/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/14/#ubuntu-dk-moede.txt

sound-sonysbc:  møde i dag ikk?19:04
laoshi_går jeg da stærkt ud fra19:05
sbcsound-sony: Yep19:05
sbceller, hvis det kun bliver os tre, giver det måske ikke mest mening.19:06
sbcPå den anden side, lad os bare gøre det, selvom vi ikke er her hele bestyrelsen.19:06
sbcOk, lad os bare køre på os tre, selvom det er surt de andre ikke er her...19:07
sbc - Hvad skal forberedes til generalforsamlingen?19:07
sbc - Hvem får konkret ført forberedelserne ud i livet?19:07
sbc - Hvilke mulige datoer er der?19:07
sound-sonysbc:  eller måske gør det... Der er jo aldrig nogen der dukker op før der bliver truffet nogle beslutninger som folk ikke er tilfredse med. så skal de nok dukke op for at gøre deres mening til kende19:07
sbcJa, lad os tage de tre punkter, og se hvor vi ender.19:07
sbcDet behøver heller ikke tage hele aftenen :)19:07
sbc - Hvad skal forberedes til generalforsamlingen?19:07
sbcSom jeg lige kan komme på: Der skal findes en dato, skrives en indkaldelse og laves et regnskab.19:08
sbcindkaldelsen hænger jeg på, Niels hænger på regnskabet.19:08
sbcDato bør være op til et irc møde.19:08
sound-sonyder skal vel laves en indkaldelse  et regnskab og høres hvem der er mulige kandidater til næste års tillidsposter19:08
sbc:)19:08
sbcVi tænker det samme... :)19:08
laoshi_tjah - det er vel nogenlunde standardpunkterne og standardprocedure19:09
sbcFormelt hænger vi ikke på opreklamering og finde kandidater, men det er måske en god ide hvis vi alligevel får det gjort (så vi kan få en fungernede bestyrelsen).19:09
laoshi_så listen og forum tages i brug til det19:09
sbcyep19:10
sbcSå vi skal have sat det at finde en dato på næste irc-møde.19:10
sound-sonymen det kunne være fedt med en bestyrelse og en forening der kunne fungere frem for det nuværende19:10
laoshi_ville være rigtig godt19:10
sbcsound-sony: Jeg er helt enig,19:10
sbcsound-sony: Men det er nok ikke os to (tre) du skal fortælle det til...19:11
sbcSå hvis vi skal sætte nogle navne på de forskellige punkter.19:11
sbcRegnskab er oplagt niels, og indkaldelse er mig.19:11
sbcJeg skal også gerne sætte det at finde dato på næste møde.19:11
sbcEr der en af jer der har lyst til at gå i gang med at opreklamere og finde kandidater (måske ikke lige nu - det er nok for tidligt)...?19:12
laoshi_når du kommer med lidt materiale så skal jeg nok sætte forum i bevægelse19:12
sbclaoshi_: Lyder godt!19:12
sound-sonyjeg tror jeg er den forkerte til at finde kandidater, og jeg har været meget pasiv på forum for det sidste, men kan da godt skrive lidt på maillisten19:13
laoshi_og så kan vi vel hver især prikke nogle af de aktive i ribbenene19:13
sbclad os det!19:13
sbcSå er der måske bare mulige datoer. Jeg mener det skal være et irc møde som beslutter dem, men har vi nogen tanker om hvad der kunne virke / ikke virke?19:14
sbcEneste krav fra vedtægterne er at det er inden udgangen af maj.19:14
sbcMan kunne forestille sig lørdag d. 19 maj?19:15
laoshi_hvad med ca. midt april? altså efter påske19:15
sbclaoshi_: Du vil gerne have det tidligt?19:15
laoshi_bare for at være på den sikre side - men også gerne midt maj19:15
sbcVi skal jo ikke beslutte det her - måske skal vi vende det om. Er der gode argumenter for at holde det i en bestemt periode frem for en anden?19:16
sound-sonymåske skulle man planligge det så man også kunne nå en dato nummer to når nu der ikke er nogen der møder op til den første19:17
laoshi_i hvert fald ikke senere end midt maj - og ikke meget tidligere end midt april. pga forberedelsestid i den ene ende og sidste frist i den anden19:17
sbcsound-sony: Det er jo lidt pessimistisk, men det er nok en meget god ide... :(19:17
sound-sonydet var det der skete sidste år19:18
sbcsound-sony: Jeg ved det...19:18
sbcok, jeg finder nogle datoer mellem midt april og midt maj og sætter på.19:18
laoshi_pessimistisk ikke != realistisk19:18
sbctrue19:18
laoshi_sbc go ahead19:18
sound-sonyog aktiviteten er ikke just steget19:18
sbcSå har jeg faktisk fået 'svar' på de ting jeg havde på hjertet. Er der nogen af jer der har noget, eller skal vi holde her?19:19
laoshi_lad os bare kalde det en dag19:19
sound-sonyikke andet end lad os nu få det til at virke eller opløse foreningen19:19
sbcdet er en lang debat, som jeg ikke har tænkt mig at gå ind i i aften ;)19:20
sbcTak for jeres tid. Vi ses / snakkes :)19:20
sound-sonydet kunne måske være en fin ting til at tiltrække folk. Som jeg husker det skal en opløsning vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger19:20
laoshi_cu19:20
sound-sonyså man kunne jo tage debatten på en gf19:20
sound-sonydet var ikke en debat jeg ville have nu, men en debat der kunne trække nogle folk til19:21
sbcsound-sony: Det er ikke et forslag jeg stiller, men du er i din gode ret, hvis du mener det er det rigtige.19:21
sbcanyway, jeg vil smutte. Ses19:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!