/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/13/#ubuntu-no.txt

MorphyNORfårikkesove.no02:11
=== Eleccy_ is now known as Eleccy
=== citoyen_ is now known as citoyen
KageeJeg har fire disker med XFS direkte på disken(ingen partisjonstabell) - mount klarer å montere dem helt fint, men mountall (under boot) klager på at de ikke har en partisjonstabell13:29
Kagee... help ?13:29
KageeAha. I think i have a bug.13:59
KageeEr det slik at xfs-støtte er bygget inn i standardkernelen til *ubuntu?14:02
krillnei14:03
krilldu må installere kernel extension14:03
Kagee*sjekke dpkg-log*14:04
Kageehmmmm14:12
Kageenesten så jeg får lyst til å installere hele systemet på nytt for å sjekke status på pakkene...14:12
Kagee_problemet_ mitt var iallefall at fsck.xfs ikke fantes... Noe som ble fikset av å installere xfsprogs, som vistnok skulle ha blitt installert i går14:12
KageeEr noen veldig flinke til å tolke dpkg-logger?14:13
geirhahvorfor har du lagt filsystemet rett på disken?14:13
Kagee... because i can?14:13
Kageeog fordi jeg ikke har planer om å ha noen andre filsystemer/partisjoner på disken?14:14
geirhaog i /etc/fstab, brukte du /dev/* eller UUID/LABEL?14:15
geirha(vet ikke om det kan ha noe å si, men...)14:15
Kageegeirha: begge.14:16
Kageeproblemet viste seg å være det jeg skrev om fsck.xfs14:16
Kageehttps://gist.github.com/38ca90f243575eda10ab << hvorfor er den registrert som installert to ganger?14:16
Kageewhat?14:17
Kagee2011-10-12 :-?14:17
KageeGidder noen på et 11.10-system kjøre "dpkg -l | grep xfsprogs" ?14:19
geirhaingen treff14:21
Kageemm14:21
Kageeog hva er kommandoen for å finne ut hva en spesifikk kernel-config-variablel er? (i dette tilfellet CONFIG_XFS_FS)14:22
geirhaKagee: Men jeg har en oppføring for xfsprogs i dpkg.log.3.gz14:22
Kageeja vel?14:22
geirha2011-10-12 14:32:4514:23
geirhaTror den dpkg.log-fila bare følger med systemet når du installerer14:24
Kageeaha14:24
Kageedvs at jeg ikke hadde det installert.14:24
Kageeinterresting14:24
Kageeog litt wtf14:25
geirhaJeg er veldig sikker på at jeg aldri har installert den pakken i alle fall :)14:25
Kageeeneste er at jeg har litt andre klokkeslett.14:25
Kageelsmod | grep xfs14:25
Kagee?14:25
geirhanada14:25
Kageecat "/boot/config-`uname -r`" | grep CONFIG_XFS_FS14:26
geirha=m14:26
Kageeså den blir kompilert til en lastbar modul ?14:27
Kageespørsmålet er da om det er en bug at fsck.xfs ikke er tilgjengelig14:28
geirhahar xfs.ko under /lib/modules/...14:28
KageeSå da vil det funkere å lage og montere xfs-pertisjoner for deg, men ikke å fsck-e dem ?14:28
RoyKxfs.ko er driveren, ikke fsck-programmet :P14:29
geirhamontere, kanskje, men ikke lage. Har ikke mkfs.xfs14:29
Kageeaha14:29
Kageejeg hadde disse formatert fra før av...14:29
geirhaTing begynner å falle på plass :)14:30
Kageehadde jeg formatert dem nå, så hadde jeg antagelig måtte installert xfsprogs og å få mkfs.xfs...14:30
* RoyK skjønner ikke hvorfor noen vil bruker XFS når ext[234] er så mye bedre testa og har vist seg så mye mer stabilt14:30
Kagees/og å få/og fått/14:30
RoyKog at xfs i tillegg suger hardt på spooling...14:30
Kageespooling ?14:31
RoyKå opprette og slette filer på xfs tar litt tid, så å bruke det til epost eller tilsvarende (eller generelt /var?) er IKKE en god idé14:32
Kageedet er ikke et problem, siden jeg kun bruker de til store filer14:32
RoyKda er jo xfs ganske greit, selv om ext4 sannsynligvis er bedre14:33
RoyKspesielt når strømmen går14:33
MorphyNORo/14:38
RoyKo\14:38
Kageegeirha: vel, syntes du det er en bug at xfs kan monteres manuelt uten problemer, men ikke ved boot? (da fsck kjøres av mountall)14:39
RoyKKagee: det er ikke noen bug - du må bare installere xfsprogs14:40
RoyKselve filsystemdriveren kommer jo med kjerna14:40
Kageeja, men den kan ikke brukes uten problemer14:41
geirhaKagee: Nei. Du kan jo sette i fstab at den ikke skal kjøre fsck på den.14:42
Kageehmmmmm14:42
Kageejavel14:42
geirhaved å sette det sjette feltet til 014:42
KageeDet var forsåvidt nesten umulig å finne ut at det var fsck som var problemet.14:42
KageeMen det er kanskje ikke hvermanns som bruker xfs :-/14:42
RoyKhar du prøvd å installere xfsprogs?14:44
RoyKdet er ganske enkelt...14:44
RoyKapt-get install ...14:44
Kagee...14:44
Kageedet var ingen indikasjon på hva som var feil noe sted14:44
Kageefær jeg manuelt begynte å logge mountall14:44
RoyKKagee: apt-get install xfsprogs14:45
Kagee...14:45
RoyK!!!14:45
Kageeja, problemet er løst!14:45
geirha:)14:45
RoyKja, så hva sutrer du over?14:45
Kagee......14:45
RoyK-.-. --.-14:45
KageeRoyK: jeg suterer for nestemann som har problemet.........14:45
RoyKsutrer for nestemann som ikke har skjønt at han må installere xfsprogs for å få xfsprogs installert på ubuntuen sin?14:46
* RoyK tror han har bedre å bruke tida si på enn sånt14:46
KageeRoyK: ... det var ikke noe som magisk sa at xfsprogs måtte installeres. manuell montering fungerte helt uten problemer14:46
RoyKja, fordi atte driverne ligger i kjernen14:48
RoyKpå samme måte virker det å montere hfs og ufs og jfs og masse annet14:49
RoyKmen du får ikke gjort noe med filsystemene uten userspace-biten14:49
RoyKKagee: https://wiki.ubuntu.com/XFS14:50
RoyKstår visst en del der også :þ14:50
=== qo_op is now known as qo_OP|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!