/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/13/#ubuntu-vn.txt

=== favadi|away is now known as favadi
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor234có cách nào add thêm nhiều hiệu ứng desktop effects KDE ko vậy06:47
haidtvubuntor234: http://opensuse-guide.org/kde.php06:51
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
=== favadi is now known as favadi|away
vubuntor128alo11:39
vubuntor128co ai cho minh hoi11:39
n0bawkko có11:39
vubuntor12811:39
vubuntor128mình mời tò mò đc thầy hướng dẫn cái ubuntu11:40
vubuntor128mà ko bít ubuntu có cài trên win ảo đc ko mấy cậu11:40
vubuntor128nhà quên lên tỉnh 1 chút =))11:40
n0bawkmình ko hiểu win ảo là như thế nào11:41
* n0bawk <-- thành nhà quê11:41
vubuntor128nhầm máy ảo11:41
n0bawkthoải mái11:41
vubuntor128mình đang sài window xp11:42
vubuntor128mài cài máy ảo viturual box11:42
n0bawkuh11:42
n0bawkcứ dùng thoải mái thôi11:42
vubuntor128cài ubuntu đc ko11:42
n0bawkchả có vấn đề gì11:42
vubuntor128nghe nói chạy chậm lấm phải ko cậu11:43
CoconutCrabTan lúc 18h học sinh phấn khởi, nhiều tuyến đường ùn ứ14:21
codai2810!ibus15:35
ubot2`Bộ gõ đa ngôn ngữ Ibus http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus15:35
vubuntor814hicccc15:38
codai2810vubuntor814: ?15:39
vubuntor814mấy anh ơi có tài liệu nào nói rõ cách học tấn công để phòng thủ không có thể send cho em ít đươck không????em cảm ơn nhiều15:41
GeekCompvubuntor814: hmm15:41
codai2810vubuntor814: học võ à?15:42
GeekCompthằng bạn mình vừa hỏi cái này vs mình hum qua xong15:42
GeekCompsáng nay léo nhéo suốt15:42
vubuntor814vậy mấy anh có tài liệu nào k??15:43
GeekComprất tiếc /me hem có15:43
vubuntor814em đam mê phần này mà không có tài liều gì hết15:43
GeekComp=))15:43
vubuntor814hicccc15:43
GeekCompvô HVA mà học bạn15:43
vubuntor814:))15:43
GeekComp;))15:43
vubuntor814saccc15:43
GeekCompcòn học võ thì đến nhà mình mình dạy cho, đảm bảo dăm bữa người ko còn 1 mảnh15:44
vubuntor814sacccc15:45
vubuntor814có k đó15:45
vubuntor814nhà bạn ở đâu cho địa chỉ mình đến15:45
vubuntor814đừng nói nhà bạn ở cung trăng nghe15:45
vubuntor814:))15:45
vubuntor814=))15:45
codai2810thấy chưa, biết ngay là học võ15:45
GeekCompờ Mễ Trì Hạ15:46
GeekCompHà Lội15:46
codai2810gần mềnh15:46
codai2810ho'ho'15:46
GeekCompcodai2810: ở đâu15:46
GeekCompItc hả15:46
codai2810cổ nhuế15:46
GeekCompsặc "gần"15:47
vubuntor814haizzzzzz15:48
vubuntor814con gà15:48
vubuntor814:))15:48
GeekCompvubuntor814: có đến ko thì bẩu15:48
vubuntor814đến cứ15:48
vubuntor814đợi mình mua máy bay, đổ xăng, thuê phi công, ah mà thôi đi học lấy  được bằng lái may bay ,bay ra hanoi đến nhà bạn học hơi kinh nghiệm chén gió của bạn he15:49
vubuntor814=))15:49
GeekCompờ thế mà đòi ra, đạp mịe h!!15:50
GeekComp;))15:50
codai2810:))15:51
vubuntor814haizzzz15:53
vubuntor919em là ngoc1414 :D16:26
vubuntor919có anh nào thạo c++ em hỏi tý :)16:27
vubuntor814chắc k có mô bạn ơi16:29
vubuntor814diển đàn chỉ để chém gió thôi16:29
n2i:|16:29
=== _Tux_ is now known as Tux|zZz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!