/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/16/#ubuntu-nl.txt

Muad_Dibber_als ik print via cups (naar een op windows gedeelde printer), krijg ik altijd zo'n login scherm, ook al staat de printer open voor anonieme toegang, en moet ik dus telkens op ok klikken, kan dat scherm uitgeschakeld worden?06:48
timo^pff06:52
timo^ik weet dat niet precies06:52
timo^gebeurt dat telkens op Windows of Linux?06:52
timo^waar stel je dat in dan, Muad_Dibber_?07:00
Snicksiehiya Muad_Dibber_, wat is het probleem :p07:01
Muad_Dibber_hiya Snicksie xD07:03
Muad_Dibber_gebeurt op linux timo^07:03
* Muad_Dibber_ print naar een gedeelde printer op windows07:03
Muad_Dibber_en krijgt dan telkens zo'n dialoog om z'n login in te stellen, username staat voorgedrukt zeg maar,07:03
Snicksieok... en hij wilt ni printen fwa?07:03
timo^[07:48] <Muad_Dibber_> als ik print via cups (naar een op windows gedeelde printer), krijg ik altijd zo'n login scherm, ook al staat de printer open voor anonieme toegang, en moet ik dus telkens op ok klikken, kan dat scherm uitgeschakeld worden?07:03
Snicksiehm07:03
Muad_Dibber_maar printer staat open, dus ik hoef alleen maar op ok te klikken, wachtwoord kan leeg blijven07:03
Muad_Dibber_en dan print ie ook netjes :)07:03
Snicksiekan je niet opslagen ofzo, je 'wachtwoord'?07:04
timo^Je kunt LastPass proberen, die kun je daarop instellen07:04
timo^maar is een beetje sneue oplossing :P07:04
Snicksielaspass is voor je browser he... ;)07:05
Muad_Dibber_:P07:05
timo^oh ja :P07:05
Muad_Dibber_en als ik eenmal geprint heb, vraagt ie niet weer de eerste paar minuten :P07:05
timo^Dan zul je aan een stuk door moeten blijven printen, is de enige oplossing (grapje ;))07:06
Snicksieomdat de verbinding dan nog steeds open ligt wss ;)07:06
Snicksieanyhow07:06
Snicksieik ga mijn spullen pakken en vertrekken07:06
Snicksiekhem les om 08:2507:07
timo^ik raad je aan, Muad_Dibber_ om later deze dag nog eens terug te komen, misschien is er dan iemand die je echt goed kan helpen ;)07:07
timo^tevens kun je altijd je vraag stellen op http://forum.ubuntu-nl.org , waar ook veel specialisten zijn :)07:08
Muad_Dibber_nou ja zeg, Snicksie laat me gewooon in de steek :o07:08
Muad_Dibber_ja timo^ , zal hier later vandaag nog wel eens op terug komen :)07:08
Muad_Dibber_is ook niet echteen dringend probleem :D07:08
timo^Snicksie heeft les ;)07:08
lg188hallo, zijn er mensen die problemen hebben ?12:24
MiKa_JanC, ik moet nog bier halen12:26
MiKa_lg188, Ja ik moet nog bier halen12:26
MiKa_auto aanvul foutje :)12:26
lg188oh12:28
lg188okay veel plezier :p12:28
Jeeves_lg188: Ik heb onvoldoende cashflow12:28
Jeeves_Kun je dat oplossen?12:28
MiKa_lg188, je vroeg toch naar problemen12:29
lg188Jeeves_: i'm not wooster :/12:30
lg188MiKa_: maar dat kan ik niet direct oplossen dus zet ik je aan om ht te gaan doen12:30
MiKa_haha12:31
lg188dus hup hup12:32
lg188opstaan12:32
lg188en bier halen12:32
lg188hup hup :p12:32
* lg188 zou nu geen bier verdragen12:32
Jeeves_wom nie?12:33
lg188bijna niks gegeten12:33
* lg188 away socializing/boring12:35
lg188zou best wel grappig zijn als je ipv 'changed nickname to' kon veranderen naar 'evolved into'12:41
* lg188 evolved into charizard12:42
lg188kun je in irssi 'vrienden' toevoegen ?12:45
MiKa_JA ga zo, eerst nog even forumpje uitlezen12:58
lg188MiKa_: :p12:58
lg188http://theoatmeal.com/comics/printers13:18
lg188not again :(13:18
locodir-userAbend junges17:16
OerHekshallo locodir-user17:17
* locodir-user Juan17:17
=== locodir-user is now known as prozak
prozakHallo OerHecks, erste keer hier, etwas leuk om te doen?17:18
prozak`Hallo17:23
OerHeksheb je een ubuntu vraag ?17:23
prozak`deze clant ist en betje better.17:24
prozak`nee ik gebruik Linux van 1997 en ubuntu vor bijna 4 jaar17:25
prozak`beadankt OerHeks17:25
OerHeksmooi mooi17:25
prozak`ik gebruik erc emacs irc clant et het is heel moi17:25
prozak`en jou? lang met ubuntu gewerkt?17:26
prozak`Ik probeer ok en betje Nederlands te schriven... Ik bin Spans maar wont in Enschede17:27
OerHekswe hebben ook een #ubuntu-nl-offtopic voor gezellige chat17:29
prozak`ok prima dat week it niet sorry17:31
OerHeksnp17:31
prozak`tot folgende keer.17:32
Odding_#ubuntu-nl-mwanzo19:29
smoky_Hallo, ik heb een dringend computer probleem19:38
smoky_Ik had Ubuntu geinstalleerd en daarna weer verwijderd19:38
smoky_Maar als ik Windows opstart krijg ik: ERROR: Unknown Filesystem Grub Rescue>19:39
smoky_Wat nu? Een command uitvoeren om toch windows op te starten?19:39
OerHeksstart op met je windows dvd, en kies herstellen ipv installeren19:39
OerHeksdan is je bootsector weer normaal, en kan je de lege ubuntu ruimte partitioneren19:40
smoky_Ja van de Ubuntu partitie had ik weer ntfs van gemaakt19:40
smoky_En windows herstellen lukt niet aangezien het een OEM versie is19:40
OerHeksuhm, ook al heb je OEM, dan is je de 1e keer opstarten gevraagd om een dvd te branden.......19:41
OerHeksnot our problem19:41
smoky_Ja maar is er geen command voor de Grub rescue?19:42
OerHeksik zou niet weten hoe ..19:42
smoky_Dan houd het helaas op;p19:43
smoky_ik ga weer19:43
timo^nah, die wacht ook lekker19:44
timo^wilde ik hem net het geheim van update grub vertellen19:45
OerHekswist jij een oplossing ?19:45
timo^naja :P19:45
timo^zie hierboven19:45
timo^en http://wiki.ubuntu-nl.org/community/grub219:45
OerHeksupdate grub, vanuit grubmenu ?19:45
OerHekszijn ubuntu is al weg ...19:45
timo^live cd ;)19:45
timo^http://sites.google.com/site/computertip/grub19:46
timo^zo, uit mijn hoofd :P19:46
timo^(alleen die van de wiki werkt niet :P)19:46
OerHeksgeneuzel met 'ik heb geen dvd'... misschien ben ik te hard, maar ik ga geen problemen oplossen voor windows-weigerende-dvd-fikkers.19:47
khildinik zou ook weigeren om windows te fikken... :P :P :P19:48
khildinwho ever needs windows anyway19:48
OerHeksik. ik had windows nodig om me ipccam te activeren.19:48
khildincrappy software,.... IE only soms?19:49
timo^Ik, ik heb het nodig om het mooie opstartdeuntje van W2K te beluisteren 8)19:49
OerHekskon ook met mac, maar ik was wel verbaasd.19:51
OerHeksola hansw20:33
hanswola OerHeks20:40
hanswbijna weekend, gelukkig20:41
OerHeks12.04 freeze, over 2 weken de beta20:42
hanswOerHeks, en, is het wat?20:43
IdroyOerHeks, oh ja inderdaad, dat is vandaag20:44
OerHeksgeen idee, ik heb pangolin nog niet gezien, omdat alfa 1 niet bootte ..20:44
brunopereira8112.04 gaat heel goed, snell en mooi20:49
brunopereira81feature freeze is morgen: https://wiki.ubuntu.com/PrecisePangolin/ReleaseSchedule20:50
OerHeksik kan alleen nvidia testen, hoe het zit met ati weet ik niet.20:51
brunopereira81ik heb en ATI, de drivers werkt maar Unity was niet stabiel, ik gebruik nu de open source drivers20:53
brunopereira81alpha is alpha ;)20:53
brunopereira81ops, feature freeze is niet morgen, het is vandag :/21:01
trijntjepff, alternate install van alpha2 is stuk, blijft de hele tijd over mirrors zeren21:02
trijntje*zeuren21:02
OerHeksdaily build pakken, trijntje ?21:07
trijntjedaar is geen alternate van, dus ik zit een beetje vast21:07
trijntjemisschien moet ik op de beta wachten21:08
OerHeksjawel trijntje21:09
OerHekshttp://cdimage.ubuntu.com/daily/current/21:09
trijntjeow, lol..21:10
trijntjewaar zat ik dan te kijken?21:10
OerHeksop http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/21:11
OerHeksdit is verwarrend idd21:11
OerHeksde ene is community, andere canonical ?21:12
OerHekszoiets ?21:12
trijntjevreemd21:13
trijntjenou, ik ga zo de nieuwe proberen, zit al de hele avond te vloeken omdat het niet lukt :P21:14
OerHeksik zie alternate als een basis ubuntu21:14
OerHeksmja21:14
brunopereira81als je wil alleen de basis van Ubuntu geinstalleerd dan je moet better de minimal cd download21:15
OerHeksen als je iets met raid wil21:16
trijntjeik will met disk encryption, dus dan meot je wel alternate21:19
trijntjenouja, moet moet, in theorie is alternate de makkelijkste manier om dat te doen ;)21:19
brunopereira81met special hardware dan de alternate cd is de best keuze, maakt dingen makkelijker21:19
OerHekscompleet disk ?21:20
trijntjeja21:20
OerHekshoe, op lvm ?21:20
trijntjeja, ik geloof dat de alternate installer standaard lvm met encryptie gebruikt21:22
OerHeksnetjes, ik heb dat nooit gedaan, alleen /home21:23
hanswlvm voor gebruikers? je wil nog andere os'n ernaast gooien?21:23
OerHeksVM ernaast ?21:23
hanswen dan schijven delen?21:23
hanswik snap nooit waarom gebruikers met lvm spelen, je kunt linux prima indelen, als je vermoed dat een schijf groter moet zijn kun je dat vaak al aan het begin goed inschatten21:25
OerHeksomdathetkan21:25
StefandeVriesOmdat voor sommige doeleinden niet kan worden ingeschat hoe groot iets wordt.21:26
hanswStefandeVries, dan maak je het gewoon groot genoeg :-)21:26
StefandeVriesDat is soms niet mogelijk, bijvoorbeeld in datacenters.21:26
StefandeVriesAls je capaciteit onverwacht moet uitbreiden is het extreem handig dat je 'live' ruimte toe kunt voegen.21:27
hanswStefandeVries, ik had het over gebruikers, niet over bedrijven die op een andere manier omgaan met ruimte21:27
StefandeVriesAh, dat kon ik er niet uit opmaken. Sorry. :)21:28
hanswmeestal hebben gebruikers ook geen msa of iscsi dozen :-) om maar wat te noemen21:28
hanswnu wil je dat voor je stroomrekening ook niet thuis draaien21:30
* trijntje is ff kijken of de laatste build wel werkt21:31
Idroytrijntje, succes :)21:32
OerHeksgrinnik21:33
trijntjehet lijkt te werken, waarschijnlijk was het probleem dat de vereiste kernel modules die de installer nodig had al niet meer in het archief zaten21:38
OerHeksnetjes21:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!