/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/15/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

=== laurence is now known as Guest14465
Ronniehey Odding18:35
Oddinghallo18:36
Ronnieleuk te horen dat er weer actief aan het forum thema gewerkt gaat worden18:36
Oddingis het de thema die ik nu op de pc heb gedownload?18:36
Ronniewaar heb je het thema vandaag gehaald?18:36
Ronniehet nieuwe thema is alvast hier te bewonderen: http://communityserver.ubuntu-nl.org/forum/18:37
Oddingvia launchpad.net18:37
RonnieOdding: deze https://code.launchpad.net/~ubuntu-nl-artwork/ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme-new ?18:38
Oddingniet theme-nwe18:38
Oddingnew18:38
Oddingmaar zonder new erachter18:38
Oddingmoet ik deze anders binnenhalen?18:39
Ronnieja, de -new wordt op de site gebruikt die ik hierboven vermelde18:39
Ronniebzr branch lp:ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme (is de shortcut)18:40
Oddingeven kijken18:41
Oddingow,, maar die heb ik al binnen gehaald18:42
Oddingtenminste,, de shortcut die je hebt vermeld18:42
Ronnieah, dat is ook de goede. er was ook een (https://code.launchpad.net/~ubuntu-nl-artwork/ubuntu-nl-artwork/light-smf-theme) en die is niet goed18:42
Ronniehet is een tijdje terug een puinhoop geworden, we zijn al enkele keren opnieuw begonnen. Maar nu staat er al een erg mooie basis. dus met de huidige code gaan we door18:43
Oddingoke18:44
Ronnieheb je ook al smf draaiende op je PC?18:44
Oddingjup18:44
Ronniesuper18:44
Oddingde hele forum al18:44
Oddinggekoppeld met launchpad18:44
Ronniedus je kunt al direct beginnen :D18:44
Oddingben al begonnen :P18:45
Oddingmaar wat moet er gebeuren dan?18:45
RonnieIk heb wel een paar dingen in mijn hoofd, welke ik nog niet goeg genoeg vind, maar hoe heet wel moet worden heb ik nog niet bedacht.18:46
RonnieHoe is je gevoel voor design en user interaction ?18:46
Oddingje bedoelt hoe mensen de site ervaren18:47
Ronnieja18:47
Oddingik kan me heel erg frustreren als een site niet goed lijkt :P18:48
Ronnieoke, kun je van het huidige thema dingen vinden waar je je aan stoort?18:48
Ronnieof kun je delen benoemen die er voor jou al 'helemaal af' uitzien18:49
Ronnieik ben benieuwd of we een beetje op een ljin zitten18:49
timo^hey Odding18:50
Oddinghallo18:50
Oddingeehm,, ik wil eerst zeker weten of ik de goede thema heb18:50
RonnieOdding: ziet het thema er hetzelfde uit als: http://communityserver.ubuntu-nl.org/forum/18:51
Oddingokej,, ik heb de goede al binnen gehaald dus18:51
Oddingziet er zo uit jah18:53
Ronnieoke, wat vind jij er al 'af' uit zien?18:54
Oddingalles ziet er wel goed uit,,18:57
Oddingalleen vind ik dit maar niks: http://communityserver.ubuntu-nl.org/forum/index.php?board=11.018:58
Ronniewelk deel van de pagina vind je niet zo goed?18:58
Oddingdat paarse en die plaatjes links en rechts in de donkere gedeeltes18:58
Ronnieklopt, goed gespot. Dat is een van de items waar aan gewerkt moet worden, en dat zal geen gemakkelijke zijn18:59
Ronniewat er ook nog niet goed is, is: de knoppen (nieuw topic, nieuwe poll etc)  zitten te dicht op de "sub boards block" en te dicht op de tabel eronder19:00
Ronnieik ben ook nog niet tevreden over de layout van de knoppen zelf, maar een goede vormgeving heb ik nog niet19:01
Ronniede afgeronde hoeken bij de sub boards met schaduw ziet er ook niet uit19:01
Ronnieen in denk dat de header van de "sub boards" ook rechte hoeken mag hebben19:01
Oddingzou in principe ook mooi staan19:02
Ronniein het onderste blok (legenda): staat de tekst te dicht op het plaatje en staat de tekst te dicht op elkaar19:03
Oddingeven de forum op mijn andere pc openen hoor,, die staat iets minder vel XD19:03
Oddingowjah,, ik zie het19:05
Oddingdat is allemaal wel zo aan te passen volgens mij19:05
Ronniekijk, daar hoopte ik op :)19:05
Ronnieik heb nog wel wat meer items...19:05
Oddingvoor die plaatjes moet misschien een andere kleur hebben19:05
Oddingkan ik niet het forum zoals die nu is over kunnen nemen? of moet ik zelf even inhoud en alles toevoegen19:06
Ronnieja, als je met een goede kleur kunt verzinnen, dat zou mooi zijn, Idroy en ik hebben al een keer wat gebrainstormed, maar daar is verder niets iutgekoemn19:06
Ronnieik zal eens kijken of dat te doen is19:07
Oddingje zou ik je kleur kunnen aanpassen per achtergrond kleur maar dan word het wat ingewikkelder XD19:07
RonnieThomas_de_Graaff: weet jij hoe we een dump kunnen maken het forum?19:07
Ronniede kleur van het icoon aanpassen kan niet, de tekst kan, maar is niet gewenst19:07
RonnieOdding: in heb een sql dump kunnen maken19:09
Oddingoke19:09
RonnieOdding: heb je trouwens Firebug geinstalleerd in firefox, dat maakt he tdevelopen een stuk gemakkelijker19:14
OddingFirebug?19:15
Ronnieja, een erg handige plugin in firefox waar je heel gemakkeluijk o.a. css aanpassingen on the fly kunt doen op websites19:17
Ronniemeestal probeer ik eerst wat css aan te passen in firebug, ben ik dan tevreden, dan zet ik het in de css neer19:17
Ronnieje kunt er ook gemakkelijk javascript debuggen, post requests bekijken etc19:18
RonnieOok wil ik je nog 2 andere tips geven, die ik het laatste half jaar van mijn baas geleerd heb qua design.19:20
Ronnie1. creeer ruimte. Zet knoppen, stukken tekst etc niet te dicht op elkaar19:20
Ronnie2. minder is meer (gebruik zo min mogelijk opmaak om structuren aan te geven)19:21
Ronnieals je wilt dat een knop opvalt wordt er vaak overdreven opmaakt gebruikt. daardoor worden andere items weer minder zichtbaar. Deze krijgen dan ook weer meer opmaak en zo stapelen de lijntjes, schaduwen, bold en kleuren zich steeds meer op, waardoor de pagina er niet duidelijker op wordt19:22
Ronniehoudt dus alles zo 'kaal' mogelijk19:22
Ronnieeen goed voorbeeld van 'minder is meer' is het eerste blok onder de header met de hoofdnavigatie van het forum zelf19:23
OddingJe hebt meer aan minder19:25
Oddingdat begrijp ik wel jah :P19:25
Oddingoogt ook lekkerder19:25
Oddingheb het trouwens al binnen Ronnie19:51
Ronniewat heb je binnen?19:51
Oddingow,, die sql bestand, duurde even, maar toch binnen19:57
Oddingmoet wel wat aanpassen dat het lijkt op de forum die online staat19:57
Ronniewat is er dan anders?19:58
Oddingalleen boven in,, index help en alles19:58
Oddingniet zo veel,,19:59
Oddinglukt vannaaf wel19:59
RonnieOdding: ik heb snel even een todo lijst gemaakt met screenshots: http://wiki.ubuntu-nl.org/Artwork/Projecten/WebsiteTheme/Forum/Todo#preview20:28
Oddingduurt even met laden20:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!