/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/15/#ubuntu-no.txt

malinnei, får se nærmere på dette i morgen, men sammenligner jeg med andre .lens-filer, så kan det se ut som jeg har misfostått noe når det gjelder dbus-name + dbus-path00:12
malinsnx00:12
=== hubuntu is now known as huayra
=== joar_ is now known as CosmicB
malinjo-erlend: jeg fikk ikke linsa til å virke i går, men jeg kan jo pushe siste koden opp til launchpad i løpet av dagen. Jeg mistenker at det er noe med den *.service-fila, evt. noe med dbus-path ellern noe11:40
GtHoo_Hvordan avslutter jeg et screen vindu?20:30
malinskulle jeg også likt å vite :) jeg bruker bare å lukke hele terminalen20:31
malinså kommer jeg inn igjen i screenen igjen ved å åpne ny terminal og skrive: screen -dr <navn på screenen>20:31
hjdCtrl+a, så d vil "koble den fra", eller detache om du vil.20:32
hjdså kan man bruke screen -r for å hente den frem igjen senere.20:32
hjdHvis du virkelig vil avslutte den kan du bruke Ctrl+a, så k for å drepe terminalen(e) du kjører i screen.20:32
hjdSe forøvrig "man screen" som lister opp hvilke parametre du kan bruke når du starter screen, så vel som hva alle tastatursnarveine gjør :)20:33
hjdmansider er som oftest god dokumentasjon, og alle (vel, de fleste) kommandoene du kan bruke i terminal har en manualside. Bare sjekk "man kommandonavn", feks "man ls".20:34
GtHoo_se der ja :)20:35
=== GtHoo_ is now known as GtHoo
hjdGtHoo: har du lest noen introduksjoner eller lignende til hvordan bruke terminalen? Det er en del veldig kjekke ting som er litt vanskelig å plukke opp hvis man ikke er klar over at de finnes.20:36
GtHooegentlig ikke..20:37
GtHooFår vel gjøre det da :)20:37
hjd:)20:39
Sakariasprøv og feil... lærer masse av det20:39
Sakariasførste uka mi med redhat 5. så tror jeg det ble en reinstall 10-12 ganger :P20:39
GtHoohar prøvd siden i  går å få rtorrent til å fungere, har ikke fått det til å fungere enda..Får lese litt om terminal først. Kanskje jeg kan finne feilen da :)20:40
malinGtHoo: hva du tenker å sette opp med rtorrent? Jeg har aldri prøvd det, men bruker transmission-daemon jeg da, men du skal kanksje styre alt i terminal?20:48
GtHooja, skal styre alt fra terminal tenkte jeg20:49
GtHoofant ut at jeg kan kjøre rutorrent, slik at jeg kan styre det fra nettleseren20:49
GtHoomen fikk ikke den heller til å fungere helt20:49
GtHoovet ca feilen20:50
GtHoomen har ikke tid i dag til å knote med den, ettersom jeg skal i sengen snart :P20:50
malinjeg fikk transmission-daemon til å kjøre + fungere fra nettleseren, så kan sitte hvor som helst i verden egentlig20:52
GtHooer egentlig samme for meg hvilken klient jeg bruker, ettersom jeg ikke har erfaring med noen fra ubuntu20:53
GtHoovart den vanskelig å sette opp?20:53
malinjeg tror jeg fikk litt hjelp herifra, men nå veit jeg ca hcordan man gjør det. Er litt trøblete med at man ikke må starte transmission-daemon som root, men om man ikke gjør et, så virker det fint :)20:54
GtHoostarte den som root, vil det si "sudo" ?20:56
* GtHoo driver å leser på terminal nå20:56
malinja20:56
malinså man starter den som vanlig bruker20:56
malinog man konfiguerer ved å endre /home/bruker/.config/transmission/settings.json  i stedet for å endre i /etc/transmission-daemon/settings.json20:59
malinda /etc/ ikke er i brukermappa, må en bruke root og sånt, og da rota detseg til for meg, så om en setter den opp med config-fila i hjemmemappa, og starter transmission-daemon som vanlig bruker (uten sudo foran) så fungerte det fint her i alle fall21:00
geirhaJeg også bruker transmission, men jeg bruker transmission-gtk, den grafiske klienten. Du kan koble til den via vevgrensesnitt og fra kommandolinja den også; alle transmission-klientene fungerer slik.21:03
malingeirha: ah21:03
malinmen fordelen med en egen daemon er at en kan ha den på en egen server, slik jeg har21:04
geirhaJepp.21:06
malingår jo å ha en grafisk transmission kjørende på server også, men tipper det er lite praktisk21:07
geirhaMen, for å kjøre transmission-daemon som sin egen bruker, må man passe på å skru av den automatiske kjøringen av transmission-daemon ved oppstart av systemet.21:07
geirhaDet gjør man ved å redigere /etc/default/transmission-daemon og sette ENABLE_DAEMON til 0 (den er 1 som forvalg).21:08
geirhasudo nano /etc/default/transmission-daemon21:09
geirhaOg så stoppe instansen som ble startet automatisk   sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop21:11
GtHoogeirha, filen jeg fikk der etter installasjon var tom21:22
geirhaGtHoo: Mer sannsynlig at filen ikke eksisterte. Sikker på du installerte pakken som heter "transmission-daemon"?21:23
GtHooja21:23
GtHooeller21:23
GtHootror det21:23
geirhaapt-cache policy transmission-daemon21:24
geirhaHva står det etter "Installert:"?21:24
GtHoo  Candidate: 2.13-0ubuntu821:25
GtHoo  Version table:21:25
GtHoo *** 2.13-0ubuntu8 021:25
GtHoo        500 http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu/ natty/universe i386 Packages21:25
GtHoo        100 /var/lib/dpkg/status21:25
maliner så greit med aptitude: aptitude search <pakkenavn>21:28
malini <pakkenavn> beyr at den er installert21:28
malinp betyr at den ikke er det og sånt :)21:28
GtHoo?21:29
geirhaGtHoo: Jeg mener på samme linja.21:30
geirhaHva står bak "Installert:"? et versjonsnummer, eller "(ingen)"?21:30
GtHoo Installed: 2.13-0ubuntu821:30
geirhaOk, så da er den installert, men veldig rart at fila i /etc/default ikke dukket opp21:31
GtHoodet var en fil der, men den var tom21:31
GtHoohvis ikke jeg lagde den når jeg skule endre den?21:31
geirhaHvis du gir nano et filnavn som ikke eksisterer, blir det som om fila er tom, ja, og den blir opprettet hvis du velger å lagre.21:32
geirhals /etc/default   # ser du transmission-daemon i lista der?21:33
GtHooja21:35
GtHoomen da var det jeg sikkert jeg som laget den21:36
geirhals -lh /etc/default/trans*21:37
GtHooHva gjør egentlig det siste der?21:41
geirhadu tenker på stjerna på slutten?21:42
GtHooja21:42
geirha/etc/default/trans* er et mønster (fordi den inneholder *, ? eller [ og ])21:43
geirhaden vil byttes ut med alle filer som passer det møsteret. Dvs alle filer som begynner med "trans" under katalogen /etc/default/21:43
GtHooahh21:43
geirhaBare gjorde det for å slippe å skrive hele greia :)21:44
GtHooMen hva bytter den ut med?21:44
geirhaLa oss si du står i en katalog som har tre filer. hei.txt på.txt og deg.jpg21:45
geirhaHvis du skriver ls *.txt, vil kommandoen først endres til   ls hei.txt på.txt  og så kjøres.21:46
geirhaOg ls lister opp de filene21:46
GtHoohmm21:47
GtHooskjønte det ikke helt, men får google det i morgen.21:47
GtHooLegger meg nemlig nå :)21:47
geirhaHelst ikke bruk google :)21:47
GtHooneivel, ikke det21:48
GtHooHva skal jeg bruke da?21:48
geirhaIkke til å søke etter hjelp for skallet i alle fall.21:48
geirhahttp://mywiki.wooledge.org/BashGuide21:48
geirhaDen forklarer deg hvordan skallet Bash fungerer og hvordan du kan bruke det effektivt.21:49
GtHoofår lese på det i morgen :P21:49
GtHooTakk for hjelpen :P21:49
GtHooKommer helt sikkert med flere spørsmål i nærmere fremtid21:49
geirhaTil andre ting er google greit, bare at det folk skriver om bash og lignende stort sett er feil eller misvisende.21:50
geirhaJepp. God natt. :)21:50
GtHoohar egenlig ikke hørt ordet bash før, så da burde jeg sikkert lese på det21:51
=== jo-erlend changed the topic of #ubuntu-no to: I år skal vi kjøre Ubuntu Global Jam i Ubuntu Norge. Det er helgen 2.-4. Mars.

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!