/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/17/#ubuntu-dk.txt

YogsterrHey08:19
jarlenGodmorgen08:20
Yogsterrhttp://s10.postimage.org/nvq9puywn/314638552.jpg08:22
Yogsterrlook what i got08:22
arlohej hvordan installerer jeg security updates via ssh?08:58
jarlenpå samme måde som via terminalen09:01
jarlenaptitude safe-upgrade09:02
jarleneller tilsvarende apt-get09:02
=== MikeDK_ is now known as MikeDK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!