/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/15/#ubuntu-dk.txt

Mitrokhintest11:41
[dmp]Mitrokhin: test ?11:42
Mitrokhintest !11:42
Mitrokhinprøver at overføre mine x-chat indstillinger fra Mac os x udgaven11:43
Mitrokhinindsætter bla et tidsstempel udfor hver besked i chatten11:43
Mitrokhinmen det virker ikke rigtigt, der er ellers en (text events) import mulighed11:44
Mitrokhinhvis det altså var af interesse du spurgte11:44
[dmp]Mitrokhin: hvis du bare sidder og tester selv, kan du jo joine fx #Mitrokhin - og teste loes11:51
[dmp]Mitrokhin: men udover det, kan du ikke bare kopierer din .xchat directory?11:51
Mitrokhinhmm tjooh det var måske en mulighed11:54
Mitrokhindet vil jeg forsøge11:56
Mitrokhindu er da bare fuld af gode forslag hva' ? :)11:56
MitrokhinJeg fik iøvrigt en ny hd rigget til igår og fik faktisk 11.10 installeret11:56
Mitrokhin(at sidde og lege med ubuntu i vmware som jeg gør nu er dog mere komfortabelt)11:57
=== Ubuntubruger3 is now known as justsomeuser
=== Ubuntubruger2 is now known as Fashdey

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!