/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/14/#ubuntu-nl.txt

khildinvraagje: ik heb ubuntu 11.10 met unity op mijn laptop. Mijn eigen account hoor ik geen login geluid. Bij andere accounts wordt die wel afgespeeld. Als ik rechtboven op de menuknop klik en vervolgens 'opstarttoepassingen' staat 'Gnome startup sound' aangevinkt... enig idee hoe ik m'n opstart geluid terugkrijg in mijn profiel? Geluid werktverder wel normaal...08:42
warddrkhildin, klik eens op je luidsprekericoon, en kies voor Geluidsinstellingen. Daar in het tab geluidseffecten, waarschuwingsgeluiden kan je eens zien dat dat niet gedempt is08:59
khildinwarddr nee, die is niet gedempt09:00
warddrDan zou ik het niet direct weten09:02
khildinik ook niet... vandaar dat ik het hier drop... ;)09:03
khildinhet gekke is... dat bij andere accounts er wel een opstart geluid wordt afgespeeld09:04
khildinJapyDooge misschien dat jij dit weet?.... vraagje: ik heb ubuntu 11.10 met unity op mijn laptop. Mijn eigen account hoor ik geen login geluid. Bij andere accounts wordt die wel afgespeeld. Als ik rechtboven op de menuknop klik en vervolgens 'opstarttoepassingen' staat 'Gnome startup sound' aangevinkt... enig idee hoe ik m'n opstart geluid terugkrijg in mijn profiel? Geluid werkt verder wel normaal...09:29
khildinen waarschuwingsgeluiden zijn niet gedempt...09:30
JapyDoogehmm dat zou ik niet durven zeggen :) misschien dat iemand anders hier het weet09:35
JapyDoogeik doe niks met unity :)09:35
Eric_Wie heeft ervaring met crash en kan mij helpen met fsck crash?12:09
Eric_OS Ubuntu 8.04 Hardy bij routine check dve sda's crasht met ctrl D word terug gegaan naar root om op te starten12:17
Jeeves_http://dev.horde.org/h/jonah/stories/view.php?channel_id=1&id=15512:19
=== timo^laptop is now known as timo^
brazilianhi16:25
brazilianeveryone16:25
=== MiKa__ is now known as MiKa_
exaltik stel mn vraag wel even opnieuw...17:58
exalthello, ik heb ubuntu server op mn netbook naast windows7 geinstalleert maar ik krijg geen grub en hij laad automatisch win7, hoe kan ik mn server nu starten ?17:58
spekjegrub was toch handmatig in installeren?17:59
spekjeIk heb het vaak gehad maar weet niet meer wat mijn fix was :/17:59
exaltOp een of andere manier is de grub op de memorycard gekomen :S18:05
trijntjeexalt: live cd er in, en dan sudo grub-install /dev/sda?18:08
exaltfixed thanx trijntje18:11
trijntjegraag gedaan18:20
exalthoe kan ik via ssh een bestand van de host naar de client kopieren ?18:39
timo^CTRL+C en daarna CTRL+V18:40
exalttimo^: niet tekst, een bestand18:40
misnixscp18:41
CasWOpenen in een teksteditor, CTRL+A en daarna CTRL+C en dan in de client een bestand maken in een teksteditor; CTRL+V en daarna CTRL+S18:42
CasW;)18:42
misnixen binar? ;-D18:44
misnix+y18:44
viezerdclient en server is allebei linux ?18:54
CasWmisnix: Precies hetzelfde ;)18:55
misnixveel geluk daarmee ;-p18:56
viezerdjah, er zijn efficientere methoden ;)18:57
koanexalt: op de client het volgende commando in een terminal uitvoeren om het bestand naar je huidige directory te kopiƫren: scp gebruikersnaam@host:padnaarbestand .20:27
AgamemnonZHoi! Werkt de volgende livestream bij jullie wel? http://nos.nl/sport/voetbal/champions-league/livestream/wmv/20:30
AgamemnonZIk krijg geen beeld op 11.10 64bit firefox20:31
OerHeksik ook niet, ook niet in vlc20:32
AgamemnonZik krijg het nu wel weer aan de praat in vlc20:34
IdroyAgamemnonZ, bij mij doet ie het wel, in Ubuntu 12.04 64bit en firefox.20:35
AgamemnonZDaarvoor heb je de url nodig uit dit stukje: <param name="URL" value="http://content.nos.nl/livestream/1329251482/....20:35
AgamemnonZin je eigen source20:35
OerHeksah mooi20:35
AgamemnonZIdroy: enig idee waarom het niet in firefox werkt bij mij?20:35
OerHekslekker kijken dan, het staat 0-120:35
AgamemnonZheh; de eerste paar minuten ging het ook goed zo, maar opeens werkte mijn methode de rest van de 1e helft niet meer20:36
IdroyAgamemnonZ, geen idee, ik heb volgens mij een development versie van Firefox (11.0), misschien komt het daardoor20:36
AgamemnonZen nu dus opeens weer wel :S20:36
AgamemnonZic20:36
OerHekskoude kabel ?20:37
IdroyOerHeks, ghehe, kan ook een verklaring zijn :P20:37
AgamemnonZlol?20:37
AgamemnonZIdroy: welke player speelt die video eigenlij af bij jou? Totem?20:40
IdroyAgamemnonZ, nee, gewoon de player in de browser20:41
Idroydus flash20:41
Idroyneem ik aan20:41
AgamemnonZals het goed is moet het wmv zijn (of silverlight) volgens mij biedt NOS geen flash aan voor deze stream20:42
Idroyoh dan is het wmx20:43
Idroywmv*20:43
Idroydat staat ook in de url in ieder geval20:43
ricckjxals ik ubuntu heb geinstall dan vraag die op nieuwe opstarten oke dat heb ik gedaan en dan start die op en dan staat er '' er is geen basisbestandssysteem gedefinieerd. gelieve dit te herstellen vanuit het schijfindelingsmenu22:16
ricckjxik weet niet presies het dat werk22:16
OerHekshen je handmatig patities aangemaakt ?22:16
OerHekshen-heb22:17
ricckjxen wat is dat?22:17
OerHekshandmatig partities aangemaakt in de setup, of alles automatisch laten indelen ?22:17
ricckjxvoelens mij automatisch indelen22:18
ricckjxvolgens*22:18
OerHeksis het een IDE of Sata hdd ?22:19
ricckjx?22:19
ricckjxwat is dat presies?22:20
OerHeksdat is je type harddisk22:21
ricckjxik had het via een usb gedaan22:21
OerHeksgoed, maar waar word het op weggeschreven ?22:24
ricckjxdat ik naar de schijfindelingsmenu moet gaan? als ik ubuntu opgestart heb22:25
ricckjxwas die de rest aan het install en toen stond dat er22:26
OerHeksik heb het over hardware, je hdd in je computer22:29
ricckjxin welke stastion?22:30
OerHeksis het een IDE of Sata hdd ?22:31
ricckjxsata hdd22:33
OerHeksoke, ga in de bios, en controleer of je sata controller op AHCI staat, en niet op IDE. als die op IDE mode staat, omzetten naar AHCI en dan zal booten wel gaan hoop ik, zonder herinstalleren.22:34
ricckjxbios moet je tog komen voor dat je pc aan gaat?22:37
ricckjx(net dat je hem aan zet )22:37
OerHeksja, met DEL, F2 of Esc, ligt aan de machine22:38
ricckjxik druk de toets in die ik in moet drukken en dat lukt niet hij gaat dan gewoon door22:41
Jeeves__Kan ook f10 of f8 zijn22:44
ricckjxbij mij is het f12 staat der22:44
ricckjxheb hem22:45
ricckjxhij stond op raid class22:49
ricckjxen kan kiezen tussen IDE legacy en IDE-AHCI class22:49
OerHeksoke, en je weet zeker dat je geen raid gebruikt ?22:50
OerHeks(dat zijn meerdere hdd's die samen werken)22:50
ricckjxdaar stondt die op22:50
ricckjxhij stond op raid class22:50
OerHekskies AHCI22:51
OerHeksnu maar hopen dat die raid geen invloed had ... maar ik ben bang van wel.22:52
ricckjxis dat erg dan?22:52
OerHeksJeeves__, of zou hij toch die raid aan de praat kunnen krijgen ?22:52
OerHeksraid0 neem ik aan22:53
Jeeves__ehm22:53
Jeeves__raid22:53
Jeeves__bios?22:53
Jeeves__das softraid22:53
OerHeksjups, of die F12 is de raidbios22:53
Jeeves__meestal garantie voor stukkigheid22:53
* JanC merkt op dat een SATA HDD gewoon een type IDE HDD is ;)22:53
OerHeksinstalleren in ide mode gaat niet booten, JanC, je kan dit wel omzetten, zoals jij me zelf op gewezen hebt.22:54
Jeeves__Dat ligt denk ik aan het formaat disk22:55
OerHeksmaar zet hem eens op AHCI, en zie of hij wel boot ?22:55
Jeeves__mijn bios wilde 3TB disken niet goed laten zien als ik IDE mode aan had staan22:55
Jeeves__ahci werkte dan weer wel22:55
=== Jeeves__ is now known as Jeeves_
JanCdat geloof ik best, maar de meeste BIOS'en zijn dan ook extreem buggy...   :P22:57
ricckjxhij staat daar nu op en dan? opnieuw opstarten?22:57
Jeeves_Pcies22:57
OerHeksopslaan, en reboot22:57
OerHeksha sense :-)22:57
ricckjxer is geen basisbestandssysteem egdefinieerd. gelieve dit te herstellen vanuit het schijfindelingsmenu22:59
ricckjxstaat er22:59
OerHeksweder :(23:00
OerHeksdan de laatste instelling proberen, IDE23:00
OerHeksals dat niet werkt, herinstallatie in AHCI mode23:00
ricckjxdus als dit niet werkt moet ik hem weer op AHCI mode zetten en het programma er af gooien en dan er weer op zetten?23:02
OerHeksja, herinstallatie.23:03
ricckjxdan ga ik morge AHCI proberen en herinstallatie enz.23:05
ricckjxbedankt voor de hulp ;)23:05
OerHekssucces23:06
ricckjxdankje doeg23:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!