/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/12/#ubuntu-vn.txt

vubuntor739Có bạn nào đó không?01:50
vubuntor739giúp mình tý01:50
vubuntor739aloooo01:51
vubuntor739các bạn có ở đó ko?01:53
kid___302:02
vubuntor739bạn giúp mình tý ha02:05
vubuntor931có ai biết làm sao cho ubuntu nhận ổ dvd k dạ?05:49
kid___vào disk utility xem có không?05:52
vubuntor931mình xài ubuntu tiếng việt05:53
vubuntor931no ten gi vay ban05:54
vubuntor931vo tien ich dia thay' o dvd ma` bấm nhả đĩa k dc:(05:56
vubuntor931có ai biết làm sao cho ubuntu nhận ổ dvd k dạ?06:01
vubuntor931có ai biết làm sao cho ubuntu 11.10 nhận ổ dvd k dạ?06:09
n2ivubuntor931: máy bạn máy gì?06:09
vubuntor931máy bàn đó bạn06:11
kid___ấn nút mở ra coi06:11
vubuntor931no ban' loi k nha? ra dc06:11
vubuntor931 lổi No media in drive06:12
kid___trên win nó có chạy được không?06:13
kid___bạn cài Ubuntu bằng gì?06:13
vubuntor931chạy ok hết06:14
vubuntor931bang usb06:14
kid___vào mycomputer06:17
kid___nó có nhận ra ổ dvd không?06:17
vubuntor931my computer trong win ha ban06:17
kid___trong Ubuntu ý06:18
vubuntor931co o? dia? mem` thui06:18
kid___vào Computer ý?06:18
kid___đĩa mềm á?06:19
kid___!image06:19
ubot2`Factoid 'image' not found06:19
kid___.g imgur06:19
kid___!imgur06:19
ubot2`Factoid 'imgur' not found06:19
kid___n2i:06:20
vubuntor931o dia? mem voi' o? cung', k co' thay o dvd-rw06:20
kid___nhường đó:ơ06:20
vubuntor931có ai biết làm sao cho ubuntu 11.10 nhận ổ dvd k dạ?06:21
vubuntor931 có ai biết làm sao cho ubuntu 11.10 nhận ổ dvd k dạ?06:43
n0bawknhận là sao06:44
vubuntor931nó k hiện trong thư mục chính đó bạn06:49
vubuntor931 có ai biết làm sao cho ubuntu 11.10 nhận ổ dvd k dạ?07:00
vubuntor931ai biết chỉ giùm với, toàn hỏi 1 câu rồi đi k:(07:00
n0bawkko hiện chắc gì đã phải nó ko nhận07:02
vubuntor931vào tiện ích đĩa bấm nhả đỉa cũng bị lổi07:04
n0bawkvào terminal gõ07:05
n0bawksudo cdrecord -scanbus07:05
n0bawk!paste | vubuntor93107:05
ubot2`vubuntor931: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.07:05
vubuntor931ok doi xiu nha07:06
vubuntor931http://paste.ubuntu.com/838717/07:11
vubuntor931link do ban oi07:11
n0bawkok07:15
n0bawkđể xem07:15
n0bawkvubuntor931: thế là nhận rồi đó07:15
n0bawkko phải ko nhận đâu07:15
vubuntor931sao no k hien vay ban07:15
n2icó vấn đề với udisk?07:17
vubuntor931lam sao no' het vay ban07:18
n0bawkcần chi hiện đâu07:22
n0bawkcho đĩa vào nó mới hiện chứ07:22
vubuntor931toi muon' ghi file iso nhung k dc07:25
vubuntor931ban biet' cach' ghi file iso k07:26
n0bawknhét đĩa trắng vào07:37
n0bawkrồi dùng cdrecord mà ghi07:37
vubuntor931tai cdrecord o dau vay ban07:41
n0bawkcó sẵn rồi07:42
n0bawknhét đĩa trắng vào07:42
n0bawk07:42
n0bawksudo cdrecord dev=0,0,0 /path/to/iso/file07:42
n0bawkvậy thôi07:42
vubuntor931hinh` no ra sao, toi tim` k thay07:44
vubuntor190hello07:47
=== codai28101 is now known as codai2810
codai2810@@09:21
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
=== GeekComp1 is now known as GeekComp
vubuntor628sao hôm nay k có ai hỏi gì vậy nè??????hiccccccc14:07
n2i/whois vubuntor62814:07
GeekCompvubuntor628: :-ss14:10
GeekCompsn nào giả nai đây14:10
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!