/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/02/20/#ubuntu-fi.txt

IhqTzupUrB: Kyllä mulla bluetooth pelittää ongelmitta 11.1001:53
UrBIhqTzup: ja nimenomaan puhelimen kanssa?10:33
czrpikakysmys, kannattaako 12.04 realistisesti testata viela?11:00
czrvai onko asennukseen/perus-serverikayttoon liittyvia isoja stoppereita?11:00
IhqTzupUrB: N900 sekä n911:05
IhqTzupKuvia ja musiikkia siirrelly ihan lähettämällä sekä sit selannu kansioita ja suoraan sinne kopioinu.11:06
MasterJ_saakohan kirjotussuojatun muistitikun jotenki formatoitua11:49
mjrjos siinä on ihan joku fyysinen kirjoitussuojaus niin ei varmaan sitä poistamatta11:51
czrMasterJ_, kohdista 20 kV jannite VBUS ja GND-terminaaleihin11:52
czr(vitsi vitsi)11:52
=== mahtiirssi^ is now known as mahtis
=== smoinen_ is now known as smoinen
elias_aczr: Sulta jäi vielä yksi juttu: haittaakse? :p14:19
UrBIhqTzup: täytyy sitten olla kyseessä android & ubuntu kombon hajoaminen14:19
czrelias_a :-)14:19
UrBvoisin itsekkin kaivaa piirongista wanhan symbian-nokian ja kokeilla sillä14:20
UrBnyt on kokeiltu 3 eri android puhelimella ja yhdellä symbian vehkeellä - bluetooth ei toimi, ei19:43
UrBliene puhelimen osuus voidaan nyt sulkea pois19:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!