/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/18/#ubuntu-dk.txt

y0gstergood morning07:10
smeag0l?spørgsmål nogen herinde som har erfaring med Openbsd ?19:45
jarlenahf tror jeg19:54
ahfmeget lidt.19:54
smeag0lk ser lige film19:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!