/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/16/#ubuntu-no.txt

malinjo-erlend: Her er nyere versjon av filene i unity-linsa mi: http://bazaar.launchpad.net/~malinkb/unity-buss/unity-buss-experimental/files men etter jeg har korrigert feil, etc, men kan enda ikke få linsa til å starte06:09
PunktmannenVi gir alt, alt for norge, ofrer alt, om vi må, vi er, rode, white, blå, hele kampen skal ut skal vi stå på, for norge vårt fedreland.11:44
* RoyK wonders slightly about the best way to do a clean drive kill - this drive has been 'erronous' for some time, but not enough for warranty...12:12
RoyKhm... this harddisk didn't like me ramming it into the PC while spinning...12:33
=== krill is now known as supergay
=== supergay is now known as krill
tertittennoen som tester 12.04 her eller?17:00
malintertitten: I do17:09
tertittenmalin, er den rimelig stabil nå eller ? leste de skulle fryse den fra i dag eller noe.. (Feature Freeze)17:29
malintertitten: vil si den er ganske stabil ja :) skal de fryse den nå?17:30
tertittenJa, de skal visst det: http://www.omgubuntu.co.uk/2012/02/51736/17:32
malinokey17:33
malinmen jeg må stikke jeg, så vi snakkes :)17:33
malinah, ja, det blir ikke lagt til ny funksjonalitet nå17:34
malinI see17:34
malinsnx17:34
tertittenok, ha det bra malin :)17:34
huayramalin: du burde prøve 12.04. Den er ikke ferdig laget, men den er i stand til å brukes til daglig bruk17:39
jo-erlenddet er Feature Freeze i dag ja. Så er det UI freeze om en uke, tror jeg.20:25
hjdjo-erlend: riktig. (wiki.ubuntu.com/PreciseReleaseSchedule)20:30
malinhuayra: jeg bruker 12.04 jeg :)21:04
malinhuayra: har du noen gang laget noe unity-linse? Jeg får fortsatt ikke min til å virke21:05
huayramalin, nei. bruker ikke linser21:06
huayrahar synapse og do21:06
huayratrenger ikke den delen av unity21:06
malinah, okey21:07
huayrajeg synes det e rover engineering... Men for all del21:07
huayraTing som HUD liker jeg :)21:08
huayraeller guake21:08
huayramalin: men er disse lensen enkle å lage?21:09
malinah, jeg har ikke prøvd HUD21:09
malinhuayra: jeg syntes de er vanskelige å lage21:09
malinjeg trenger å få ting med teskje i starten for å forstå, og jeg syntes ikke guidenee jeg har fuglt har forklart detlajert nok nøyaktig hvordan det skal være og gjøres21:10
malinmulig andre syntes det er lette å forstå osv, men jeg er ikke en av de21:10
huayrajeg har ikke engang prøvd, så jeg skal ikke si noenting21:11
huayramen jeg må innrømme at nå som jeg tester unity  har jeg lært mye om hvordan ting virker21:12
huayraog for første gang forstått vitsen med lensene (hvertfall ila de 171 taskene jeg måtte gjennom :) )21:12
malin:) ja, jeg syntes de kan være nyttige, men jeg er ikke storbruker av de enda, men får jeg denne til, så har jeg ideer til flere :)21:14
huayra:)21:17
malinhuayra: ellers driver jeg å lager sokoban-spill i objektorientert programmering på skolen også, det er en smule utfordrende...21:19
GtHooheisann. Noen som er snille å vil sette opp en torrentklient og sånn at jeg kan styre den via nettleseren for meg?21:24
GtHooKlarer ikke å sette det opp selv..21:24
RoyKGtHoo: transmission er ganske lett å sette opp21:31
RoyKhttp://bit.ly/xGHZOy21:31
malinhuayra: Blir det noe opplegg i forbindelse med utgivelsen av 12.04?21:37
GtHooRoyK, da føler jeg meg ekstremt dum..21:38
malinGtHoo: da er vi to....21:43
malinGtHoo: jeg kan godtg hjelpe deg å sette opp transmission-daemon, da det er det eneste jeg har satt opp, om det er så at du har en server du ønsker å sette opp torrentklienten på?21:44
GtHoojapp21:44
malinhar du 1. installert transmisson-daemon på serveren?21:44
GtHootror ikke det21:45
malinmen du har enten fysisk tilgang til serveren, eller via et shell med ssh?21:46
malinenten: ssh brukernavnet@domene   der domene kan være en ip-adresse om du ikke har domene slik som vg.no21:46
GtHooegentlig begge deler, men lettere uten fysisk kontakt ettersom at jeg ikka har skjerm til den21:46
malinokey, når du har ssh-et  deg inn til serveren21:46
GtHooja21:47
malinkjør: sudo apt-get install transmission-daemon21:47
GtHoosånn21:47
malinGtHoo: så kjører du: nano .config/transmission/settings.json21:48
malinikke som root :) altså ikke noe sudo foran21:48
GtHoosånn21:48
malinda får du masse tekst nedover som du kan stille inn ting på? :)21:48
GtHoonei21:48
GtHooden er tom21:48
maliner den helt tom?21:48
malinah21:49
malindu kan få se min configfil21:49
GtHoookay :P21:51
malinskal vi se: http://pastebin.com/FJUNYHPs21:52
malinog bare spørr om det er noe inni der du lurer på og sånt, så skal jeg prøve så godt jeg kan å forklare :)21:53
GtHooDen skal jeg bare kopiere over?21:54
malinnei21:54
malineller jo, du kan kopiere den rett inn, men du må endre på noen ting der21:55
malinfor det er mine filbaner som står i den21:55
GtHoosånn som "malin-server" ?21:55
malinog du må skrive inn noe du vil ha som login-navn og passord (jeg har skrevet der det skal være21:55
malinmhm21:55
malinja, der det står download-dir er der torrentsene skal laste ned til21:56
GtHoo"open-dialog-dir" betyr?21:56
malinså det blir: "\/home/brukernavn/mappen/du/vil/laste/ned/til",21:56
malinhm, jeg er ikke 100% sikker, men hos meg har jeg visst skrevet samme mappen som jeg har som nedlastingsmappe21:57
malinden som heter watchdir har jeg også som samme, så om jeg laster ned en .torrent fra ei nettside, så bare kopierer jeg den inn i den mappen og den stater å laste ned av seg selv21:58
GtHoo"open-dialog-dir" er?22:02
malinom mappene ikke finnes, må du selvsagt lage disse så det skal virke :)22:02
malinGtHoo: som sagt, jeg er ikke helt sikker på hva det er, men jeg har skrevet inn samme mappe, som download-dir22:02
GtHoodriver å lager mappene selv22:02
GtHoookay22:02
malin:)22:03
GtHoosånn22:05
GtHooda tror jeg at jeg er ferdig22:05
GtHooDa var det bare å kopiere den inn der det var tomt?22:06
malinja, skal være det da ja22:06
GtHoohmm22:07
GtHooskulle lagre den, så fikk jeg " Error writing .config/transmission/settings.json: No such file or directory "22:08
malinhm, har du skrivetilgang?22:09
GtHoosom vil si?22:09
maliner vel i /home/brukernavn/.config/transmission/settings.json du er i?22:10
GtHooja22:10
malinat du har har rettigheter til å skrive til den mappen som den brukeren du er innlogget som22:10
malinburde jo ha det men22:10
GtHootrodde jeg skulle ha det?22:10
malinhm, det var pussig. Noen andr her som har noe clue?22:10
malinja, skulle være naturlig å anta det ja22:10
GtHoofordi du sa jeg ikke skulle kjøre den som root?22:11
malindet stemmer i alle fall, for det gjør ikke jeg her22:15
malinfaktisk så sier den jo at fila ikke finnes. Det er litt pussig også og den sier jo ikke noe om permissions i den feilmeldinga, så da er det muligens ikke det22:16
malinkan du sjekke om du i mappen .config22:16
malinhar ei mappe som heter transmission?22:16
GtHoohvordan skjekker jeg det?22:16
malinls .config22:17
GtHooFant det ikke.22:18
malinfinnes det noen transmisson-daemon mappe der?22:18
malinkanskje det er inne i den man må gjøre endringene. er en settings.json fil der også22:19
GtHoostår ikke noe " transmisson-daemon" eller " transmisson" etter jeg skrev ls .config22:19
malinhm22:20
GtHooMen kan vi kanskje fortsette i morgen? skal egentlig opp litt tidlig i morgen..22:20
GtHooKan selfølgelig gjøre ferdig nå, hvis du ikke vil ta det senere :)22:20
malinja, jeg aner ikke helt når jeg evt. er her i morgen, men klart vi kan det :) Er litt sliten også, så kanskje best når man er uthvilt :)22:20
GtHoo:)22:20
malin:)22:21
GtHooMen da sier jeg bare natta :)22:21
malingreit det :)22:21
GtHooTakk for hjelpen så langt22:21
malinnatta til deg også :)22:21
malinbare hyggelig det22:21
malinkanskje jeg er mer til hjelp når jeg er uthvilt :)22:21
malinDa må du sove godt i alle fall22:21
maliner det en bug i unity-dash? når jeg går til den musikk-linsen og trykker på et album eller sang, så åpner ikke musikkspilleren, og ikke spilles noe av det av etc23:15
malinnever mind, det er jo fordi jeg ikke har montert partisjonen der musikken ligger :)23:18
malinhm.. neida, det virker ikke da heller, så I don't know23:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!