/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/17/#ubuntu-no.txt

jo-erlendmalin, det funker her.08:06
jo-erlendmen sjekk at du har kodeker installert.08:06
malinjo-erlend: ja, jeg får sjekke det ,men mener jeg har det09:42
malinjo-erlend: ah, jeg har jo reinstallert alt, så jeg må importere alle musikkfilene inn i spilleren ser det ut til :)09:45
malinellers kommer det opp ikon i dash nå fra søkelinjsa mi :D får masse hjelp på #ubuntu-unity  eneste nå er å få den til  å søke :)09:45
jo-erlendkult! :)10:00
jo-erlendHavner den også automatisk i hurtiglisten til Ubuntu-ikonet?10:00
malinjo-erlend: hm, nei, det går å spille musikk på vanlig måte, men ikke via dash10:06
malinhurtilisten til ubuntu-ikoner? hvor er den?10:07
jo-erlendpå ubuntu-ikonet.10:07
malinser ut som jeg må starte den manuelt forøvrig10:07
jo-erlendstarte hva manuelt?10:07
malinah der ja10:07
malinsøkelinjsa10:07
malin*linsa10:07
jo-erlendda ville jeg ha sjekket .lens-fila. Mener at de skal starte automatisk.10:08
malinved å kjøre kommandoen til daemonen + kjører setsid unity etterpå10:08
jo-erlendhæ?10:08
malini følge davidcalle på ubuntu-unity så skal man visst det. Aldri hørt om det jeg10:09
malini .lens så står det at den skal starte. pathen er rett10:09
malinja, om jeg høyrelikker på ubuntu-ikonet nå etter å ha startet opp daemonen så dukker den opp der ja :D10:10
malinså alt som ikke virker er at jeg ikke får noe resultater om jeg  skriver inn noe i dash, i terminalen der jeg kjører daemonen så dukker det opp at man skal skrive noe inn, men det skjer ikke noe der heller når man skriver inputen via dash10:11
jo-erlendvoldsomt mange regresjoner idag. Ikke oppgrader hvis systemet ditt er viktig.10:14
malinjo-erlend: ah10:16
malintakk for tipset i alle fall :)10:16
malinse der ja10:17
malinvar mye10:17
jo-erlend_ikke_ oppgrader.10:17
malinnei, jeg skal ikke gjøre de :)10:17
malin*det10:17
YogsterrHello10:23
jo-erlendhallo.10:24
YogsterrI'm a chef and I cook nordic/scandinivian cuisine here in israel10:24
Yogsterrnot classical one but modern interpretation of scandinavian cuisine10:24
YogsterrI use fresh ingredients directly from scandinavia and always search for new ingredients in my ongoing experimentation10:24
jo-erlendok…10:30
Yogsterrhttp://postimage.org/gallery/jij56ly10:32
YogsterrHere is a gallery of some of my food creations10:32
jo-erlendjaja, det er jo verdt å vite neste gang jeg er sulten i Israel.10:45
malinja :)11:09
jo-erlendæsj. Jeg glemte å snappe før oppgraderingen idag.13:05
jo-erlendnå er det mye rart som skjer gitt... LEDen for numlock blinker og herjer. Lurer på om den tror at den er HDD-LED-en.13:13
Brumlejo-erlend: kan hende den sender morse-signaler til deg for å fortelle om hvor borken den føler seg13:45
jo-erlend:)13:47
jo-erlendnår du sier det, så det nesten ut som et SOS-signal.13:47
malinjo-erlend: du prøvde å oppgradere med alle regresjonene i dag?14:39
jo-erlenddet var jo sånn jeg fikk erfare det.14:39
malinjeg har ikke oppgradert, men veit ikke om hva som er problemet (kan være batteriet) men får ikke startet maskina uten at strømkabelen står i14:39
malinjo-erlend: ah :)14:39
malinjo-erlend: får høre at unity er veldig likt noe de har i os-x14:50
jo-erlendok?14:50
jo-erlendi utviklerversjonen av OS X har de fått inn meldingsmenyen og varslingene fra Ubuntu.14:50
jo-erlenddet har kommet inn veldig mye Ubuntu-greier i OS X de siste par versjonene.14:50
malinmen her sa de at det var os-x som hadde det først (sitter på linjeforeningskontoret :) )14:51
jo-erlenddet sier de alltid. Det sa de om AirDrop da det kom i fjor også, selvom Ubuntu har hatt det siden 2006 eller noe sånt.14:51
malindet var snakk om at de visstnk har sånne søkelinser osv i os-x også?14:52
malinah :)14:52
jo-erlendå. Det har jeg ikke hørt noe om.14:52
malinikke jeg heller :)14:52
malinmen tydeligvis14:52
jo-erlendApple har ikke nevnt det.14:52
malinnei, jeg veit ikke. har sett de har en sånn dash-greie, men det er nå også alt14:53
malinnå er det jo noe i min dash som ikke funker men14:53
jo-erlenddet de kaller Launchpad er jo noe helt annet.14:53
malinah14:54
malinhvordan fungerer det?14:54
malineller hva er forskjellen?14:54
jo-erlenddet fungerer i prinsippet på samme måte som app-linsen. Altså at du har en remse med ikoner. Men der slutter likhetene.14:54
malinah14:54
jo-erlenddvs; det er lenge siden jeg prøvde det, så jeg vet ikke om det har blitt forbedret. Men det er ikke som Ubuntu, at du har tilgang til all mulig forskjellig data.14:55
malindu hadde rett :) fikk en intro til os-x og søkelinsa der var ikke i nærheten av unity, men ligna på noen måter. F.eks. så ville han gått inn i nettleseren for å finne ut ting i stedet for å få resultatet som en kan med ei unity-linse15:05
jo-erlendsikkert ikke innebygget støtte for Youtube og sånt heller.15:06
jo-erlendblir spennende å se om de rekker å få inn NRK før release.15:07
jo-erlendreboot. brb15:09
Sakariashar man brukt en iphone, så er launchpad akkurat det samme... rader med rader med ikoner15:15
Sakariasnotify tingen i 10.8 er også det samme som i iOS15:15
jo-erlendhmm. Vi har ikke fått inn video-linsen i Unity 5.4 enda, ser det ut til.15:26
jo-erlendeller vent litt. brb15:27
jo-erlendjoda, den er der. Men den viser jo overhodet _ingen_ resultater. :)15:31
y0gsterhi20:34
malinjo-erlend: jeg får altså ikke musikk-linsa til å virke jeg. Den finner artisetene, albumene osv, men det skjer altså ikke noe når jeg trykker på et resultat. Jeg har prøvd å spille av musikk i musikkspilleren på gamlemåten og det virker22:55
RoyKhva vil være en grei start på en mediaserver? tenker da på programvare - maskinen er der allerede med lucid og 6TB disk23:49
Sakariassmb/nfs.. der stopper behovet mitt i en media-server :P23:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!