/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/16/#ubuntu-cat.txt

rafael_carreras#################################21:00
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:00
rafael_carrerasavui havíem de parlar de l'UGJ21:01
rafael_carrerasui, haig de marxar21:01
alexmvaja home21:01
rafael_carrerasho sento21:01
alexmtornaràs?21:01
alexmhi ha algú més per la reunió? alceu la mà... o/21:02
SiscoGarciananit a tothom21:04
SiscoGarciao/21:05
rafael_carrerashola, tinc temps de dir que el Walter està disposat a fer un taller de triatge de bugs21:05
rafael_carrerascom ja sabíem :-)21:05
SiscoGarciaem sembla bé21:05
SiscoGarciamalauradament aquest cop no podré venir21:06
rafael_carrerasi jo no tenia res més a afegir, em sembla21:06
rafael_carrerasSiscoGarcia: també ho sabia :)21:06
SiscoGarciabona memòria :P21:06
alexmjo no em podré quedar a dinar21:06
rafael_carrerassi tinc temps, aniré un dia a la Mina a conéixer el David21:06
SiscoGarciael dpm vindrà21:06
SiscoGarcia?21:07
SiscoGarciahi ha alguna cosa més a decidir?21:08
alexmcrec que no, serem ben poquets em sembla21:08
SiscoGarciade tota manera si hi ha gent d'allà pot ser una bona ugj21:08
SiscoGarciaa Borges n'érem 4 o 5 de l'equip i va quedar força bé21:09
alexmsi més no coneixerem el lloc i l'equip local per la propera festa21:09
SiscoGarciacert, i si el Walter munta el taller de triatge de bugs i enganxeu la gent local podeu passar-ho força bé21:10
alexmjo me'n vaig acabar avorrint del triatge21:12
SiscoGarciano recordo haver-ne fet :(21:12
SiscoGarciasi no hi ha res més a dir us deixo i vaig a acabar de sopar... no sé si podré venir la propera reunió :(21:14
alexmfes fes, vagi bé SiscoGarcia21:14
SiscoGarciadarrerament estic força embolicat amb el centre excursionista de lleida21:15
SiscoGarciavagi bé alexm21:15
SiscoGarciananit21:15
rafael_carrerasau, bona nit21:19
rafael_carreras#######################################21:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!