/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/16/#ubuntu-vn.txt

=== favadi|away is now known as favadi
vubuntor289mấy pro ơi có ai có tài liều về Bluefish editor không cho em xin ít nào ,em lên google tim mà không ra03:16
vubuntor289hu huhuhuhhu03:16
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
C4NoChem có03:16
vubuntor289ui ui03:31
vubuntor289buồn quá đi mất03:32
n0bawklên trang của nó mà xem03:32
n0bawkbuồn thì dùng notepad cho đỡ buồn03:32
vubuntor289k có pro ơi03:32
n0bawk.g bluefish editor documentation03:32
vubuntor289em tìm mít tim mãi mà k thấy đâu hết03:32
n0bawkvào help?03:32
vubuntor289hicccc03:32
n0bawkthôi dùng notepad cho lành03:32
vubuntor289có vẻ hợp lí nghe03:32
vubuntor289tks03:33
vubuntor289hicccc03:33
vubuntor289k ham cái nứ03:33
n0bawk:303:33
vubuntor289em thích chinh phục mà pro03:33
vubuntor289hihih03:33
vubuntor512Xin chào có ai ở đây ko, mình có điều cần hỏi.04:36
C4NoChem04:37
C4NoChẻm cóa ai04:37
GeekComp!ask04:38
ubot2`Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!04:38
GeekComp!ask | vubuntor51204:38
ubot2`vubuntor512: please see above04:38
=== Tux|zZz is now known as _Tux_
vubuntor623Xin chào, có ai không, cho mình hỏi?06:39
vubuntor623Có ai không mình hỏi với?06:45
=== favadi is now known as favadi|away
=== favadi|away is now known as favadi
=== favadi is now known as favadi|away
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor253cho em hỏi15:10
vubuntor253em đang dùng mạng adsl15:10
vubuntor253gói megavnn15:10
vubuntor253không biết là ip tĩnh hay động15:10
vubuntor253liệu có thể set trên ubuntu 1 ip tĩnh không ạ15:11
vubuntor253em đan muốn mở port modem15:11
vubuntor253:(15:11
vubuntor253gói 5M mà 600 thằng seed mới được có 460kB/s15:11
vubuntor253hêlo15:11
vubuntor253hic15:12
vubuntor253:-h15:12
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor217mình vừa cài ubuntu bằng usb, khi cài xong rồi khởi động lại thì màn hình đen thui, hic19:10
_Tux_vubuntor217: bạn dùng VGA loại nào ?19:11
vubuntor217mình dùng intel dua co19:13
vubuntor217mình đang thử cài lại bằng usb19:13
vubuntor217dữ liệu trong máy thì k lo19:13
vubuntor217mình cop hết rồi19:13
vubuntor217hy vọng đêm nay cài được19:14
vubuntor217cảm ơn bạn19:14
_Tux_vubuntor217: nếu dùng card intel19:19
_Tux_thì làm sao bị đen màn hình được19:19
_Tux_bạn dùng bản nào vậy ?19:19
=== _Tux_ is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!