bli spännande att efter 12.04 så är vi helt community driven17:36
Kurdistanvilket gör att kubuntu har större frihet17:36
swecarpett tips kan någon setill att ändra statusen i kanalen den är lite gammal  länkar till mavrick ned ladning :-)17:37
KurdistanPhilip5, kör du kmail?17:37
Kurdistanfasiken den är så bra, men buggig.17:37
Kurdistanswecarp, Philip5 är nog op här.17:38
swecarpkmail är det kde mail program17:38
Philip5ja17:38
Philip5fast jag kör mest gmail direkt i browsern17:38
Kurdistanswecarp, jepp. den är bra, men buggig.17:38
KurdistanPhilip5, jag kör också bara gmail.17:38
swecarpjag kör thunderbird  gillar den 17:38
Kurdistandock har jag backup på gamla hotmail saker17:39
Kurdistanlägger upp den på kmail det gick bra17:39
Kurdistanoj oj Philip5 :) kanalen växer17:39
Philip5kontact med kmail har juså mycket mer. kalender och annat lull-lull17:39
Philip5ja snart är vi tokstora17:39
swecarpok jag åtekommer skall ta mig ett välförkänt varmt bad17:40
KurdistanPhilip5, ja kontact är nice17:40
Kurdistanproblemet jag ser med kmail är tyvärr akonadi17:41
KurdistanPhilip5, maxjezy är också kde frälst.17:42
Kurdistanhan kan samtliga budord utantill17:43
Kurdistan:P17:43
KurdistanPhilip5, du hjälper säkerligen kubuntu-devs med paket?17:44
maxjezyPhilip5, vad hände med dagon_17:53
maxjezygav han upp?17:53
Kurdistanmaxjezy, :) Philip5 är latmask. hade vi inte kommit överens?17:54
maxjezyKurdistan, nej! det är du som försöker manipulera mig 17:54
maxjezymen ja undrar  vad Philip5 gör vid sidan17:55
Kurdistanmaxjezy, :P va? jag sysslar väl inte med sådant. :P17:55
maxjezyför han är inte speciellt pratsam17:55
Kurdistanmaxjezy, han tar nog kort på fåglar från balkongen och slänger ballong på grannens unge17:55
maxjezyhan gick och blev emo när han fick nya kameran17:56
Kurdistanmaxjezy, haha.17:56
Kurdistanmaxjezy, tänk dig guru Philip5 som emo.17:56
Kurdistan:P17:56
maxjezyhan är svarthårig och blek17:56
maxjezyemo-style17:56
Kurdistanmaxjezy, jaså, hur vet du att han är svarthårig? :)17:57
maxjezyKurdistan, jag har bra intuition18:01
maxjezyKurdistan, har du träffat Philip5 ?18:01
Kurdistanmaxjezy, nej. han är för blyg.18:01
maxjezyeller så vill han vara för sig själv18:04
maxjezymyten, mannen, legenden18:04
maxjezyLena Philip5son18:04
Kurdistanmaxjezy, mycket möjligt.18:04
Kurdistanmen han har ju träffat barre18:04
Kurdistanamelia18:04
Kurdistanosv18:04
maxjezyhm18:04
Kurdistanhan tycker nog inte om oss gröngöling maxjezy och vi är också utlänningar18:04
maxjezyhan är säkert amelia och barre18:04
Kurdistando halv-utlänning18:04
Kurdistanjag hel :)18:04
maxjezyjag hel18:05
maxjezydu halv18:05
Kurdistanmaxjezy, helt omöjligt att han är amelia. hon gäspar bara :P.18:05
maxjezyhan har ju fler personligheter18:06
maxjezyen som gäspar och jobbar som it-tekniker18:06
Kurdistanmycket möjligt18:06
maxjezyen annan som barrar18:07
Kurdistanmaxjezy, jag tror mer att Philip5´s hustru nog vill att han också ska vara med henne18:07
maxjezymycket möjligt att han är en större del av kanalen18:07
Kurdistanoch inte med oss kids18:07
Kurdistan:)18:07
maxjezyjag tror han är hans hustru med18:07
Kurdistanhaha det hade varit något18:07
Kurdistan:P18:07
maxjezytills han bevisat motsatsen är han allt hemskt jag kan tänka mig18:07
Kurdistanmaxjezy, :) den här kanalen var så lugn innan oss.18:08
Kurdistannu är det kaos18:08
Kurdistan:P18:08
maxjezyja18:08
maxjezyjag tänkte, den används ju inte 18:08
maxjezylika bra att överflöda den med topic18:08
maxjezybara vi kunde kicka ut den där jävla ubuntulog 18:09
maxjezykänns som säpo-agent som antecknar allt18:09
maxjezylogga en kanal som denna är väl to much of a cookie with salt and pepper18:09
Kurdistansnart blir det fotbollsparty18:10
Kurdistannu ska jag sparka boll boys/girls18:14
Kurdistanmå väl samtliga18:14
Kurdistanhej alla glada kubuntuister23:15
Kurdistan:) vilket är 4 st23:16
x_linkHelt fantastiskt.23:16
x_linkNu ska jag sova, god natt =)23:16
Kurdistanx_link, dansen, missa jag.23:16
Kurdistankan du köra repris innan jag också går till sängs :P23:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!