/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/19/#ubuntu-no.txt

ADONAIWe sing, when they curse, we solve, when they blame, we help, when they push away, we bless, when they persecute, we love, cause God loves us. Punktmannen15:11
ADONAIWHATCH OUT FOR Q15:11
ADONAITHIS ONE Q15:11
malinhm..15:34
malinGtHoo: heisann. Har du fått til noe mer med transmission-daemon?15:34
GtHoonei, det har jeg ikke15:34
malinjeg tror det jeg sa du skille skrive inn i settings.json i transmisson-mappa, skal være i transmission-daemon-mappa i stedet :)15:34
GtHooHar ikke prøvd noe heller15:34
maliner en settings.json-fil der også:)15:34
malinah, okey15:34
GtHooHar dessvere ikke tid til å gjøre det nå15:35
GtHooFår besøk. Har nemlig bursdag i dag :)15:35
malinoki. jeg har vel ikke veldig god tid selv, venter på gjester her, men tenkte nå å høre :)15:35
malinhar du? :) så koselig :)15:35
malinGratulerer med dagen GtHoo  :)15:35
GtHookanskje jeg ser på det i kveld :)15:35
GtHooTakk :)15:35
malin:)15:35
hjdGtHoo: gratulerer med dagen! :)15:36
GtHootakk :)15:36
malinkan man spørre om hvor gammel bursdagsbarnet blir i dag? :)15:36
jo-erlendGtHoo, grattis :)16:06
ElohimIm white skinned, i have never been a friend with a blackskinned, in my life, but i am ANTI RASISM.  The messege is love all Gods Children. Punktmannen/RuotsinJuha17:48
jo-erlendvakkert.18:13
jo-erlendheh... Det er mye merkelig som kommer ut av Gnome. Nå tenkte jeg at jeg skulle sette meg og eksperimentere litt og se om jeg kunne finne noe godt design for menyer i system settings. Jeg har aldri laget noe system settings panel før, så jeg spurte i #Gnome på gimpnet.18:37
jo-erlendSvaret var at det finnes ingen dokumentasjon, fordi det er designet for å ikke bli utvidet for at det ikke skal bli rotete.18:38
RoyKah... fant api til den rfid-leseren - readme ser ut som http://paste.ubuntu.com/848966/18:39
jo-erlendherlig :)18:40
RoyKmenmen - koden er jo C ;)18:40
* RoyK har seriøst lyst på den jobben han var på intervju på nylig.....18:41
jo-erlendRoyK, hva var det for noe?18:42
RoyKnyoppretta stilling et sted for å være et slags bindeledd mellom forskere og it-avd18:43
RoyKnoe som likner ganske mye på det jeg gjør nå, men da et annet sted med andre folk og kanskje litt mer fokus på *nix og åpne løsninger18:44
jo-erlendspennende :)18:45
RoyKmhm18:50
DrupalHei22:34
DrupalHar litt problemer med tilgang til nettbanken..22:34
DrupalSnakket med banken, fikk vite det var noe feil med java, men de kunne ikke hjelpe med med ubuntu. :(22:35
DrupalHar sittet og forsøkt ulike ting nå lenge22:36
malinså trist drupal forsvant før jeg fikk hjulpet :(22:56
malin2-3 minutter er litt kort tid å regne med svar også22:56
lnostdal"..bank, bytt bank, bytt bytt byttbyttbytt bank.." .. hehe x)23:54
malinlnostdal: ja :) jeg skal når jeg føler jeg har tid, ordne så jeg slipper det i skandiabanken23:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!