/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/12/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9?spørgsmål Jeg har installeret Xinput, som jeg har hentet som meta.. Installationen fik fint, men kan ikke finde programmet efterfølgende. Hvordan søger jeg efter et program, og ikke kun en fil? Alle de guides jeg har fundet, der skal jeg kunne installere den via Terminalen, og så bliver den hentet fra Ubuntu software center. Dog finded Xinput ikke derinde mere.08:48
Ubuntubruger5?spørsmål Jeg er bosiddende i Kina og vil gerne sætte en hjemmeserver op i DK. Ideen med det er at kunne bypasse den kinesiske firewall og tilgå til den her sever via VPN, og bruge serveren til programmer (arbejde på severen som computer)og overføre filer etc. Har svært ved at finde en god guide go mit kendskab til Ubuntu er kun som PC user. Nogen der kender en god og nem guide?10:14
preben2Wangerin er du g11:10
wangerinpreben: awat?11:11
wangerinpreben1: awat?11:11
preben2Det virker11:12
BjerrehaveHay12:05
Bjerrehave?spørgsmål understøtter Ubuntu ikke mpeg4 i browserne ? Har prøvet at opdatere firefox, installere Chromium med plugin og nu CHrome, og kan ikke få Mpeg4 video til at virke, over nettet12:05
pixiarvaijeg mener at det virker hvis man har gennemgået "trin for trin guiden" http://www.freedomnotbeer.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=5712:11
pixiarvainon-free-codecs12:12
pixiarvaimozilla-plugin-vlc12:12
pixiarvaiubuntu-restricted-extras12:12
pixiarvaivil være mit gæt på hvor løsningen er, ellers er det muligt at "Medibuntu" er nøglen12:13
pixiarvaiubuntu-restricted-extras  kunne måske også være det (prøv at hente en pakke af gangen, og se om det hjælper)12:14
BjerrehaveHar hentet og installeret allesammen, dog stadig med samme fejl. Prøver at bruge Synology Surveillance station 5, hvor ip kameraerne kører mpeg 412:37
Bjerrehavemjpeg virker fint.12:37
pixiarvaiså ved jeg det ikke lige .. du kan evt prøve i forum, hvis der ikke kommer andre input herinde12:38
Ubuntubruger0Mit grafikkort virker ikke. Derfor er jeg nødtil altid at bruge standard vga21:02
Ubuntubruger0hvordan gør man det?21:02
Ubuntubruger0så den altid booter med standard vga21:04
lars_t_hUbuntubruger0, husk at gør som der står i topic ellers ser vi ikke dit spørgsmål21:11
lars_t_hUbuntubruger0, det er grub2 du skal have fat i og det er ret langhåret, så skriv et indlæg i forum21:12
Ubuntubruger0ok21:12
Ubuntubruger0er total nybegynder21:12
Ubuntubruger0har prøvet at søge på nettet21:12
lars_t_hUbuntubruger0, https://help.ubuntu.com/community/Grub2 - men det er som sagt langhåret og gåør du noget forkert så starter Ubuntu ikke op21:13
lars_t_h*gør21:13
lars_t_hUbuntubruger0, næste gang: begynd søgetekst med "ubuntu community documentation" (uden "-tegn)21:14
Ubuntubruger0ok tak for hjælpen21:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!