/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/17/#ubuntu-nl.txt

OerHeksWeekend Leesvoer !14:13
OerHekshttp://fullcirclemagazine.org/ubuntu-11-10-and-unity-special-edition/14:13
StefandeVriesLeuk, OerHeks :)14:15
OerHeksik vond hem net :P14:15
OerHeksik wou eigenlijk weten wanneer nr zoveel uitkwam, eind deze maand...14:15
OerHeks5814:16
Klompzhola's ;) ik had dus dit: "W: GPG error: http://deb.opera.com lenny Release: The following (...) because the public key is not available: NO_PUBKEY AAFF4A5B336064B5"16:38
Klompzen na die message the hebben gegoogled deed ik dus dit: http://picpaste.com/pics/Screenshot-klompz_Klompz-Top___-Tp7k3Ecu.1329496573.png16:38
Klompzen dat is nu al ff zo, wil ik de terminal afsluiten krijg ik "There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will kill it."16:39
Klompzdus waar wacht ik nog eigenlijk op? is nu al een half uur zo16:40
Klompzof langer zelfs16:41
viezerdopera lenny ?16:47
Klompzlol, ik weet niets eens meer waar het van is, maar kreeg dus die gpg error dus ik dacht laat ik dat maar ff updaten, ken vast geen kwaad. lijkt dus gelukt, maar er is dus d'n een of andere process bezig en ik weet niet wat ik nou afbreek als ik de terminal zou afsluiten16:49
Klompzvraag is dus, nog ff wachten, gewoon terminal afsluiten of iets anders?16:49
viezerdmja, je hebt blijkbaar iets opgestart met je terminal :)16:51
viezerden dat process wordt dan gekilled als je je terminal sluit16:51
Klompznou ja, ik deed dus alleen maar "wget -O - http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -"16:52
Klompzhttp://www.pangdu.com/2012/01/debian-nopubkey-aaff4a5b336064b5.html16:57
Klompzdus wat nu, ff wachten, terminal afsluiten of iets anders16:58
viezerdzou gewoon afsluiten en kijken of het origineel probleem verholpen is17:00
Klompzk17:01
Klompzhm, krijg weer dezelfde GPG error na het reloaden van synaptics17:11
viezerdok, sluit eerst synaptics en probeer pas daarna de key opnieuw te adden via terminal17:14
viezerdhttp://deb.opera.com/17:14
Klompzmet dezelfde commandline? : "wget -O - http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -"17:16
Klompzof evt minus: " | sudo apt-key add -"17:17
viezerdzelfde command, op 1 regel17:17
Klompzk, heb nu weer zelfde situatie als net, zie picpaste17:19
viezerden als je nu 'apt-get update' doet ?17:21
* Klompz opens new term. tab, doet apt-get:17:23
Klompzklompz@Klompz-Top:~$ apt-get update17:23
KlompzE: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)17:23
KlompzE: Unable to lock the list directory17:23
Klompzklompz@Klompz-Top:~$17:23
viezerdok, dan 'sudo apt-get update'17:24
Klompzhttp://picpaste.com/pics/Screenshot-GqzUuuPq.1329499680.png17:28
viezerdis synaptic gesloten ?17:29
Klompzstond nog stiekem open :P dacht dat 'm had afgesloten, deed weer 'sudo apt-get update', nu eindigd het alleen met GPG error... etc17:31
viezerdok, probeer de key eerst nogmaals17:38
Klompz-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----17:42
Klompz100%[=================================>] 2.437       --.-K/s   in 0,003s17:42
Klompz2012-02-17 18:40:57 (869 KB/s) - written to stdout [2437/2437]17:42
Klompzklompz@Klompz-Top:~$17:42
* Klompz deed dus alleen 'wget -O - http://deb.opera.com/archive.key'17:43
Klompzen na 'sudo apt-get update' krijg ik gewoon weer dezelfde gpg error17:50
Klompzanders kijk ik er laters wel na, van het weekend ofzo. lijkt me vooralsnog niet urgent (maar will iig opera wel eens een keer uitproberen)17:51
hanswhola21:07
StefandeVriesHoihoi21:08
hanswhelemaal op hier, echt blij dat het weekend is21:10
OerHeksoh, het is weekend ..21:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!